Revija SRP 149/150

Rajko Shushtarshich               

Dokument 1

(izjemoma tudi v gajici) >

 

DOBRI SOSED

(Komentar k primeru oblastnishke arogance)

                                               

SEKANJE DREVES IN CHRNE GRADNJE TER VARNOSTNE KAMERE (Bozje oko – »Oko, ki vse vidi«).

 

Uvod:

 

Stanovalci v Prazakovi 13, Ljubljana, imamo (ne)srecho, da stanujemo v centru mesta v stari stanovanjski hishi, ki pa meji na mochno institucijo. Imamo torej dobrega soseda – v nashem primeru so to SZh: Slovenske zeleznice d.o.o. (direkcija).

Mochne institucije imajo mochne geostrateshke interese – shirijo se, kolikor se le morejo, na rachun shibkejshega soseda. Kolikor zmore, jih zadrzuje tudi Revija SRP – shibka ne-institucija, ki domuje v omenjeni hishi. Nam, stanovalcem v njej, pa se je dogaja vrsta neprijetnih zadev. Naj nanizam samo nekaj od teh zadev, ki si slede po nachrtovanem scenariju:

– Slovenske zeleznice se v letu 2015 zaradi varovanja premozenja in preprechevanja vandalizma odlochijo, da na skupnem dvorishchu, zdaj poimenovanem tudi Atrij Kolodvorske 11 ali Prazakove 13, namestijo elektronsko varovanje (kamere).

– Leta 2017 enostranska odpoved Dogovora, sklenjenega med Holdingom Slovenske zeleznice d.o.o. in lastniki vechstanovanjske hishe na Prazakovi 13, Ljubljana, ki je veljal od leta 2004, spreminjal pa bi se lahko le s soglasjem obeh strank.

– Leta 2018 TOZHBA le nekaterih etaznih lastnikov, ki naj bi domnevno krshili dogovor. SZh zastopa Odvetnishka druzba Cheferin in partnerji o.p., d.n.o.

– Za dokazovanje domnevnih krshitev Dogovora, ki so ga SZh odpovedale leta 2018, najamejo Detektiv biro d.o.o. iz Maribora, ki odkrije 3 domnevne krshitelje dogovora.

 

– Emona plus d.o.o. na podlagi 36. chlena Stanovanjskega zakona skliche zbor etaznih lastnikov stanovanjske stavbe, Ljubljana, Prazakova 13, v torek, dne 1. 10. 2019 ob18,00 uri, kjer bi se obe stranki dogovorili – sporazumeli, da se stanovalci Prazakove 13 odpovedo veze in v zameno dobijo »naravni prehod« med cesto in bivshim dvorishchem, ki bo le she asfaltno parkirishche.

 

 

Komentarji k PREDLOGOM SKLEPOV (zgolj za primer):*

 

1. »Predlog imenovanja organov zbora bo oblikovan na zboru.«

 

- kom. k 1.: Kot vedno, ali vsaj vechinoma, so predlogi ze vnaprej dogovorjeni. Imenovanje organov je zgolj formalnost.

 

2. »V nachrt vzdrzevanja za obdobje 2020-2021 se vkljuchijo naslednja dela:

ureditev dvorishcha z rushenjem nadstreshkov in asfaltiranjem.«

 

- kom. k 2.: Namesto porushenja chrnih gradenj – ze pred leti (dveh nadstreshij za 2 x 8 avtomobilov) le nachrtovano zavzemanje za neprestano asfaltiranje dvorishcha in unichenje rondoja (zelenice z drevesom – v skrajni nuji bi lahko zelenico zmanjshali) ter povsem nepotrebno sekanje dreves.

Nepotrebna in tudi nerazumna je teznja / interes po sekanju dreves in odstranitvi rondoja (zelenice) na dvorishchu Prazakove 13.

 

3. »Sprejme se sklep o vpisu sluznosti lastnikov Prazakove 13 in Slovenskih zeleznic d.o.o. na delu uvoza na dvorishche, ki v naravi predstavlja prehod med Prazakovo ulico in dvorishchem.«

 

- kom. k 3.: S takim sklepom bi etazni lastniki (in vsi stanovalci) Prazakove 13 izgubili vezo, ki je (poudarjam) sestavni del stanovanjske hishe, ne pa t. i. »naravni prehod«; tega ne potrebujejo, ker ga z vezo ze imajo!

 

Direkcija SZh ze ima sluznostno pravico skozi vezo(!), nima pa naravnega prehoda iz ulice na dvorishche stanovanjske hishe na Prazakovi 13.

 

4. »Razno«

 

- kom. k 4.: To je glavna tochka. Potrebna je zato, da si udelezenci dajo dushka, sklicateljem pa zato, da »zadostijo zakonu«.

 

 

Zakljuchni komentar:

 

Epizoda, ki jo opisujem, ni od letos, traja ze vrsto. Izostrila pa se je, ko stanovalci Prazakove 13 niso dali soglasja za postavitev varnostnih kamer, ki naj bi »Dobremu sosedu« sluzile za preprechevanje vandalizma na skupnem dvorishchu, ki je odslej le she asfaltno parkirishche.

Sekanje dreves, odstranjevanje zelenic, divje asfaltiranje in betoniranje, chrne gradnje ter varnostne kamere (Bozje oko – »Oko, ki vse vidi«) – to se ne dogaja le drugod pri drugih. Vso tehnologijo manipulacije in njene posledice lahko vidim pred nosom – na primeru domachega dvorishcha.

 

V Ljubljani, 18. 9. 2019

 

 

Se bo nadaljevalo!

 

 

_­____________________________

* Dokument: Emona plus d.o.o., Shmartinska cesta 130, 1528 Ljubljana, 13. 9. 2019 –

Vabilo:

Na podlagi 36. chlena Stanovanjskega zakona sklicujemo zbor etaznih lastnikov stanovanjske stavbe, Ljubljana, Prazakova 13, ki bo v torek, dne 1. 10. 2019, ob18,00 uri

v prostoru za sestanke (klet)

Irena Verbich l.r., Direktor

(Ta dokument je v celoti citiran v Komentarjih k predlogom sklepov.)