Pogum Revije SRP 2003/3
Dokument:
Obvestilo
/v gajici/
 
Shtev.: Su Np 3/2009
Datum: 4. 3. 2009
 
g. Rajko Shushtarshich
Prazhakova 13
1000 LJUBLJANA
 
Zadeva: Obvestilo po chetrtem odstavku 6. chlena Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlashanja (Uradni list RS, sht.: 49/2006 ZVPSBNO in 117/2006 ZDoh-2)
 
Zveza: Nadzorstvena pritozhba z dne 15. 1. 2009 v upravni zadevi, opr. sht. X Ips 178/2006
 
Sposhtovani,
 
na podlagi prvega odstavka 5. chlena in chetrtega odstavka 6. chlena ZVPSBNO ter po danem porochilu vodje upravnega oddelka Vrhovnega sodishcha RS vas obveshchamo, da bo upravna zadeva, ki se na Vrhovnem sodishchu RS vodi pod opr. sht. X Ips 178/2006 in v kateri zastopate tozhecho stranko Revijo SRP, Prazhakova 13, Ljubljana, zaradi izbora javnih kulturnih programov, v roku, ki ni daljshi od 4 (shtirih) mesecev, predlozhena na sejo senata.
 
Lep pozdrav,
Postopek vodila:
vishja pravosodna sodelavka

 
 
V vednost:
 - 2x upravni oddelek - 1 x spis X Ips 178/2006 in 1 x upravna pisarna.
 
 
Vrhovno sodishche Republike Slovenije, p.p. 639, 1001 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 1 366 42 00, Fax: + 386 (0) 1 366 43 01
urad.vsrs @ sodisce.si
www.sodisce.si
 
 
 
Pogum Revije SRP 2003/3
Dokument:
Obvestilo
/v gajici/
 
 
Štev.: Su Np 3/2009
Datum: 4. 3. 2009
 
g. Rajko Šuštaršič
Pražakova 13
1000 LJUBLJANA
 
Zadeva: Obvestilo po četrtem odstavku 6. člena Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št.: 49/2006 ZVPSBNO in 117/2006 ZDoh-2)
 
Zveza: Nadzorstvena pritožba z dne 15. 1. 2009 v upravni zadevi, opr. št. X Ips 178/2006
 
Spoštovani,
 
na podlagi prvega odstavka 5. člena in četrtega odstavka 6. člena ZVPSBNO ter po danem poročilu vodje upravnega oddelka Vrhovnega sodišča RS vas obveščamo, da bo upravna zadeva, ki se na Vrhovnem sodišču RS vodi pod opr. št. X Ips 178/2006 in v kateri zastopate tožečo stranko Revijo SRP, Pražakova 13, Ljubljana, zaradi izbora javnih kulturnih programov, v roku, ki ni daljši od 4 (štirih) mesecev, predložena na sejo senata.
 
Lep pozdrav,
Postopek vodila:
višja pravosodna sodelavka

 
 
 
V vednost:
 - 2x upravni oddelek - 1 x spis X Ips 178/2006 in 1 x upravna pisarna.
 
 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, p.p. 639, 1001 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 1 366 42 00, Fax: + 386 (0) 1 366 43 01
urad.vsrs @ sodisce.si
www.sodisce.si