Pogum Revija SRP 2003/2

Lev Detela

 

ODSEV - ilustracija avtorja knjige, 1989
/naslovnica knjige Presvetljevanje polpreteklosti, 2003/