REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA FINANCE

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Cesta prvih borcev 39/a

8250 Brežice

 

REVIJA SRP s sedežem

Pražakova 13

1000 Ljubljana

 

RAJKO ŠUŠTARŠIČ

Pražakova 13

1000 Ljubljana

V Ljubljani, dne 25.09.2015

 

 

ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO, ki jo vlaga

 

REVIJA SRP s sedežem

Pražakova 13

1000 Ljubljana

in

RAJKO ŠUŠTARŠIČ

Pražakova 13

1000 Ljubljana

 

zaradi izdanega plačilnega naloga, vodenega pod  DT 71010-502091/2015-2, z dne 15.09.2015,

prejetega dne 22.09.2015, kot se glasi iz naloga FURS:

PLAČILNI NALOG

1.       storilcu: pravna oseba, REVIJA SRP, s sedežem PRAŽAKOVA ULICA 13, 1000 LJUBLJANA (v nadaljnjem besedilu: storilec REVIJA SRP), matična številka 1339427000, davčna številka 71461965, ker je odgovoren za kršitev določb 358. čl. zakona: Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 25114 - ZFU, 40/14 - ZIN-B in 90/14) ter prekršek po 1. tč. 1. odst. 397. čl. ZDavP-2, ki ga je dne 01.04.2015, v kraju LJUBLJANA, v zvezi z opravljanjem registrirane dejavnosti ter v imenu, na račun, v korist oziroma s sredstvi REVIJA SRP storil ŠUŠTARŠIČ RAJKO, ki je bil v času storitve prekrška odgovorna oseba - direktor pri storilcu, s tem, ko kot zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb Finančnemu uradu Ljubljana v roku, ki se je iztekel z dnem 31.03.2015, ni predložil obračuna DDPO za obdobje od 1.1. do 31.12.2014. S tem je bila dne 01.04.2015 v kraju: LJUBLJANA kršena določba 358. čl. zakona: Zakon o davčnem postopku - ZDavP- 2 (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 25114 - ZFU, 40/14 - ZIN-B in 90/14) ter storjen prekršek po 1. tč. 1. odst. 397. čl. ZDavP-2.

 

2.       storilcu: odgovorna oseba pravne osebe, ŠUŠTARŠIČ RAJKO, s prebivališčem PRAŽAKOVA ULICA 13, 1000 LJUBLJANA (v nadaljnjem besedilu: storilec ŠUŠTARŠIČ RAJKO), EMŠO 0502939500451, davčna številka 58266631, državljanstvo slovensko, ker je kot odgovorna oseba - direktor pri storilcu: REVIJA SRP v času storitve prekrška kršil določila 358. čl. zakona: Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 25114 - ZFU, 40/14 -ZIN-B in 90/14) ter storil prekršek po 1. . 1. odst. 397 .. čl. ZDavP-2, dne 01.04.2015, v kraju LJUBLJANA, v zvezi z opravljanjem registrirane dejavnosti ter v imenu, na račun, v korist oziroma s sredstvi REVIJA SRP s tem, ko ta, kot zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb Finančnemu uradu Ljubljana v roku, ki se je iztekel z dnem 31.03.2015, ni predložil obračuna DDPO za obdobje od 1.1. do 31.12.2014. S tem je bila dne 01.04.2015 v kraju: LJUBLJANA kršena določba 358. čl. ZDavP-2 ter storjen prekršek po 1. tč. 1. odst. 397. čl. ZDavP-2, za katerega je storilec odgovoren.

 

Zahteva za sodno varstvo je vložena z namenom, da obrazložimo okoliščine, in sicer, kot sledi:

Revija SRP je obrazec DDPO za obdobje od 01.01.2014 – 31.12.2014, v programu Silvester Pelias, izpolnila v zakonsko predpisanem roku in ga, z elektronskim podpisom Rajka Šuštaršiča, preko E-davkov tudi oddala.

FURS je poslal uradni dopis, v katerem zavezance za oddajo DDPO, ki svoje obveznosti v roku niso izpolnili, poziva, da to storijo in da: v primeru, da smo svojo obveznost predložitve davčnega obračuna že izpolnili, štejemo ta dopis za brezpredmeten.

Po prejemu Plačilnega naloga s strani FURS smo odprli program Silvester Pelias in ugotovili, da tam ni nobenih podatkov. V mesecu marcu t. l. smo imeli sesutje dveh računalnikov (starega in novega, izginil je tudi obnovljeni Certifikat ACNLB-Klik). Obrnili smo se na tehnično podporo E-davkov, da bi ugotovili, ali lahko pridobimo podatke o opravljenih aktivnostih v programu. Tam so nas prijazno usmerili na podjetje RRC, ki je odgovorno za program Silvester Pelias, v katerem se obrazec kreira. Po njihovih navodilih smo prišli do datoteke, v kateri je zabeležen datum zadnje spremembe: 22.09.2015, dan, ko smo program odprli in ugotovili, da so podatki izgubljeni.

Edina dokazila, ki jih imamo so:

1 – aplikacija programa, ki jo prilagamo v prilogi, ki kaže, da obstajata za izbranega zavezanca vidna obrazca, oba kot delovna verzija. (S strani podjetja RRC je bilo razloženo, da delovna verzija pomeni nedokončano oddajo obrazca; naj poudarimo, da ima to oznako tudi obrazec predpreteklega leta, katerega ima FURS / DURS označenega kot prejetega.)

2 – potrdilo o oddaji obrazca z dnem, ko je bil shranjen na ključek (priloga v priponki).

3 – print obrazca DDPO za obdobje od 01.01. – 31.12.2014, shranjenega na ključku, dne 19.3.2015 (priloga v priponki).

 

Zaradi spleta zgoraj navedenih okoliščin FURS / DURS očitno ni prejel pripravljenega in oddanega obrazca.

Vendar v našem primeru ne gre za očitano kršitev, temveč za nesporazum: FURS-ov poziv smo šteli za brezpredmeten – v prepričanju, da je obrazec pravilno oddan, ob hkratnih za nas neobvladljivih težavah s programi v novem računalniku, tudi s programoma Mozilla Firefox in Internet Explorer.

 

 

 

član sveta zavoda

Alenka Zakrajšek

v.d. direktorja

Rajko Šuštaršič

PRILOGE (4):

1 _

 

  2 _

 

2.1 –

<?xml version="1.0"?>

<ArrayOfTaxSubjectBaseClass xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <TaxSubjectBaseClass xsi:type="CorporateTaxSubject">

    <ClerkID />

    <TaxNumber>71461965</TaxNumber>

    <Name>ZAVOD ZA ZALOŽNIŠTVO NA PODROČJU KULTURE IN UMETNOSTI, REVIJA SRP (SVOBODA, RESNICA, POGUM)</Name>

    <Address>PRAŽAKOVA 13, LJUBLJANA</Address>

    <Odseljen>false</Odseljen>

    <ImmatriculationNumber>1339427000</ImmatriculationNumber>

    <PeriodStart xsi:nil="true" />

    <PeriodEnd xsi:nil="true" />

    <ActivityCode>92310</ActivityCode>

    <ActivityCodeNew>90030</ActivityCodeNew>

    <TaxOfficeBranchCode>25</TaxOfficeBranchCode>

    <Community>0061</Community>

  </TaxSubjectBaseClass>

</ArrayOfTaxSubjectBaseClass>

 

 

3

OBRACUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014

 

 

OBRACUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB                                                     

Za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014                                                                                                    

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

Zavezanec za davek: ZAVOD ZA ZALOŽNIŠTVO NA PODROCJU KULTURE IN UMETNOSTI, REVIJA SRP         

(SVOBODA, RESNICA, POGUM)                                                                                                                      

Sedež oziroma kraj poslovanja: PRAŽAKOVA 13, LJUBLJANA                                                                 

Davcna številka: 71461965 Maticna številka 1339427                                                                                 

Vrsta dejavnosti (po SKD): 90.030 - Umetniško ustvarjanje                                                                        

Vrsta pretežne dejavnosti: 90.030 - Umetniško ustvarjanje                                                                         

Šifra davcne izpostave, ki je pristojna za zavezanca: 25 - LJUBLJANA-CENTER                                  

Obcina: 0061 - LJUBLJANA                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                 

Davcni obracun zavezanca rezidenta, ki ima sedež v Republiki Sloveniji: DA                                        

Davcni obracun zavezanca rezidenta, ki ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji: NE     

Davcni obracun zavezanca nerezidenta, za dobicek poslovne enote: NE                                               

                                                                                                                                                                                 

Podatki v zvezi z ugotavljanjem davcne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:                     

Nacin ugotavljanja davcne osnove v obdobju, za katerega zavezanec predlaga obracun:                 

X davcni obracun na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov                                              

                                                                                                                                                                                 

davcni obracun na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov                                               

Sprememba nacina ugotaljanja davcne osnove v naslednjem davcnem obdobju:                              

Priglasitev ugotavljanja davcne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davcnem obdobju: NE          

                                                                                                                                                                                 

Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davcne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davcnem          

obdobju: NE                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

Davcni obracun zavezanca iz 9. clena ZDDPO-2: NE                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

Davcni obracun v skladu z 61. clenom ZDDPO-2:                                                                                         

NE obracun investicijskega sklada (prvi odstavek 61. clena)                                                                      

NE obracun pokojninskega sklada (drugi odstavek 61. clena)                                                                   

NE obracun zavarovalnice za izvajanje pokojninskega nacrta (tretji odstavek 61. clena)                    

NE obracun družbe tveganega kapitala za izvajanje dopustnih naložb tveganega kapitala (cetrti odstavek 61.      

                                                                                                                                                                                 

clena)                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                 

Davcni zavezanec posluje s povezanimi osebami po 16. clenu ZDDPO-2: NE                                      

Davcni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. clenu ZDDPO-2: NE                     

Davcni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. clenu ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim       

odstavkom 17. clena ZDDPO-2 prilagajati davcno osnovo: NE                                                                  

Davcni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami iz 16. clena ZDDPO-2: NE              

Davcni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami rezidenti iz 17. clena ZDDPO-2     

in mora v skladu s šestim odstavkom 19. clena ZDDPO-2 prilagajati davcno osnovo: NE                   

                                                                                                                                                                                 

Davcni zavezanec je uporabnik ekonomske cone: NE                                                                                

                                                                                                                                                                                 

-številka in datum izdaje odlocbe , davcni urad                                                                                             

-navedeni obracun zadeva (vpišite ustrezno številko v skladu z metodologijo):                                     

Davcni zavezanec, ki ugotavlja davcno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo (oznacite z obkrožitvijo)               

NE davcni obracun za dejavnosti obdavcene po ZDDPO-2                                                                        

                                                                                                                                                                                 

Stran 1 od 9                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

NE davcni zavezanec, ki ugotavlja davcno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo                           

                                                                                                                                                                                 

Vrsta oddanega obracuna:                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

DA Redni davcni obracun (358. clen ZDavP-2)                                                                                              

DA za koledarsko leto                                                                                                                                          

NE za poslovno leto, ki je razlicno od koledarskega leta                                                                             

NE za prehodno obdobje                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                 

NE Davcni obracun v primeru statusnih sprememb Pomoc za izpolnjevanje obrazca Obracuna DDPO v                

primeru statusnih sprememb                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                 

Obracunski dan:                                                                                                                                                    

Dan vpisa spremembe v register:                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                 

NE davcni obracun pri združitvah - pripojitvah ali spojitvah (361. in 362. clen ZDavP-2)                      

NE davcni obracun pri razdelitvah (363. in 364. clen ZDavP-2)                                                                 

NE davcni obracun pri oddelitvah (365. in 366. clen ZDavP-2)                                                                  

NE davcni obracun pri izclenitvah                                                                                                                     

NE davcni obracun pri prenosu premoženja                                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

NE davcni obracun prevzete (prenosne) družbe NE davcni obracun prevzemne družbe                    

                                                                                                                                                                                 

Prevzete družbe v transakciji Prevzemne/novoustanovljene družbe v                                                     

transakciji                                                                                                                                                               

Naziv Davcna številka                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                 

NE Davcni obracun pri zacetku postopka prisilne poravnave (367. clen ZDavP-2)                                

                                                                                                                                                                                 

NE Davcni obracun v primeru prenehanja davcnega zavezanca                                                              

                                                                                                                                                                                 

NE prenehanje po stecajnem postopku (368. clen ZDavP-2):                                                                    

NE davcni obracun na dan pred zacetkom stecajnega postopka                                                              

NE davcni obracun v casu stecajnega postopka                                                                                           

NE koncni davcni obracun ob koncu stecajnega postopka                                                                         

                                                                                                                                                                                 

NE prenehanje po postopku likvidacije (368.a clen ZDavP-2):                                                                   

NE davcni obracun na dan pred zacetkom likvidacije                                                                                  

NE davcni obracun v casu likvidacijskega postopka                                                                                     

NE koncni davcni obracun ob zakljucku likvidacije                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

NE davcni obracun v primeru prenehanja po skrajšanjem postopku (369. clen ZDavP-2)                  

                                                                                                                                                                                 

NE davcni obracun pri drugih postopkih prenehanja (360. clen ZDavP-2) (razen v primerih statusnih       

sprememb iz 361. do 366. clena ZDavP-2)                                                                                                    

                                                                                                                                                                                 

Stran 2 od 9                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

Znesek v eurih s centi                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                 

Zap.št. Postavka Znesek                                                                                                                                     

1. PRIHODKI, ugotovljeni po racunovodskih predpisih, od tega:                                                                 0,00

1.1 Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vkljucno z davcnim odtegljajem                       0,00

2. Popravek prihodkov na raven davcno priznanih prihodkov – zmanjšanje (vsota 2.1

do 2.14)                                                                                                                                                                   0,00

2.1 Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti                                                                                          0,00

2.2 Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavcenih ali delno obdavcenih                                 

rezervacij                                                                                                                                                                 0,00

2.3 Izvzem prihodkov za že obdavcene prihodke zaradi odprave nepotrebnih                                      

rezervacij                                                                                                                                                                 0,00

2.4 Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, ce se predhodna oslabitev ni                                

upoštevala                                                                                                                                                              0,00

2.5 Izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam                                                                             0,00

2.6 Izvzem dobickov iz odsvojitve lastniških deležev razen dobickov, ki se izvzamejo v                      

skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. clena ZDDPO-2                                                                         0,00

2.7 Izvzem dobickov iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega                              

kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. clena                                        

ZDDPO-2                                                                                                                                                                 0,00

2.8 Izvzem dobickov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v                                  

skladu s sedmim odstavkom 25. clena ZDDPO-2                                                                                          0,00

2.9 Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega                                    

obdavcevanja                                                                                                                                                         0,00

2.10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        

2.11 Izvzem prihodkov, ki so v tekocem davcnem obdobju oz. so bili v preteklih                                   

davcnih obdobjih že vkljuceni v davcno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavcitve                              0,00

2.12 Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov                                                              0,00

2.13 Izvzem dobickov v primeru uveljavljanja upravicenj pri prenosu premoženja,                              

zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah                                                                                0,00

2.14 Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma                                       

vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, združitvah                             

in delitvah glede na dolocbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju                                             

samostojnega podjetnika po 51. clenu ZDoh-2.                                                                                             0,00

3. Popravek prihodkov na raven davcno priznanih prihodkov – povecanje (vsota 3.1                          

do 3.6)                                                                                                                                                                      0,00

3.1 Povecanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. clena                      0,00

3.2 Povecanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. clena                          0,00

3.3 Povecanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam iz 16. clena                        0,00

3.4 Povecanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom                       

iz 17. clena                                                                                                                                                              0,00

3.5 Povecanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pripišejo poslovni enoti                                   0,00

3.6 Povecanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih                     

papirjev za neobdavcene dobicke pri prenosu premoženja, zamenjavah                                               

kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na dolocbe VII. poglavja ZDDPO-                               0,00

                                                                                                                                                                                 

Stran 3 od 9                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. clenu ZDoh-2.                                                  

4. DAVCNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)                                                                                                  0,00

5. ODHODKI, ugotovljeni po racunovodskih predpisih                                                                                  43,00

5.N NORMIRANI ODHODKI v višini 0 % davcno priznanih prihodkov                                                        0,00

6. Popravek odhodkov na raven davcno priznanih odhodkov – zmanjšanje (vsota 6.1 do 6.43)        

                                                                                                                                                                                  0,00

6.1 Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti                                                                                          0,00

6.2 Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16.                              

clena                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                  0,00

6.3 Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. clena                        0,00

6.4 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16.                              

clena                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                  0,00

6.5 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb rezidentov                     

iz 17. clena                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                  0,00

6.6 Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso                                   

davcno priznane                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  0,00

6.7 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov                                 

prevrednotenja terjatev, ki se po racunovodskih standardih prevrednotujejo zaradi                             

spremembe valutnega tecaja), ki se po 1. odst. 21. clena ne priznajo                                                      

                                                                                                                                                                                  0,00

6.8 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja financnih naložb, ki se po 22.                         

clenu ne priznajo.                                                                                                                                                  0,00

6.9 Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih                          

po metodi odplacne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo doloca zakon, ki ureja                                 

bancništvo                                                                                                                                                               0,00

6.10 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena, nad zneskom,                    

ki presega 20 odstotkov zacetno izkazane vrednosti                                                                                    

                                                                                                                                                                                  0,00

6.11 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o                   

izogibanju dvojnega obdavcevanja                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  0,00

6.12 Nepriznani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vkljucno s prikritim                                  

izplacilom dobicka                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                  0,00

6.13 Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let                                                                       0,00

6.14 Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do 6.14.2)                           0,00

6.14.1 Stroški, ki zadevajo privatno življenje lastnikov in povezanih oseb                                                0,00

6.14.2 Stroški, ki zadevajo privatno življenje drugih oseb                                                                             0,00

6.15 Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev                                     0,00

6.16 Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izrece pristojni organ                                                                    0,00

6.17 Nepriznani odhodki za davke                                                                                                                    0,00

6.18 Nepriznani odhodki za obresti od nepravocasno placanih davkov ali drugih                                 

dajatev                                                                                                                                                                     0,00

6.19 Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, dolocenih v 8. b tc. 1.                        

odst. 30. clena                                                                                                                                                        0,00

6.20 Nepriznani odhodki za donacije                                                                                                                0,00

6.21 Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi                                      0,00

6.22 Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplacil v zvezi z zaposlitvijo,                   

ce niso obdavceni po zakonu, ki ureja dohodnino                                                                                         0,00

92 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. clenu ZDoh-2.                                               

4. DAVCNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)                                                                                                  0,00

5. ODHODKI, ugotovljeni po racunovodskih predpisih                                                                                  43,00

5.N NORMIRANI ODHODKI v višini 0 % davcno priznanih prihodkov                                                        0,00

6. Popravek odhodkov na raven davcno priznanih odhodkov – zmanjšanje (vsota 6.1                        

do 6.43)                                                                                                                                                                   0,00

6.1 Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti                                                                                          0,00

6.2 Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16.                              

clena                                                                                                                                                                        0,00

6.3 Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. clena                        0,00

6.4 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16.                              

clena                                                                                                                                                                        0,00

6.5 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb rezidentov                     

iz 17. clena                                                                                                                                                              0,00

6.6 Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso                                   

davcno priznane                                                                                                                                                    0,00

6.7 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov                                 

prevrednotenja terjatev, ki se po racunovodskih standardih prevrednotujejo zaradi                             

spremembe valutnega tecaja), ki se po 1. odst. 21. clena ne priznajo                                                       0,00

6.8 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja financnih naložb, ki se po 22.                         

clenu ne priznajo.                                                                                                                                                  0,00

6.9 Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih                          

po metodi odplacne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo doloca zakon, ki ureja                                 

bancništvo                                                                                                                                                               0,00

6.10 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena, nad zneskom,                    

ki presega 20 odstotkov zacetno izkazane vrednosti                                                                                    

                                                                                                                                                                                  0,00

6.11 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o                   

izogibanju dvojnega obdavcevanja                                                                                                                   0,00

6.12 Nepriznani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vkljucno s prikritim                                  

izplacilom dobicka                                                                                                                                                0,00

6.13 Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let                                                                       0,00

6.14 Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do 6.14.2)                           0,00

6.14.1 Stroški, ki zadevajo privatno življenje lastnikov in povezanih oseb                                                0,00

6.14.2 Stroški, ki zadevajo privatno življenje drugih oseb                                                                             0,00

6.15 Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev                                     0,00

6.16 Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izrece pristojni organ                                                                    0,00

6.17 Nepriznani odhodki za davke                                                                                                                    0,00

6.18 Nepriznani odhodki za obresti od nepravocasno placanih davkov ali drugih                                 

dajatev                                                                                                                                                                     0,00

6.19 Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, dolocenih v 8. b tc. 1.                        

odst. 30. clena                                                                                                                                                        0,00

6.20 Nepriznani odhodki za donacije                                                                                                                0,00

6.21 Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi                                      0,00

6.22 Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplacil v zvezi z zaposlitvijo,                   

ce niso obdavceni po zakonu, ki ureja dohodnino                                                                                         0,00

                                                                                                                                                                                 

Stran 4 od 9                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

6.23 Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. clenom                                                                        0,00

6.24 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance                                                     0,00

6.25 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega                       

organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora                                                                                                        0,00

6.26 Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil                                                                               0,00

6.27 Nepriznani odhodki za obracunano amortizacijo, ki presega amortizacijo,                                    

obracunano po metodi enakomernega casovnega amortiziranja in na podlagi                                    

predpisanih stopenj                                                                                                                                              0,00

6.28 Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih                             

nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davcno priznana                                                           0,00

6.29 Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugacne odtujitve sredstva pred                             

dokoncno obracunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,                                               

obracunano za davcne namene, in amortizacijo, obracunano za poslovne namene                            0,00

6.30 Nepriznani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna                                  

tveganja, ki presegajo višino, doloceno z zakonom, ki ureja bancništvo                                                   0,00

6.31 Nepriznani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje borznoposredniška                            

družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, doloceno z zakonom, ki                                 

ureja trg vrednostnih papirjev                                                                                                                             0,00

6.32 Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehnicne rezervacije pri zavarovalnicah, ki                           

presegajo višino ali zgornjo mejo, doloceno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo                                 0,00

6.33 Nepriznani odhodki za place, druga izplacila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila                     

place za cas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih                                       

odsotnosti z dela poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi                                       

pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obracunan v skladu z zakonom                             

oz. pogodbo o zaposlitvi                                                                                                                                      0,00

6.34 Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, doloceno z                                  

zakonom                                                                                                                                                                 0,00

6.35 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev, razen za izgube,                    

ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. clena ZDDPO-2                                         0,00

6.36 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb                   

tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25.                               

clena ZDDPO-2                                                                                                                                                      0,00

6.37 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v                     

bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. clena ZDDPO-2                                                                       0,00

6.38 Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upravicenj pri prenosu                         

premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah                                                        0,00

6.39 Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma                                       

vrednostnih papirjev za neobdavcene dobicke pri prenosu premoženja,                                                

zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na dolocbe VII.                                       

poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. clenu                                 

ZDoh-2.                                                                                                                                                                    0,00

6.40 Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na                             

dolocbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni                             

osebi glede na dolocbe 2. tocke cetrtega odstavka 51. clena ZDoh-2.                                                      0,00

6.41 Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davcno osnovo v tekocem                        

ali preteklih davcnih obdobjih                                                                                                                             0,00

6.42 Nepriznani odhodki v skladu s petim odstavkom 31. clena ZUDDob                                                0,00

96.23 Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. clenom                                                                     0,00

6.24 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance                                                     0,00

6.25 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega                       

organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora                                                                                                        0,00

6.26 Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil                                                                               0,00

6.27 Nepriznani odhodki za obracunano amortizacijo, ki presega amortizacijo,                                    

obracunano po metodi enakomernega casovnega amortiziranja in na podlagi                                    

predpisanih stopenj                                                                                                                                              0,00

6.28 Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih                             

nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davcno priznana                                                           0,00

6.29 Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugacne odtujitve sredstva pred                             

dokoncno obracunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,                                               

obracunano za davcne namene, in amortizacijo, obracunano za poslovne namene                            0,00

6.30 Nepriznani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna                                  

tveganja, ki presegajo višino, doloceno z zakonom, ki ureja bancništvo                                                   0,00

6.31 Nepriznani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje borznoposredniška                            

družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, doloceno z zakonom, ki                                 

ureja trg vrednostnih papirjev                                                                                                                             0,00

6.32 Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehnicne rezervacije pri zavarovalnicah, ki                           

presegajo višino ali zgornjo mejo, doloceno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo                                 0,00

6.33 Nepriznani odhodki za place, druga izplacila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila                     

place za cas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih                                       

odsotnosti z dela poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi                                       

pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obracunan v skladu z zakonom                             

oz. pogodbo o zaposlitvi                                                                                                                                      0,00

6.34 Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, doloceno z                                  

zakonom                                                                                                                                                                 0,00

6.35 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev, razen za izgube,                    

ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. clena ZDDPO-2                                         0,00

6.36 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb                   

tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25.                               

clena ZDDPO-2                                                                                                                                                      0,00

6.37 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v                     

bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. clena ZDDPO-2                                                                       0,00

6.38 Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upravicenj pri prenosu                         

premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah                                                        0,00

6.39 Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma                                       

vrednostnih papirjev za neobdavcene dobicke pri prenosu premoženja,                                                

zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na dolocbe VII.                                       

poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. clenu                                 

ZDoh-2.                                                                                                                                                                    0,00

6.40 Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na                             

dolocbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni                             

osebi glede na dolocbe 2. tocke cetrtega odstavka 51. clena ZDoh-2.                                                      0,00

6.41 Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davcno osnovo v tekocem                        

ali preteklih davcnih obdobjih                                                                                                                             0,00

6.42 Nepriznani odhodki v skladu s petim odstavkom 31. clena ZUDDob                                                0,00

                                                                                                                                                                                 

Stran 5 od 9                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

6.43 Nepriznani odhodki iz naslova udeležbe delavcev pri dobicku v skladu z ZUDDob                      0,00

7. Popravek odhodkov na raven davcno priznanih odhodkov – povecanje (vsota 7.1                          

do 7.12)                                                                                                                                                                   0,00

7.1 Povecanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile                           

delno priznane kot odhodek                                                                                                                                0,00

7.2 Povecanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob odpisu                      

celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplacane oz. poravnane                                                                     0,00

7.3 Povecanje odhodkov za odhodke prevrednotenja financnih naložb, ki niso bili                              

davcno priznani                                                                                                                                                     0,00

7.4 Povecanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se                        

priznajo ob prodaji oz. odtujitvi                                                                                                                           0,00

7.5 Povecanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za presežni                              

znesek, ki kot odhodek ni bil priznan                                                                                                                 0,00

7.6 Povecanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obracunanega po                                

metodi enakomernega casovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj                             0,00

7.7 Povecanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih                                   

osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo                                                                                                        0,00

7.8 Povecanje odhodkov v primeru prodaje ali drugacne odtujitve sredstva pred                                 

dokoncno obracunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,                                               

obracunano za poslovne namene, in amortizacijo, obracunano za davcne namene                            0,00

7.9 Povecanje odhodkov nerezidenta za odhodke, ki se pripišejo poslovni enoti                                   0,00

7.10 Povecanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih                   

papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih                           

deležev, združitvah in delitvah glede na dolocbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri                                     

preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. clenu ZDoh-2.                                                                 0,00

7.11 Povecanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na                               

dolocbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni                             

osebi glede na dolocbe 2. tocke cetrtega odstavka 51. clena ZDoh-2.                                                      0,00

7.12 Povecanje odhodkov v skladu s šestim odstavkom 31. clena ZUDDob                                           0,00

8. DAVCNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7) oziroma 5.N                                                                           43,00

9. RAZLIKA med davcno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)                                                                 0,00

10. RAZLIKA med davcno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)                                                               43,00

11. Sprememba davcne osnove zaradi prehoda na nov nacin racunovodenja, pri                               

spremembah racunovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih (11.1                             

– 11.2 + 11.3 – 11.4 + 11.5 - 11.6)                                                                                                                     0,00

11.N Sprememba davcne osnove zaradi prehoda na nov nacin racunovodenja, pri                            

spremembah racunovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih za                                  

zavezanca, ki ugotavlja davcno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov                                    

(zap.št.11 krat (1-0))                                                                                                                                              0,00

11.1 Povecanje davcne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen nacin                      

sestavljanja racunovodskih porocil, ki se vkljuci v davcno osnovo v tem obracunu                                0,00

11.2 Zmanjšanje davcne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen nacin                    

sestavljanja racunovodskih porocil, ki se vkljuci v davcno osnovo v tem obracunu                                0,00

11.3 Povecanje davcne osnove za znesek razlik zaradi sprememb racunovodskih                             

usmeritev in popravkov napak                                                                                                                            0,00

11.4 Zmanjšanje davcne osnove za znesek razlik zaradi sprememb racunovodskih                            0,00

96.43 Nepriznani odhodki iz naslova udeležbe delavcev pri dobicku v skladu z ZUDDob                    0,00

7. Popravek odhodkov na raven davcno priznanih odhodkov – povecanje (vsota 7.1                          

do 7.12)                                                                                                                                                                   0,00

7.1 Povecanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile                           

delno priznane kot odhodek                                                                                                                                0,00

7.2 Povecanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob odpisu                      

celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplacane oz. poravnane                                                                     0,00

7.3 Povecanje odhodkov za odhodke prevrednotenja financnih naložb, ki niso bili                              

davcno priznani                                                                                                                                                     0,00

7.4 Povecanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se                        

priznajo ob prodaji oz. odtujitvi                                                                                                                           0,00

7.5 Povecanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za presežni                              

znesek, ki kot odhodek ni bil priznan                                                                                                                 0,00

7.6 Povecanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obracunanega po                                

metodi enakomernega casovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj                             0,00

7.7 Povecanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih                                   

osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo                                                                                                        0,00

7.8 Povecanje odhodkov v primeru prodaje ali drugacne odtujitve sredstva pred                                 

dokoncno obracunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,                                               

obracunano za poslovne namene, in amortizacijo, obracunano za davcne namene                            0,00

7.9 Povecanje odhodkov nerezidenta za odhodke, ki se pripišejo poslovni enoti                                   0,00

7.10 Povecanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma vrednostnih                   

papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih                           

deležev, združitvah in delitvah glede na dolocbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri                                     

preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. clenu ZDoh-2.                                                                 0,00

7.11 Povecanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na                               

dolocbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni pravni                             

osebi glede na dolocbe 2. tocke cetrtega odstavka 51. clena ZDoh-2.                                                      0,00

7.12 Povecanje odhodkov v skladu s šestim odstavkom 31. clena ZUDDob                                           0,00

8. DAVCNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7) oziroma 5.N                                                                           43,00

9. RAZLIKA med davcno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)                                                                 0,00

10. RAZLIKA med davcno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)                                                               43,00

11. Sprememba davcne osnove zaradi prehoda na nov nacin racunovodenja, pri                               

spremembah racunovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih (11.1                             

– 11.2 + 11.3 – 11.4 + 11.5 - 11.6)                                                                                                                     0,00

11.N Sprememba davcne osnove zaradi prehoda na nov nacin racunovodenja, pri                            

spremembah racunovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih za                                  

zavezanca, ki ugotavlja davcno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov                                    

(zap.št.11 krat (1-0))                                                                                                                                              0,00

11.1 Povecanje davcne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen nacin                      

sestavljanja racunovodskih porocil, ki se vkljuci v davcno osnovo v tem obracunu                                0,00

11.2 Zmanjšanje davcne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen nacin                    

sestavljanja racunovodskih porocil, ki se vkljuci v davcno osnovo v tem obracunu                                0,00

11.3 Povecanje davcne osnove za znesek razlik zaradi sprememb racunovodskih                             

usmeritev in popravkov napak                                                                                                                            0,00

11.4 Zmanjšanje davcne osnove za znesek razlik zaradi sprememb racunovodskih                            0,00

                                                                                                                                                                                 

Stran 6 od 9                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

usmeritev in popravkov napak, vkljucno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne                                   

nagrade in odpravnine                                                                                                                                        

11.5 Povecanje davcne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi                                      

prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni                                      

poslovni izid, vkljucno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo                                     0,00

11.6 Zmanjšanje davcne osnove za že obdavcene dolgorocne rezervacije za                                      

pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov nacin                                                

racunovodenja                                                                                                                                                       0,00

12. Povecanje davcne osnove (vsota 12.1 do 12.8)                                                                                       0,00

12.1 Znesek izkorišcene davcne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve                          

sredstva pred predpisanim rokom                                                                                                                     0,00

12.2 Znesek izkorišcene davcne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa                      

sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega obmocja z visoko                                                         

brezposelnostjo pred predpisanim rokom                                                                                                       0,00

12.3 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne                                         

dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov                                                                                       0,00

12.4 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobickov iz odsvojitve lastniških deležev, v                      

višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov                                                                                                                  0,00

12.5 Povecanje davcne osnove za izvzeti del dobickov iz odsvojitve lastniških deležev                      

v primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po ustanovitvi                                     0,00

12.6 Povecanje davcne osnove za že uveljavljene davcne izgube zaradi bistvene                              

spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva                                                                     0,00

12.7 Povecanje davcne osnove za skrite rezerve prenosne družbe pri združitvah in                            

delitvah, v skladu z 38. clena ZDDPO-2                                                                                                            0,00

12.8 Povecanje davcne osnove za predhodno davcno priznane odhodke iz oslabitve                        

terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis                                                                                                 0,00

13. DAVCNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), ce > 0 oziroma (9 + 11.N +                              

12)                                                                                                                                                                            0,00

14. DAVCNA IZGUBA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), ce < 0                                                                      43,00

15. Zmanjšanje davcne osnove in davcne olajšave (vsota 15.1 do 15.20, vendar                                 

najvec do višine davcne osnove pod zap. št. 13)                                                                                            0,00

15.1 Zmanjšanje davcne osnove za prejete obresti od kratkorocnih in dolgorocnih                              

vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija, obcine                             

ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali obcine                                                        0,00

15.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                  

15.3 Pokrivanje izgube                                                                                                                                         0,00

15.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                  

15.5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        

15.6 Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku 1. odst. 55. clena                              

ZDDPO-2                                                                                                                                                                 0,00

15.7 Zmanjšanje davcne osnove za korišcenje regijske olajšave za vlaganja v                                    

raziskave in razvoj po 55. clenu ZDDPO-2                                                                                                       0,00

15.8 Olajšava za investiranje po 55.a clenu ZDDPO-2                                                                                  0,00

9usmeritev in popravkov napak, vkljucno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne                                 

nagrade in odpravnine                                                                                                                                        

11.5 Povecanje davcne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi                                      

prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni                                      

poslovni izid, vkljucno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo                                     0,00

11.6 Zmanjšanje davcne osnove za že obdavcene dolgorocne rezervacije za                                      

pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov nacin                                                

racunovodenja                                                                                                                                                       0,00

12. Povecanje davcne osnove (vsota 12.1 do 12.8)                                                                                       0,00

12.1 Znesek izkorišcene davcne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve                          

sredstva pred predpisanim rokom                                                                                                                     0,00

12.2 Znesek izkorišcene davcne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa                      

sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega obmocja z visoko                                                         

brezposelnostjo pred predpisanim rokom                                                                                                       0,00

12.3 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne                                         

dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov                                                                                       0,00

12.4 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobickov iz odsvojitve lastniških deležev, v                      

višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov                                                                                                                  0,00

12.5 Povecanje davcne osnove za izvzeti del dobickov iz odsvojitve lastniških deležev                      

v primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po ustanovitvi                                     0,00

12.6 Povecanje davcne osnove za že uveljavljene davcne izgube zaradi bistvene                              

spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva                                                                     0,00

12.7 Povecanje davcne osnove za skrite rezerve prenosne družbe pri združitvah in                            

delitvah, v skladu z 38. clena ZDDPO-2                                                                                                            0,00

12.8 Povecanje davcne osnove za predhodno davcno priznane odhodke iz oslabitve                        

terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis                                                                                                 0,00

13. DAVCNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), ce > 0 oziroma (9 + 11.N +                              

12)                                                                                                                                                                            0,00

14. DAVCNA IZGUBA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), ce < 0                                                                      43,00

15. Zmanjšanje davcne osnove in davcne olajšave (vsota 15.1 do 15.20, vendar                                 

najvec do višine davcne osnove pod zap. št. 13)                                                                                            0,00

15.1 Zmanjšanje davcne osnove za prejete obresti od kratkorocnih in dolgorocnih                              

vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija, obcine                             

ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali obcine                                                        0,00

15.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        

15.3 Pokrivanje izgube                                                                                                                                         0,00

15.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        

15.5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        

15.6 Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku 1. odst. 55. clena                              

ZDDPO-2                                                                                                                                                                 0,00

15.7 Zmanjšanje davcne osnove za korišcenje regijske olajšave za vlaganja v                                    

raziskave in razvoj po 55. clenu ZDDPO-2                                                                                                       0,00

15.8 Olajšava za investiranje po 55.a clenu ZDDPO-2                                                                                  0,00

                                                                                                                                                                                 

Stran 7 od 9                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

15.9 Olajšava za pripadajoci znesek dobicka, ki se izplaca delavcem                                                      0,00

15.10 Olajšava za zaposlovanje invalidov                                                                                                       0,00

15.11 Olajšava za izvajanje prakticnega dela v strokovnem izobraževanju                                             0,00

15.12 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje                                                            0,00

15.13 Olajšava za donacije – izplacila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene,                       

dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke                                

religiozne in splošno koristne namene                                                                                                             0,00

15.14 Olajšava za donacije – izplacila za kulturne namene in izplacila prostovoljnim                         

društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami                                              0,00

15.15 Izplacila politicnim strankam                                                                                                                   0,00

15.16 Davcna ugodnost za zacetno investicijo v ekonomski coni – vlaganja v osnovna                      

sredstva in neopredmetena sredstva                                                                                                                0,00

15.17 Davcna ugodnost za odpiranje novih delovnih mest v ekonomski coni                                         0,00

15.18 Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55.b clenu ZDDPO-2                                         0,00

15.19 Olajšava za zaposlovanje po 5. clenu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28. clena                  

ZSRR-2                                                                                                                                                                    0,00

15.20 Olajšava za investiranje po 6. clenu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. clena                        

ZSRR-2                                                                                                                                                                    0,00

16. OSNOVA ZA DAVEK (13 – 15)                                                                                                                     0,00

17. DAVEK (zap. št. 16 krat 17 odstotkov)                                                                                                        0,00

18. Odbitek tujega davka                                                                                                                                     0,00

19. Povecanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka                                         0,00

20. DAVCNA OBVEZNOST (17 – 18 ± 19)                                                                                                       0,00

21. Zmanjšanje davcne obveznosti za placani znesek odtegnjenega davka                                           0,00

22. Vplacane akontacije                                                                                                                                       0,00

23. OBVEZNOST ZA DOPLACILO DAVKA (20 – 21 – 22), ce > 0                                                               0,00

24. PREVEC VPLACANE AKONTACIJE (20 – 21 – 22), ce < 0                                                                   0,00

25. OSNOVA ZA DOLOCITEV AKONTACIJE DAVKA                                                                                    0,00

26. Akontacija 17                                                                                                                                                   0,00

27. Mesecni obrok akontacije                                                                                                                             0,00

28. Trimesecni obrok akontacije                                                                                                                        0,00 

                                                                                                                                                                                 

DA Izjava (izpolnijo zavezanci v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3):                                                  

Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3, ker so bili ti podatki predloženi     

Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dne 29.03.2015                               

                                                                                                                                                                                 

Stran 8 od 9                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

Sestavni del obracuna so naslednje priloge (oznacene z X):                                                                     

                                                                                                                                                                                 

Priloga 3a – Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv v primeru združitev in delitev                            

 

Priloga 4 – Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega            

obdavcevanja                                                                                                                                                        

 

X Priloga 5 – Podatki v zvezi s pokrivanjem davcne izgube                                                                        

                                                                                                                                                                                 

Priloga 6a – Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a clenu ZDDPO-2                                    

                                                                                                                                                                                 

Priloga 7a – Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj                                                

 

Priloga Pravilnik (za 7a1) – Obrazec za uveljavljanje davcnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj   

                                                                                                                                                                                 

Priloga priloga 7b – Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj                   

                                                                                                                                                                                 

Priloga 8 – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje                                                                                

                                                                                                                                                                                 

Priloga 9 – Podatki v zvezi z olajšavo za donacije                                                                                        

                                                                                                                                                                                 

Priloga 10 – Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

riloga 11 – Podatki v zvezi s povecanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka             

                                                                                                                                                                                 

Priloga 12 – Podatki v zvezi z vrednostnimi papirji, drugimi deleži in investicijskimi kuponi               

                                                                                                                                                                                 

Priloga 13 – Podatki v zvezi z dolgorocnimi rezervacijami                                                                          

                                                                                                                                                                                 

Priloga 14 – Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgorocnih sredstev z obmocij               

oziroma držav z davcno ugodnejšim režimom                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

Priloga 15 – Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami                                                              

                                                                                                                                                                                 

Priloga 16 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. clenu ZDDPO-2          

                                                                                                                                                                                 

Priloga 17 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 17. clenu ZDDPO-2          

                                                                                                                                                                                 

Priloga 18 – Podatki v zvezi z olajšavo po ZUDDob                                                                                     

                                                                                                                                                                                 

Priloga 19 – Podatki v zvezi z ustvarjenimi dobicki in izgubami iz naložb v družbe tveganega kapitala     

                                                                                                                                                                                 

Priloga 20 – Priglasitev ugotavljanja davcne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov             

                                                                                                                                                                                 

ZRPPR1015 - Priloga 1                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

ZRPPR1015 - Priloga 2                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

Uredba RDP - Priloga 1                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

Uredba RDP - Priloga 2                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

PRILOGA 4 Pravilnika o izvajanju ZDaVP                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

V/Na...................................., dne............................. Žig in podpis odgovorne osebe:                                    

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Stran 9 od 9

                                                                                                                                                                                 

 

________­­­­______________________

POVEZAVE za E:. DOKAZE – priloge:

 

1  Zahteva za sodno varstvo25sep2015_datoteke\APLIKACIJA_SP.jpg

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Zahteva%20za%20sodno%20varstvo25sep2015_datoteke/APLIKACIJA_SP.jpg

2 Zahteva za sodno varstvo25sep2015_datoteke\POTRDILO_O_ODDAJI-KLJUCEK.jpg

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Zahteva%20za%20sodno%20varstvo25sep2015_datoteke/POTRDILO_O_ODDAJI-KLJUCEK.jpg

2.1  http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/POTRDILO%20O%20ODAJI%20DAVKA%2022014.xml

3 http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/DAVEK_OD_DOBICKA_2014.pdf

 

 

Vročeno naslovniku – FURS:

oddano po pošti z vročilnico, dne 28.9.2015