Pogum Revije SRP 2003/3

Zhigosana ustvarjalnost

 

 

AVTORJI V PUBLIKACIJI

 

Ivo Antich

Matjazh Hanzhek

Matjazh Jarc

Matevzh Krivic

Jolka Milich

Jozhe Shtucin

Rajko Shushtarshich

Franci Zagorichnik

in drugi *

 

 

 

AVTORJI DOKUMENTOV

 

Zlatko Alibegovich

Ciril Bashkovich

Anja Bizjak

Veronika Cencur

Jadranka Dzhuretich Chelik

Urshka Florjanchich

Boris Gachnik

Urosh Grilc

Matjazh Hanzhek

Jozhe Horvat

Vesna Jenko

Emanuela Koshir

Darja Novak Krajshek

Sonja Kraljich Kern

Ivan Kristan

Anica Legisha

Martina Lippai

Barbara Machek

Robert Marolt

Darinka Marguch

Marta Mihelin

Olga Munda

Nelida Nemec

Ivan Pal

Bojana Pavlich

Suzana Pejovich

Marina Peterka

Bozhidar Premrl

Igor Prodnik

Bojan Rangus 

Andreja Rihter

Tanja Rogina

Elizabeta Shajn Dolenc

Jasna Shegan

Majda Shirca

Vasko Simoniti

Franc Testen

Mojca Uhan

Anton Vidmar 

Tomazh Zhgajnar

Vladenka Zhlender

 

 

 

INSTITUCIJE PROTAGONISTI

 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Ljubljana

Ministrstvo za finance, Financhna uprava Republike Slovenije, Financhni urad Ljubljana (prej DURS)

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije

MOL (Mestna obchina Ljubljana)

RTVS (Radiotelevizija Slovenija)

Upravno sodishche Republike Slovenije

Varuh chlovekovih pravic Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

Delovno in socialno sodishche, Ljubljana

Okajno sodishche v Ljubljani

Okrozhno sodishche v Ljubljani

Vishje sodishche v Ljubljani

Vrhovno sodishche Republike Slovenije

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

 

 

 

Kulturni forum civilno-druzhbena pobuda (DSP, Ljubljana)

Revija SRP, Ljubljana (zavod)

Urednishtvo Revije SRP

Zalozhba Lumi d.o.o., Ljubljana

 

 

________

* Glej: Odprto pismo literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk ge. Andreji Rihter, ministrici za kulturo, vladi in parlamentu RS ter slovenski javnosti (Op. avt.)

 

Internetni naslov: urednishtvo@revijasrp.si