EPIZODA ZAVOD

 

Ukinitev – Ugasnitev – Izbris – Likvidacija Zavoda Revija SRP

kratek komentar k tej zadevi:

 

Ne misli, da te ni mogoche she dodatno ukiniti – izbrisati.

 

 

Najprej so nas poshteno oglobili: Zavod Revija SRP in mene kot dosedanjega direktorja
1. storilec: REVIJA SRP – goba v vishini 1.200,00 EUR.
2. storilec: Shushtarshich Rajko – globa v vishini 600,00 EUR.

Nato so nas prisilili v samoukinitev Zavoda.

A tako to ne gre:

Okrozhno sodishche je v ODREDBI zahtevalo likvidacijo Zavoda po pravilih Zakona o gospodarskih druzhbah – ZGD-1.

Cheprav trdimo, da med Zavodom Revija SRP in gosp. druzhbo ni nikakrshne analogije.

 

Zato smo predlagali likvidacijo – izbris Zavoda kot zavoda – pravne osebe zasebnega prava

in ne po pravilih Zakona o gospodarskih druzhbah – ZGD-1.

 

Pomembno pojasnilo:

ZAVOD ZA ZALOZHNISHTVO NA PODROCHJU KULTURE IN UMETNOSTI,

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/ (v likvidaciji), Prazhakova 13, 1000 Ljubljana,

ima rachun zaprt zhe od 15. 1. leta 2010, in dejansko ne obstaja vech.

 

 

Aktualni publicirani dokumenti o zadevi ukinjanje Revije SRP :  

 

V Reviji SRP :

 

1a Dokument 1a, Rajko Shushtarshich, Program resnichno neodvisne Revije SRP (2013-2022), sht.. 121/122, 191)

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp121/dokum121/1dok121.htm

Dokument 1, Rajko Shushtarshich, »Breme lastnishtva« – Kres za praznik ustvarjalnega dela? In she nekaj malega o vrednoti delo Revija SRP, sht. 123/124, 193

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp123/dokum123/1dok123.htm

Dokument 1; Rajko Shushtarshich – Ivo Antich; She o ukinjanju neodvisne Revije SRP (2015) /Zavod ni bil prava oblika institucionalizacije za neodvisno Revijo SRP/, Revija SRP, 125/126, 175

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp125/dokum125/1dok125.htm

 

Dokument 1, Rajko Shushtarshich, Povzetek o absurdnem ukinjanju Revije SRP (samo nekaj absurdov), Revija SRP, 127/128, 196

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp127/dokum127/1dok127.htm

 

Dokument 1, Rajko Shushtarshich, Se bo nadaljevalo! Doklej? /Porochilo nekdanjega papirnatega direktorja/, Revija SRP, 129/130, 191

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp129/dokum129/1dok129.htm

 

Dokument 1, Rajko Shushtarshich, Pritozhba, ki ni pritozhba (Pa saj to ne more biti res?), Revija SRP, 131/132, 169

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp131/dokum131/1dok131.htm

Dokument 1, Rajko Shushtarshich, Nagrada za ustvarjalno delo /Zadeva: uveljavljanje sodnega varstva pravic/, Revija SRP, 133/134, 182

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp133/dokum133/1dok133.htm

Dokument 2, Rajko Shushtarshich, Administrativna stvarnost  (Ob njej pa she paralelna stvarnost)/ Zadeva: ogovor na odgovor ZPIZa/, Revija SRP, 133/134, 184

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp133/dokum133/2dok133.htm

Dokument 3, Rajko Shushtarshich, Birokratsko shikaniranje za primer ... / Revija SRP, 133/134, 186 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp133/dokum133/3dok133.htm

Dokument 4, Rajko Shushtarshich, Kratka zgodovina Zavoda Revija SRP (1998-2015)  Revija SRP, 133/134, 189

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp133/dokum133/4dok133.htm

Ivo Antich, Chetrt stoletja »svetokletja« (25 letnikov Revije SRP) Revija SRP, 135/136, 195

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp135/ivoan135/chetr135.htm

Matevzh Krivic, »Summum ius – summa iniuria« Revija SRP, 137/138, 190

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp137/matkr137/summu137.htm

Matevzh Krivic, »Nasciturus pro iam nato habetur« Revija SRP, 137/138, 197

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp137/matkr137/nasci137.htm

 

V reviji Lives Journal :

Dokument 1, Rajko Shushtarshich, – Ivo Antich, Birokratsko ukinjanje neodvisne revije /Trije dokumenti iz Revije SRP/,

Lives Journal 10, str. 148/ http://www.livesjournal.eu/library/lives10/rajsh-ivoan10/likvidacija10g.htm

Dokument 1- v angl: Bureaucratic cancellation of the independent review /Three documents from the independent Revija SRP –

Lives Journal/ http://www.livesjournal.eu/library/lives10/rajsh-ivoan10/liquidation10.htm

 

Dokument, Rajko Shushtarshich, Pritozhba, ki ni pritozhba (Pa saj to ne more biti res?), Revija SRP, 131/132, 169

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp131/dokum131/1dok131.htm

Dokument 1- v angl: An appeal that is not an appeal (This cannot be?) Lives Journal 11, 191/

http://www.livesjournal.eu/library/lives11/rajsh11/document11.htm

 

 

Povezave na dokumente v tej zadevi:

 

1 iz Dokumenta 1a, Rajko Shushtarshich, Program resnichno neodvisne Revije SRP (2013-2022), sht.. 121/122, 191)

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp121/dokum121/1dok121.htm

2 sodba: Martina Lippai, Sodba v imenu ljudstva – predsednica senata VS RS

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/VSRSsodba.htm

3 globa: FURS: Anton Vidmar, financhni kontrolor svetovalec specialist

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/FURS15sep2015_vr22sep2015.doc

4 samoukinitev: Sklep o prenehanju (ugasnitev zavoda) Revije SRP v letu 2015

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/ugasnitev_Zavoda5okt2015.doc

5 Zakon o gospodarskih druzhbah – ZGD-1. e-Knjizhnica:

http://www.nevladnik.info/si/e-knjiznica/?id=5562

6 vloga Okrozhnemu sodishchu v Ljubljani za ukinitev zavoda:

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Okrozhno%20sodishche_5okt2015.doc

7 odredba: o dopolnitvi predloga Okrozhnega sodishcha v Ljubljani, v registrski zadevi, dne 07.10.2015

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/ODREDBA_Okrozh_sod-7okt2015.doc

8  dopolnitev predloga: Okrozhnemu sodishchu v Ljubljani, dne 14.10.2015

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/ Dopolnitev-vloge_Okrozh_sod-14okt2015.doc

9  sklep Okrozhnega sodishcha:  http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/okro-sod_sklep20okt2015.doc

10 pritozhba Okrozhnemu sodishchu: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Pritozhba_sklep_Okrozh_sod_23okt2015.doc

11 davek: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/DAVEK_OD_DOBICKA_2014.pdf

12  sklep Okrozhnega sodishcha 9. nov. 2015:  http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/okro-sod_sklep9nov2015.doc

13 pritozhba Okrozhnemu sodishchu 2: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Pritozhba_sklep_Okrozh_sod_9nov2015.doc 

 

OPOMBA: Dokumenti, ki so na internetu, so enaki originalom, le da so slednji podpisani. Dokumenti, ki so naslovljeni na uradne organe, so v gajici. (Op. R.Sh.)

 

 

– POVEZAVE na dokumente: DURS/FURS in sodno varstvo ter druge priloge – dokazi:

 

11 Davek od dobichka

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/DAVEK_OD_DOBICKA_2014.pdf
http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/POTRDILO%20O%20ODAJI%20DAVKA%2022014.xml
http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Zahteva%20za%20sodno%20varstvo25sep2015_datoteke/

 

Poziv za – Predlozhitev obrachuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2014, 2015

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/MZF_FURS-21.4.2015.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/MZF_FURS-20.4.2015-2016.doc

 

3 PLACHILNI NALOG FURS

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/FURS15sep2015_vr22sep2015.doc

 

Zahteva za sodno varstvo v: .htm ; .doc ; .pdf

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Zahteva%20za%20sodno%20varstvo25sep2015.htm
http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Zahteva%20za%20sodno%20varstvo25sep2015.doc
http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Zahteva%20za%20sodno%20varstvo25sep2015.pdf

 

 

– drugi dokumenti v tej zadevi:

 

14 Objava na spletnih straneh AJPES:

Sporochilo po ZGD-1, katerega objavo ste zahtevali dne 15.10.2015 za ZAVOD ZA ZALOZHNISHTVO NA PODROCHJU KULTURE IN UMETNOSTI, Revija SRP (Svoboda, Resnica, Pogum),

je bilo objavljeno na spletnem portalu AJPES v skupini objav Objave sporochil po ZGD-1 dne 15.10.2015 pod shtevilko objave 2402425: https://www.ajpes.si/OOPS/EObjaveUporabnik.aspx/Detail/6176

 

Referent AJPES: Marijana Malus

 

15 Policijski zapisnik – Policija, Policijska uprava Ljubljana – PP Lj. Center, 4.12.2015

(Poleg vdora v rachunalnik, she vlom v poshtni nabiralnik Revije SRP, ravno na dan oz. na noch obletnice Preshernovega rojstva –

sovpadanje je nakljuchno seveda), glej:

Policijski zapisnik : http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Policijski_zapisnik4dec2015.pdf

 

3a PLACHILNI NALOG – sodniku za prekrshke (27nov2015):

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/NALOG-sodniku_za_prekrshke(27nov2015).doc

 

16 Sprememba statusa v sodnem registru:

 

obvestilo ZPIZ :

 

OBVESTILO - druzhbenikom v lastnishtvu druzhbe, v kateri so hkrati poslovodne osebe:,

da v sodnem registru svoj status uredijo tako, da niso hkrati vpisane kot druzhbeniki in poslovodne osebe gospodarskih druzhb:

 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/obvestiloZPIZ.doc 

 

16a Sprememba statusa v sodnem registru:

 

odlochba ZPIZ - 1

odlochbaZPIZ1mar2016.doc 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ1mar2016.doc 

 

predlog AJPES-u in odg. ZPIZ-u :

 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Sprememba%20statusa_predlog-AJPESu%20in%20odg-ZPIZu.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Sprememba%20statusa_predlog-AJPESu%20in%20odg-ZPIZu.htm

 

V sodnem registru zhelim urediti svoj status tako, kot ta izhaja iz dejanskega stanja:

- izpis kot »druzhbenika v druzhbi ZAVOD ZA ZALOZHNISHTVO ...«,

- izpis kot »poslovodne osebe gospodarske druzhbe«. 

 

 http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Sprememba%20statusa_predlog-AJPESu%20in%20odg-ZPIZu.doc 

 

AJPES odstop vloge v pristojno reshevanje

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Ajpes_odstop_vloge22jan2016.doc

 

– odredba okrozhnega sodishcha, 27.01.2016

 http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/sod_odredba27jan2016.doc

 

R.Sh. odredbe ne bom izpolnil – predloga ne bom dopolnil.

 

 – SKLEP o zavrzhenju predloga, 18feb2016

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/SKLEPo_zavrzhenju_predloga18feb2016.doc

 

R.Sh.: na sklep se ne bom pritozhil – glej sklep Vishjega sodishcha, z dne 27jan.2016.

 

17  Okr.sod.11feb_vrochitev_sklepa Vish.sod.:  http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Okr.sod.11feb_vrochitev_sklepa%20Vish.sod.doc

17a  sklep Visjega sodishcha v Lj.27. jan. 2016:  http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Vishje%20sodishche_vLj27januar2016.doc

 

 

vabilo Furs

Furs_vabilo14jul2016.pdf (Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij - OPSVL preko sistema eDavki.

Hkrati, opozorilo na možnost samoprijave.)

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Furs_vabilo14jul2016.pdf

 

 – FURS 2016

Furs_Plačilni nalog, 11.8.2016 vr. 16. avg. 2016

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/FURS11avg2016_vr16avg2016.doc

 

– Zahteva za sodno varstvo FURSu

Zahteva za sodno varstvo FURSu, 19. avgusta 2016

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/Zahteva za sodno varstvo19avg2016.doc

 

3b PLACHILNI NALOG – sodniku za prekrshke (30avg2016):

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/NALOG-sodniku_za_prekrshke(30avg2016).doc

 

odlochba ZPIZ -2

odlochbaZPIZ6junij2016_vr16-8-2016.doc 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ6junij2016_vr16-8-2016.doc 

 

– Pritožba na odlochbo ZPIZ - 2

Pritožba na odlochbo ZPIZ. 6.junij, 2016_vr.19-8-2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/pritozhba_na_odlochboZPIZ6junij2016_vr.19-8-2016.doc 

 

AJPES obvestilo in pouk kršitelju

Ajpes-obvestilo o prekrshku18avg2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Ajpes-obvestilo%20o%20prekrshku18avg2016.doc

 

Izjava AJPESu

Izjava_Ajpesu_o_prekrshku20avg2016_vr.22-8-2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Izjava_Ajpesu_o_prekrshku20avg2016_vr.22-8-2016.doc

 

– vabilo Furs - 2

Furs_vabilo8sep2016.doc (Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij - OPSVL preko sistema eDavki.

Hkrati, opozorilo na možnost samoprijave.)

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Furs_vabilo8sep2016.doc

 

– vabilo Furs - 3

Furs_vabilo12okt016.pdf (Obrachun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij - OPSVL preko sistema eDavki.

Hkrati, opozorilo na mozhnost samoprijave.)

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Furs_vabilo12okt2016.pdf

 

– vabilo Furs – 3a – odgovor R. Sh.

vabilo_Furs–3a_odgovor (15-10-16).rtf

vabilo_Furs–3a_odgovor(15-10-15).htm

 

 – odlochba ZPIZ - 3

odlochbaZPIZ-21oktober2016_vr25-10-2016.doc

odlochbaZPIZ-21oktober2016_vr25-10-2016.pdf

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ-21oktober2016_vr25-10-2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ-21oktober2016_vr25-10-2016a.pdf

 

– Pritozhba na odlochbo ZPIZ - 3

Pritozhba na odlochbo ZPIZ, 31. oktobra 2016; vr. 3. nov. 2016

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/pritozhba_na_odlochbo%20ZPIZ_vr.3.nov2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/pritozhba_na_odlochbo%20ZPIZ_vr.3.nov2016.htm

 

– odlochba ZPIZ - 4

odlochbaZPIZ-20deecember2016_vr22-12-2017.pdf

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ-20december2017_vr22-12-2017.pdf

 

 – Pritozhba na odlochbo ZPIZ -4 – TOZHBA

 – pritozhba na odlochbo ZPIZ_27dec2016.doc

 – pritozhba na odlochbo ZPIZ_27dec2016.htm

 

– AJPES pisno opozorilo

Ajpes-pisno opozorilo23dec2016.doc

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Ajpes-23dec2016.doc

 

– Odgovor na tozhbo ZPIZ -5

ZPIZ_odgovor na tozhbo3feb2017(1-13).pdf

  

– Odgovor na odgovor ZPIZ -5a

odgovor na oddgovor ZPIZ-20feb2017.pdf

 

  – Opomin FURSa

FURS_opomin-4mar2017.pdf     

 

– Odgovor FURSu

odgovorFURSu-10mar2017.htm

odgovorFURSu-10mar2017.pdf

 

– odlochba ZPIZ - 6

odlochbaZPIZ14 marec2017_vr15-3-2017.pdf 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/odlochbaZPIZ14%20marec2017_vr15-3-2017.pdf

 

 – Pritožba na odlochbo ZPIZ - 6

Pritozhba na odlochbo ZPIZ-17marec2017

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/pritozhba_na_odlochboZPIZ_17mar2017.pdf 

  

 

 

ARHIV * nadaljevanja zadeve ZAVOD ― Ukinitev – Ugasnitev – Izbris – Likvidacija Zavoda Revija SRP

 

Zadeva ZAVOD se bo she nadaljevala, kdo ve do kdaj.

Za obe reviji in za mene osebno bo to pomembno, lahko zakljuchno. Ne bo pa vech relavantno za nadaljevanje raziskave Zhigosana ustvarjalnost.

Epizoda ZAVOD je s tem sklenjena ne glede na nadaljevanje zadeve.

Dokumente bomo sicer she vedno arhivirali v arhivu:

 

UKINITEV_ZAVODA_arhiv  

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_ZAVODA_arhiv

Morda bo tam (nekoch) tudi kratek Epilog zadeve.

Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, spomladi 2017

 

Rajko Shushtarshich, Epilog zadeve Epizoda zavod.htm

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Epilog_zadeve-Epizoda_zavod.htm 

 

_________

OPOMBA: Dokumenti, ki so na internetu, so enaki originalom, le da so slednji podpisani. Dokumenti, ki so naslovljeni na uradne organe, so v gajici.  (Op. R.Sh.) 

 

 

 

 

 

POVZETEK O ABSURDNEM UKINJANJU REVIJE SRP

(samo nekaj absurdov)

 

Sploshni absurd:

– SISTEM »omogocha«, tj. onemogocha ustvarjalnost v neodvisni Reviji SRP po svoji naravi. Sistem sam po sebi »kot tak« tezhi k popolni kontroli vsega, kar je institucionalizirano. »Shirshe gledano, zadevamo ob skrivnostnost vrednotenja slovenske kulturne ustvarjalnosti. Najbrzh ne bomo nikoli nashli zadovoljivega odgovora, vsaj takega ne, ki bi kazal na minimalno soglasje med protagonisti, upravljavci kulture na eni in avtorji ustvarjalci na drugi strani, ker prvi kulturo, umetnost in kulturnike, umetnike omogochajo oz. onemogochajo, slednji pa kulturo, umetnost zgolj udejanjajo. Pa vseeno obchasno poskushamo.« (Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, II – Majdi Shirca, She o vrednotah in vrednotenju

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp39/dokum39/3dok39.htm )

– Zavod (pravna oseba zasebnega prava) preneha v primerih in po postopku, dolochenem z zakonom (ki ga ni!). Zadeva ad absurdum, brez primere, nizamo absurd na absurd. (gl. Dokument 1; Dokument 1- tudi v angl.)

Zato je Svet zavoda Revije SRP 5. oktobra 2015 sprejel sklep o prenehanju (ugasnitvi) Zavoda Revija SRP. Samoukinitev je bila torej edini logichni izhod, kajti obravnavanje Zavoda Revija SRP ter delovanja njegovih ustanoviteljev in sodelavcev kot »obichajne« pridobitno-poslovne organizacije je dejansko le nepotrebno, nesmiselno in nevzdrzhno pravno-formalistichno onemogochanje (»obdavchevanje«, »kaznovanje«) specifichnega, popolnoma neprofitnega delovanja v sploshnem nacionalnem kulturnem interesu. (gl. samoukinitev 4 )

Vendar Okrozhno sodishche v Ljubljani v svojih odredbah vztraja na postopku zaprtja (likvidacije) zavoda po dolochbah ZGD-1, cheprav obstoje primeri v sodni praksi, ki kazhejo, da je Zavode mogoche ukiniti, izbrisati tudi drugache kot po teh dolochilih.

 

– Sodishcha ne zanimajo dejstva:

- Zavod (katerega ime si je v registrski zadevi, tj. v sklepu o ustanovitvi Zavoda izmislila sodnica Okrozhnega sodishcha Gorše Mušič Helena) ima zaprt rachun zhe od 15.1.2009 (od tedaj nima rachuna in torej shest let ne posluje vech!).

- Osebi z delezhem v premozhenju (vsak po 50%), Ivo Antich, Karlovshka 22, Ljubljana, in Rajko Shushtarshich, Prazhakova 13, Ljubljana, ugotavljata, da Zavod Revija SRP dejansko ne obstaja vech. Premozhenje zavoda je 0,00 €. Rachun zavoda je zaprt. Zavod nima upnikov in nima nobenih terjatev. Letna porochila AJPESu, DURSu / FURSu so nesmiselno administriranje (izpolnjevanje rubrik z 0,00 €; v dokumentu DURS, ki nas bo za zachetek stal 1.800 €, za 9 strani 0,00 –  (glej.: DAVEK OD DOBICHKA 11, PLACHILNI NALOG 3 in PLACHILNI NALOG 3a)..

- Zavod Revija SRP ni nikomur nich dolzhan (nima upnikov) in nima nobenih terjatev – vse od njegove ustanovitve (vpisa subjekta v sodni register) 20. januarja 1999. Objava na spletnih straneh AJPES 14 v skupini Objave sporochil po ZGD-1 dne 15.10.2015, pod shtevilko objave 2402425, je bila poziv upnikom (ki jih ni!).

- Institucionalna oblika Zavoda Revija SRP – kot pravna oseba zasebnega prava – dejansko ni primerna in ni potrebna za opravljanje neodvisne dejavnosti na podrochju kulture in umetnosti – svobodne ustvarjalnosti Revije SRP – njenih sodelavcev.

- Odstopil je preds. Sveta Zavoda, vsi chlani sveta Zavoda in dir. Zavoda. Tako po Statutu in Aktu o ustanovitvi Zavoda le-tega dejansko ni vech!

- V svojih odredbah in sklepih sodishche ni uposhtevalo nobenega od nashih predlogov (navedb, prilozhenih dokazov) povsem jih je prezrlo.

 

Zadnje Odredbe okrožnega sodišča, z dne 27.01.2016, ne bom izpolnil (svojih predlogov ne bom vech dopolnjeval). Jo bom pa komentiral:

Zame je ta odredba, v primeri s prejshnjimi, nadgrajena do te mere, da jo lahko razumem kot poseganje v nashe notranje odnose, dolochneje, kot manever zastrashevanja ali pa poskus povzrochanja razdora v Urednishtvu Revije SRP (Zavoda Revija SRP, vsaj za nas, namrech ni vech!).

»Oni« naj torej le imajo ZAVOD ZA ZALOŽNIŠTVO NA PODROČJU KULTURE IN UMETNOSTI, Revija SRP (Svoboda, Resnica, Pogum), matična številka 1339427000.

Nasprotno temu pa Revija SRP in Lives Journal delujeta brez birokratskih dolochil ter izhajata bolje kot poprej. Nash edini »institucionalni organ« je Urednishtvo, ki praviloma deluje po nachelu soglasja. Dana beseda sodelavcev in urednikov velja vech kot pisna pogodba npr. v gospodarskih druzbah. Tako deluje Revija SRP zhe 24 let. Bila je torej zhe veliko let pred institucionalizacijo v obliko Zavoda ... – pravno osebo zasebnega prava. In bo delovala, vse dokler se sistemu le ne bo posrechilo ukiniti jo ali jo kako drugache onemogochiti.

 

Vsaj zachasni, morda tudi konchni zakljuchek:

 

Imam navado, da na koncu podam she svoj chisto osebni pogled na zadevo – kot individuum Rajko Shushtarshich:

Kot nekdanji papirnati direktor Zavoda se moram she vedno ukvarjati z zadevo, a le toliko, kolikor je oziroma kolikor se meni zdi neizogibno; sodelavcem (sourednikom, soudelezhencem v zadevi) pa tega ni treba. Ta povzetek jim bo povsem zadoshchal, ker mi sodelavci v reviji verjamejo na besedo.

»Oni« pa lahko store – razsodijo le tako, kot je to v njihovem interesu. Iz izkushenj v administrativnem raziskovanju institucij in spopadanju z mochnimi institucijami sistema lahko domnevam, da je odlochitev znana zhe na samem zachetku, ne glede na izvedena prichujocha dejstva – dokaze. Od mene pa ne bodo dochakali, da bi sodeloval v ukinjanju, likvidaciji Zavoda za ... po ZGD-1. – po analogiji likvidacije gospodarskih druzhb, ker med Zavodom Revija SRP in gosp. druzhbo ni nobene, prav nobene (!) analogije. Bedak pa nisem, da plesal bi po »Njihovih« razglashenih taktih.

Zhelim jim veliko let njegove - t.j. Zavodove uspeshne gosp. dejavnosti. Sankcije pa, ki iz tega slede, niso neprichakovane.

Individuum ne more spremeniti sistema,

lahko pa ne dovoli, da bi sistem spremenil njega.

In to ni malo!

Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, 8. februarja 2016

 

 

 

 

 

Rajko Shushtarshich

 

EPILOG ZADEVE »EPIZODA ZAVOD«

 

Zakljuchni komentar k zadevi Epizoda zavod je zgolj osebni pogled Rajka Shushtarshicha na

Ukinitev – Ugasnitev – Izbris – Likvidacijo Zavoda Revija SRP.

 

Zame ta zadeva ni bila preprosta, cheprav bi bila morda taka videti iz shtevilnih dokumentov, ki jih sicer najverjetneje nihche ne bo niti povrshno prebral.

»Osebnih zadev« praviloma ne vpletam v svoje raziskave, v tem primeru v raziskavo Zhigosana ustvarjalnost, v kateri je Epizoda zavod zakljuchno poglavje. A v tem primeru moram narediti izjemo z naslednjo kratko zabelezhko:

 

Ob stresnem dozhivljanju maltetiranja s strani slovenskih represivnih institucij, vkljuchno z Ministrstvom za kulturo RS in Vrhovnim sodishchem RS, she posebno pa t. i. FURSa (Financhna uprava Republike Slovenije v sestavi Ministrstva za finance Republike Slovenije), sem v teh desetih letih pridelal:

– en infarkt in en melanom – doslej (srchni infarkt v avgustu 2008, melanom v novembru 2017);

– samo globe, rubezhi, znizhanje pokojnine in sodne prepovedi na pripadajocho pokojnino so me oz. me she bodo (od oktobra 2016 do zakljuchka sankcij) stali skupaj okoli 13.000 €.

 

In vse to za chisti nich – fantomski birokratski »problem«!

 

Nichesar takega namrech nisem storil, kar bi bilo spodobnim uradnikom lahko legitimen povod ali upravicheno izhodishche za tovrstno shikaniranje. Razen morda to, da vsemu navkljub neuklonljivo vztrajam pri izhajanju neodvisne Revije SRP (zdaj zhe chetrt stoletja in eno leto povrhu).

 

Vendar je bilo vse to vredno prestati!

 

Epizoda zavod je eno od poglavij v akcijski raziskavi, celovito zajeti v e-knjigi Zhigosana ustvarjalnost, ki nazorno ilustrira neukinljivi antagonizem med protagonisti: med upravljavci kulture na eni in njenimi ustvarjalci na drugi strani, kot to povzema tudi spodaj cititirani uvodni moto iz omenjene knjige:

 

»Shirshe gledano, zadevamo ob skrivnostnost vrednotenja slovenske kulturne ustvarjalnosti.

Najbrzh ne bomo nikoli nashli zadovoljivega odgovora, vsaj takega ne, ki bi kazal na minimalno soglasje med protagonisti, upravljavci kulture na eni in avtorji-ustvarjalci na drugi strani, ker prvi kulturo, umetnost in kulturnike, umetnike omogochajo oz. onemogochajo, slednji pa kulturo, umetnost zgolj udejanjajo. Pa vseeno obchasno poskushamo.«

 Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, 10. avgusta 2018

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

ARHIV nadaljevanja zadeve ZAVODUkinitev – Ugasnitev – Izbris – Likvidacija Zavoda Revija SRP

v letih 2017, 2018 :

 

 – Odgovor FURSa-2

 

– FURS-sklep_o_izvrshbi21mar2017.pdf

 

– Pritozhba R. Sh. na sklep FURSa o izvrshbi

 

– DSS – Sklep­_21mar2017

 

– R. Sh. - izvrshitev_sklepa_DSS_27mar2017

 

– poziv  DSS - 12apr2017.pdf 

 

– izjava R. Sh. - o glavni obravnavi  -  14apr2017.pdf 

 

- FURS-Lj-odstop_vloge19apr2017.pdf 

 

- ZPIZ_odgovor na tozhbo-2_20apr2017.pdf (vro-V_PS_526-2017_28apr2017.pdf)

 

- FURS-izvrshba_4maj2017.pdf

 

- FURS - Vrochitev sodbe v imenu ljudstva, 23.5.2017

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_ZAVODA_arhiv/FURS_vrochitev_sodbe-23.5.2017.pdf

 

- Sodba v imenu ljudstva - Okrajno sodishche v Ljubljani, 16..5.2017

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_ZAVODA_arhiv/Sodba_v_imenu_ljudstva-Okr-sod16maj2017.pdf

 

 - FURS-plachilni nalog30maj2017

  http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_ZAVODA_arhiv/FURS-plachilni%20nalog30maj2017.pdf

 

- FURS-izvrshba_7junij2017

 

- DSS-sklep_30maj2017.pdf 

 

- pozivDSS-19jun2017.pdf

 

- MZF_sektor za upravni posopek na II.st.-odlochba_5.6.2017.pdf 

 

- izjava o glavni obravnavi-21junij2017.pdf 

 

- FURS-pobot_17julij2017.pdf 

 

- FURS-sklep_o_izvrshbi_16junij2017.pdf

 

- FURS-sklep_o_izvrshbi 1avg2017.pdf

 

FURS-sklep o izvrshbi_7sep2017

 

- FURS-sklep_o_izvrshbi 13okt2017.pdf

 

- obv sodishca-28.9.2017.pdf

 

- Sodba v imenu ljudstva7sep2017.pdf

 

- SRP-01-prit VDSS.rtf 

 

- SRP-01-prit VDSS.pdf

 

- SRP-01-poprav VDSS.pdf 

 

- FURS-sklep o izvrshbi_18okt2017

 

- SRP-01-prit VDSS.pdf 

 

- prit-FURSu7nov2017.doc

 

- Rajko-poobl.MK,MR.jpg 

 

- Sodba_24okt2017.pdf

 

- vroFURS28nov2017_Sodba_24okt2017.pdf 

 

- FURS-izvrshba_22nov2017.pdf

 

- ZZZS-10jan2018.pdf

 

- FURS-izvrshba_10jan2018.pdf

 

- AJPESu-zaprosilo12jan2018.pdf

 

- Ajpes-posr.podatkov16jan2018.pdf

 

- SKLEP-o izbrisu_iz sod.registra-26okt2017.pdf

 

- AJPES-izpis iz poslovodnega registra27dec2018.pdf

 

- ZPIZu-ODLOCHBA_status2feb2018.htm 

 

- SKLEP-o obstoju izbrisnega razloga-9okt2017.pdf

 

- FURS-izvrshba_14feb2018.pdf

 

- Sodba-VDSS-14mar2018.pdf

 

- ZPIZ-ODLOCHBA16apr2018.pdf

 

- FURS-obrachun_davka2017-19jul2018.pdf

 

 

_______________________________________ 

Rajko Shushtarshich, Epilog zadeve Epizoda zavod.htm

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/UKINITEV_Zavoda_datoteke/Epilog_zadeve-Epizoda_zavod.htm