Pogum Revije SRP 2003/3
01. zbirni obrazec
(Priloge, dokazi 1-10: str. 01)
Naslov dokumentov: "Cukrarna d"*
 
 
prijavni obrazec
programski razpis 1
2003 (P1-03)
 
Zbirni prijavni obrazec - programski razpis 1 2003 (P1-03)

 

Polni naziv predlagatelja: Revija SRP
Naslov (sedež): Pražakova 13, Ljubljana
Statusno-organizacijska oblika predlagatelja: zavod za založništvo na področju kultur ein umetnosti
(društvo, ustanova, zavod, gospodarska organizacija, ...)  
Davčna številka: 71461965
Transakcijski račun in naziv banke:
02017 – 0051612450
(enota banke 4012)
Telefon, mobilni telefon: 01 2315530
Faks:  
Elektronska pošta: urednishtvo@revijasrp.si

 

 

Zbirni podatki o prijavi

Osnovno razpisno področje (izdajanje revije)
Ostala razpisna področja  
Programski sklopi z osnovnega razpisnega področja  
Programski sklopi z ostalih razpisnih področij  
Sklop: stalni stroški delovanja Da Ne
Sklop: nakup opreme Da Ne
Programski sklop: izobraževalni program Da Ne

 

Odgovorna oseba in funkcija:

Rajko Šuštaršič v.d. dir

 

Datum: 1. marec 2003
Podpis odgovorne osebe in žig:
Rajko Šuštaršič
 
 
Zhig: Revija SRP

 

________
* Opomba: Cukrarna d: Zoran Kocmur in Sasho Trupej, MK sta avtorja oz. rachunalnishka oblikovalca dokumentov in besedila javnega razpisa Programskegi razpis za zaloshnishtvo 2003 (P1-03). Domnevam, da sta tudi avtorja poimenovanja dokumentov. Kdorkoli je bil boter (podeljevalec imena) dokumentom, je dokumente domiselno in pravilno poimenoval: Cukrarna d.
 

2 – obrazec za: Zalozhnishtvo; Programski sklop Izdaja revij