Revija SRP 149/150

Rajko Šuštaršič

Dokument 1

(v bohorichici) >

 

DOBRI SOSED

(Komentar k primeru oblastniške arogance)

                                               

SEKANJE DREVES IN ČRNE GRADNJE TER VARNOSTNE KAMERE (Božje oko – »Oko, ki vse vidi«).

 

Uvod:

 

Stanovalci v Pražakovi 13, Ljubljana, imamo (ne)srečo, da stanujemo v centru mesta v stari stanovanjski hiši, ki pa meji na močno institucijo. Imamo torej dobrega soseda – v našem primeru so to SŽ: Slovenske železnice d.o.o. (direkcija).

Močne institucije imajo močne geostrateške interese – širijo se, kolikor se le morejo, na račun šibkejšega soseda. Kolikor zmore, jih zadržuje tudi Revija SRP – šibka ne-institucija, ki domuje v omenjeni hiši. Nam, stanovalcem v njej, pa se je dogaja vrsta neprijetnih zadev. Naj nanizam samo nekaj od teh zadev, ki si slede po načrtovanem scenariju:

– Slovenske železnice se v letu 2015 zaradi varovanja premoženja in preprečevanja vandalizma odločijo, da na skupnem dvorišču, zdaj poimenovanem tudi Atrij Kolodvorske 11 ali Pražakove 13, namestijo elektronsko varovanje (kamere).

– Leta 2017 enostranska odpoved Dogovora, sklenjenega med Holdingom Slovenske železnice d.o.o. in lastniki večstanovanjske hiše na Pražakovi 13, Ljubljana, ki je veljal od leta 2004, spreminjal pa bi se lahko le s soglasjem obeh strank.

– Leta 2018 TOŽBA le nekaterih etažnih lastnikov, ki naj bi domnevno kršili dogovor. SŽ zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji o.p., d.n.o.

– Za dokazovanje domnevnih kršitev Dogovora, ki so ga SŽ odpovedale leta 2018, najamejo Detektiv biro d.o.o. iz Maribora, ki odkrije 3 domnevne kršitelje dogovora.

 

– Emona plus d.o.o. na podlagi 36. člena Stanovanjskega zakona skliče zbor etažnih lastnikov stanovanjske stavbe, Ljubljana, Pražakova 13, v torek, dne 1. 10. 2019 ob18,00 uri, kjer bi se obe stranki dogovorili – sporazumeli, da se stanovalci Pražakove 13 odpovedo veže in v zameno dobijo »naravni prehod« med cesto in bivšim dvoriščem, ki bo le še asfaltno parkirišče.

 

 

 

Komentarji k PREDLOGOM SKLEPOV (zgolj za primer):*

 

1. »Predlog imenovanja organov zbora bo oblikovan na zboru.«

 

- kom. k 1.: Kot vedno, ali vsaj večinoma, so predlogi že vnaprej dogovorjeni. Imenovanje organov je zgolj formalnost.

 

2. »V načrt vzdrževanja za obdobje 2020-2021 se vključijo naslednja dela:

ureditev dvorišča z rušenjem nadstreškov in asfaltiranjem.«

 

- kom. k 2.: Namesto porušenja črnih gradenj – že pred leti (dveh nadstrešij za 2 x 8 avtomobilov) le načrtovano zavzemanje za neprestano asfaltiranje dvorišča in uničenje rondoja (zelenice z drevesom – v skrajni nuji bi lahko zelenico zmanjšali) ter povsem nepotrebno sekanje dreves.

Nepotrebna in tudi nerazumna je težnja / interes po sekanju dreves in odstranitvi rondoja (zelenice) na dvorišču Pražakove 13.

 

3. »Sprejme se sklep o vpisu služnosti lastnikov Pražakove 13 in Slovenskih železnic d.o.o. na delu uvoza na dvorišče, ki v naravi predstavlja prehod med Pražakovo ulico in dvoriščem.«

 

- kom. k 3.: S takim sklepom bi etažni lastniki (in vsi stanovalci) Pražakove 13 izgubili vežo, ki je (poudarjam) sestavni del stanovanjske hiše, ne pa t. i. »naravni prehod«; tega ne potrebujejo, ker ga z vežo že imajo!

 

Direkcija SŽ že ima služnostno pravico skozi vežo(!), nima pa naravnega prehoda iz ulice na dvorišče stanovanjske hiše na Pražakovi 13.

 

4. »Razno«

 

- kom. k 4.: To je glavna točka. Potrebna je zato, da si udeleženci dajo duška, sklicateljem pa zato, da »zadostijo zakonu«.

 

 

Zaključni komentar:

 

Epizoda, ki jo opisujem, ni od letos, traja že vrsto. Izostrila pa se je, ko stanovalci Pražakove 13 niso dali soglasja za postavitev varnostnih kamer, ki naj bi »Dobremu sosedu« služile za preprečevanje vandalizma na skupnem dvorišču, ki je odslej le še asfaltno parkirišče.

Sekanje dreves, odstranjevanje zelenic, divje asfaltiranje in betoniranje, črne gradnje ter varnostne kamere (Božje oko – »Oko, ki vse vidi«) – to se ne dogaja le drugod pri drugih. Vso tehnologijo manipulacije in njene posledice lahko vidim pred nosom – na primeru domačega dvorišča.

 

V Ljubljani, 18. 9. 2019

 

 

Se bo nadaljevalo!

 

 

_­____________________________

* Dokument: Emona plus d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1528 Ljubljana, 13. 9. 2019 –

Vabilo:

Na podlagi 36. člena Stanovanjskega zakona sklicujemo zbor etažnih lastnikov stanovanjske stavbe, Ljubljana, Pražakova 13, ki bo v torek, dne 1. 10. 2019, ob18,00 uri

v prostoru za sestanke (klet)

Irena Verbič l.r., Direktor

(Ta dokument je v celoti citiran v Komentarjih k predlogom sklepov.)