Raziskava o raziskovanju

Rajko Shushtarshich

RADIOTELEVIZIJA LJUBLJANA
Shtudij programa

 

RAZISKAVA O RAZISKOVANJU IV
 
Eksamen avtonomne propagande znanosti
V januar 1984!

 
Bilten sht. 51-IV Sluzhbe za shtudij programa, Radiotelevizije Ljubljana, vsebuje dokumente, ki sem jih zbral v disciplinskem postopku zoper Bilten 51 - Raziskava o raziskovanju oziroma zoper njenega avtorja Rajka Shushtarshicha.
 
Za dokumentiranje Raziskave o raziskovanju VI. sem iz vsebine izbral le uvod in she pet dokumentov.
 

 

IZ VSEBINE RAZISKAVE O RAZISKOVANJU IV
 
Bilten Sluzhbe za shtudij programa, Radiotelevizije Ljubljana, sht 51-IV, v januar 1984!
 
 

Vsebina

 
 

 

stran   
IV-I
UVOD
I
 
4.0
Porochilo o prisilnem nadaljevanju Raziskave o raziskovanju IV.
(Eksamen avtonomne propagande znanosti)
 
1
 
4.1.
Prijava na objavljeno delovno mesto sociologa v sluzhbi za shtudij programa
18
 
4.2
Zahteva gen. dir. RTVL za uvedbo disciplinskega postopka
19
 
4.3
Apel sindikatu
21
 
4.4.
Odgovor disciplinski komisiji
22
 
4.5.
Vabilo na obravnavo I
25
 
4.6.
Vabilo na obravnavo II
26
 
4.7.
Sklic izredne seje sindikata
27
 
4.8.
Zapisnik o glavni obravnavi I
28
 
4.9.
Zapisnik o glavni obravnavi II
31
 
4.10.
Zapisnik l0. izredne seje sindikata
34
 
4.11.
Mnenje programskega kolegija televizije
35
 
4.12.
Mnenje vodstva radijskih programov
36
 
4.13.
Sklep disciplinske komisije
37
 
4.14
Ugovor gen. dir. zoper sklep D.K.
40
 
4.15.
Sporochilo raziskovalca delavskemu svetu
43
 
4.16
KRONA STVARSTVA
44
 
4.17
Sinopsis
48
 

Opomba: Raziskava ni zakljuchena (morda)

Pogum Revije SRP na internetu, januar 2003, shtevilka 1

 

IZ VSEBINE