Raziskava o raziskovanju

Rajko Shushtarshich

RADIOTELEVIZIJA LJUBLJANA
Sluzhba za shtudij programa

 

IZVIRNO GRADIVO
IZBRANI DOKUMENTI O DEJSTVIH
RAZISKAVA O RAZISKOVANJU III
 

 
 
IZVIRNO GRADIVO IN IZBRANI DOKUMENTI ZA RAZISKAVO O RAZISKOVANJU
/kot samostojen odgovor na vprashanje "Ali je raziskovanje komunikacijskega procesa v instituciji mnozhichnega medija mogoche?"/
Bilten Sluzhbe za shtudij programa, Radiotelevizije Ljubljana, sht 51-III, marec 1983 vsebuje dokumente, ki niso bili objavljeni v
Raziskavi o raziskovanju I. /Vsebuje torej dokumente iz katerih so bili izbrani objavljeni dokumenti o dejstvih/.
 
Vsebina

IZBRANI DOKUMENTI ZA RAZISKAVO O RAZISKOVANJU
STRAN
0.0.1.
TELEVIZIJA 1967, ISF PREDGOVOR
1
0.1.1
TEZE 4. SKUPSHCHINE RTVL 1975 1
2
1.1.1.
DE RPO Komisiji DS
9
1.1.2.
ZAHTEVKI ZA POPRAVO OCENITVE VREDNOTENJA DEL IN NALOG V RAZISKOVALNI ENOTI
6
1.1.3.
OBRAZEC RAZVIDA DELOVNIH NALOG
11
1.2.1
ZAPIS S SESTANKA REDAKCIJSKEGA SVETA BILTENA SShP 1980 2
15
1.2.1.1.
MNENJE VLADA SENICE
17
1.2.1.2.
MNENJE RADA CILENSHKA
18
1.2.1.3
MNENJE MILANA 2
20
1.2.1.4.
MNENJE PETRA MORIJA
21
1.2.2.1.
MNENJE MILANA MERCHUNA
22
1.2.2.2.
MNENJE JULKE VAHEN
24
1.2.2.3.
MNENJE PETRA MORIJA
25
1.2.2.4.
MNENJE VLADA SENICE
26
1.2.3.
Zapisnik sestanka delavcev DE RPO z dne 16.5.1980
11
1.2.4.
POROCHILO KOMISIJE DSSS RTVL /SKLEP/ 2
27
1.2.5
1.2.6
Proshnja za recenzijo dr. Vregu;
Predfog za recenzijo raziskovalne naloge Raziskovalni skupnosti Slovenije
11
1.3.1.
PREDLOGI ZA PLAN RAZISKOVANJA PROGRANOV IN OBCHINSTVA 1981
30
1.3.1.0.1.
PROGRAM DELA DE RAZISKOVANJE PROGRAMOV IN OBCHINSTVA ZA LETO 1981
46
1.3.1.0.2.
PROGRAM DELA ZA LETO 1981
48
1.3.1.0.3.
PROGRAM DELA DE RAZISKOVANJE PROGRAMOV IN OBCHINSTVA 1981
51
1.3.1.0.4.
POGOVOR O DELOVNEM NACHRTU ZA LETO 1981
63
1.3.1.1.1.
KADROVSKA POLITIKA V LETU 1983 NIZKA IZOBRAZBENA STRUKTURA V NASHI DO
66
1.3.1.1.
1.3.1.2
Analiza kadrovske strukture in mobilnosti kadrov v DO RTVL;
Katalog problemov v komunikacijskem procesu na primeru MM RTVL
15
1.3.2.
PLAN TELEVIZIJSKIH NALOG ZA LETO 1982
67
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
Za srednjerochni ali dolgorochni program raziskav
Preliminarni predlog za televizijske raziskave
Evidenca programskih raziskovalnih interesov
15
1.3.2.4.
GRADIVO ZA KOLEGIJ DO RTVL
82
1.3.2.5.
ZAPIS Z DELOVNEGA SESTANKA "BOBU BOB"
83
1.3.2.6.
PRIPOMBE NA PREDLOG DELOVNEGA NACHRTA SShP 78
84
1.4.0.
PREDLOG PLANA 1982 /PRIHODKOV IN ODHODKOV/
86
1.4.1.
REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV I-XII, 82.
90
1.4.2.
PLAN DOHODKA ZA L. 82. DSSS RTVL
94
1.4.3.
STALISHCHA PROBLEMSKE KONFERENCE OO ZK DO RTV
101
1.4.4.
Finance (plan dohodka)
21
1.4.5.
INFORMACIJA O PRELOZHITVI ANKETE
103
1.4.6.
K informaciji o prelozhitvi ankete
21
1.4.7.
Knjige so darilo
21
1.4.7.1.
VRACHILO NAROCHILNICE ZA NAKUP KNJIG
105
1.4.7.2.
NAROCHILO REVIJE IN KNJIG
106
1.5.1.
ZAPISNIK SESTANKA SOSVETA SShP 1978
107
1.5.2.
POVZETKI IZ ZAPISNIKOV SOSVETA DERPO IN SKUPSHCHINE RTVL O SPLOSHNIH VPRASHANJIH DEJAVNOSTI DERPO
113
1.5.3.
Pismo predsedniku sosveta
22
1.5.4.
ZAPISNIK SESTANKA SOSVETA DERPO, 4.12.80.
116
1.5.5.
TAJNIK SOSVETA SEKRETARIATU SKUPSHCHINE
117
1.5.6.
OB PREDLOGU ZA UKINITEV SOSVETA SEKRETARIATU SKUPSCHINE VIDA SHROT IN STANE OBRANOVICH
119
1.6.1.0.
ZAPISNIK ZBORA DELAVCEV DERPO, 13.1.80.
120
1.6.1.1.
ZAPIS RAZGOVORA DERPO, 22.1.80.
121
1.6.2.
POJASNILA GENERALNEGA DIREKTORJA dr. TONETA KRASHOVCA
126
1.6.3.
DE vodstvu: O postopku imenovanja vodje
22
1.6.3.1.
ZAHTEVA ZA VARSTVO PRAVIC mgr. DENISA PONIZHA
128
1.6.3.2.
MNENJE PRAVNE SLUZHBE O VLOZHENI ZAHTEVI mgr. DENISA PONIZHA
131
1.6.3.3.
MNENJE TAJNIKA FILOZOFSKE FAKULTETE dipl. pravnika ANTONA PISHKA
132
1.6.3.4.
RAZPIS RTVL /RTV PRILOGA DELA, FEBRUAR 1980
133
1.6.4.
Pismo predsedniku delavskega sveta DSSS O postopku imenovanja vodje
22
1.6.5.
ZAPIS S SESTANKA DELAVCEV DERPO Z DIREKTORJEM DSSS IVEKOM KRPACHEM IN GENERALNIM DIREKTORJEM dr. TONETOM KRASHOVCEM
134
1.6.6.
PRIPOMBA K PREDLOGU SKS ODDELKA ZA ZAPOSLOVANJE O RAZPISU DEL IN NALOG VODJE DERPO VODJE DERPO STANETA OBRANOVICHA
140
1.6.7.
SPREJEM VODJE DERPO PREDSEDNIKU KOMISIJE ZA DELOVNA RAZMERJA VODJA DERPO VIDA SHROT
142
1.6.8.
POROCHILO O DELU OD 7.11.78 /IN PLAN DELA ZA LETO 1981 glej 1.3.1.0.1./
144
1.7.1-5.
Administriranje (Administrativna porochila o raziskovanju)
24
1.7.2.4.
ZAPISNIK 12. REDNE SEJE KOMISIJE ZA DELOVNA RAZMERJA, 4.10.82.
145
1.7.6.
ZAMENJAVA DELOVNIH PROSTOROV
147
1.7.7.
SKUPINSKA ODLOCHBA ZA POMOCH SLUZHBI NAROCHNIN
148
1.8.1.0-3.
Samupravljanje
28
1.8.1.5.
VPRASHANJE DELEGATA DERPO 20.4.81.
149
1.8.1.6.
ZAPISNIK SESTANKA DERPO, 19.12.80.
150
1.8.1.7.
ZAPISNIK SESTANKA DERPO, 6.1.81.
154
1.8.1.8.
ZAPISNIK SESTANKA DERPO, 24.2.81.
160
1.8.1.8.1.
PRILOZHENO ALI VKLJUCHENO V ZAPISNIK, 24.2.81.
163
1.8.1.9.0.
OPOMBI K ZAPISNIKU, 27.3.81.
164
1.8.1.9.1.
ZAPISNIK SESTANKA DERPO, 27.3.81.
165
1.8.1.9.2.
PRIPOMBE NA PREDLOG OCEN IN PRILOGA K ZAPISNIKU SESTANKA DERPO, 27.3.81.
173
1.8.2.0.
ZASHCHITA SAMOUPRAVNIH PRAVIC PRI OCENJEVANJU DELA IN DELOVNIH REZULTATOV BRANKO SHIBAL IN ZLATKO NAGLICH
174
1.8.2.1.
ZAHTEVA ZA VARSTVO PRAVIC SHIBAL, NAGLICH, SHUSHTARSHICH PREDS. DS DSSS MARJAN SHTEMBERGER
176
1.8.2.2.
ZAHTEVEK ZA OCENITEV VSEH DELAVCEV DERPO
177
1.8.2.3.
ZAHTEVEK ZA POGOVOR O VARSTVU PRAVIC S KOMISIJO DS DSSS
178
1.8.3.1.
ZAPISNIK SESTANKA SODELAVCEV DERPO, 3.12.81.
179
1.8.3.2.
SPOROCHEN ZAVRNJENI PREDLOG VIDE SHROT
180
1.8.3.3.
ZAPISNIK 16. REDNE SEJE KOMISIJE ZA OD DS DSSS, 5.1.82.
182
1.8.3.
Pravobranilcu samupravljanja
28
1.9.1.
PREDLOG NOVE ORGANIZIRANOSTI V DSSS, 9.12.81.
183
1.9.1.2.
PREDLOG NOVE ORGANIZIRANOSTI V DERPO 9.12.81.
185
1.9.2.
1.9.2.1.
Reorganizacija oz. ukinitev raziskovalne enote .
Kljuchne pripombe k predlogu nove organiziranosti sluzhbe za raziskavo programov in obchinstva in Osnutek izhodishch za konstruktivno sodelovanje pri reorganizaciji RPO PPIPOMBE (delavcev DERPO) K PREDLOGU ZACHASNE REORGANIZACIJE DE RPO RTV LJUBLJANA
35
1.9.2.2.
IZ ZAKONA O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI IN RAZISKOVALNIH SKUPNOSTI /UR.L. 1979/
189
1.9.2.3.
IZ SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O ENOTNIH MERILIH ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ ZA OPRAVLJANJE RAZISKOVALNEGA DELA V SR SLOVENIJI
190
1.9.2.4.
IZ PLANA DEJAVNOSTI ZVEZE RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE
191
1.9.3.
ZAPISNIK 11. REDNE SEJE KOMISIJE ZA DELOVNA RAZMERJA DSSS, 28.5.81.
192
1.9.4.
ZAPISNIK 26. REDNE SEJE IO OO ZS DSSS, 25.12.81.
195
2.1.-5.
"Mali finale" (19) fragmentov iz raziskave o raziskovanju
2.1. Pismo I.Krpachu Ob sklepu o razporeditvi in evidenci delovnega chasa ali Proces ukinjanja raziskovanja je sestavljen iz samih malenkosti, 3.12. 82
2.2. Pismo Delu, 17.12. 82
2.3. Predlog generalnega direktorja DS DO, 21.12.'82
2.4. Predlog generalnemu direktorju in DS DO RTV z 3.1 2.'82
2.5. Sklep 6. seje DS DO o razpustitvi DE RPO 29.1 2.'82 in
38
2.6.-9.
2.6. Ugovor (Ugovor DS, sklepu DS (brez sht.), na 6. redni seji 29.12.1982, ki ukinja raziskovalno enoto)
2.6.1 DELEGATU DE RPO V DS DO RTV LJUBLJANA TOVARISHU STANETU OBRANOVICHU, in DS DO RTV LJUBLJANA, 21.1.1983
2.7. Pismo Chira Brena
2.8. VODSTVO IN KOORDINACIJA DELAVSKEMU SVETU DO RTV LJUBLJANA: informacija o realizaciji sklepa DS DO z dne 29/12-1982 reorganizacija podrochja raziskave programa in obchinstva
2.9. Porochilo o tej raziskavi (Raziskavi o raziskovanju)
44
2.1.1-7.
Manj pomembni fragmenti (disciplinski postopek)
2.1.1.Predlog za uvedbo disciplinskega postopka 13.12.1982
2.1.2 Vabilo na obravnavo disciplinske komisije, 7.1.'83
2.1.3.Pojasnilo (izziv) disciplinski komisiji, 10.1.'83
2.1.4.Ultimat disciplinske komisije, 13.1.'83
2.1.5.Odgovor M.Umek disciplinski komisiji, 21.1.'83
2.1.6 Sklep disciplinske komisije, 20.1 .'83
2.1.7.Ugovor na sklep disciplinske komisije, DS DSSS, 25.1/83 (z izjemo tochke 2, ki je pomemben fragment raziskave)
48
 
Pogum Revije SRP na internetu, januar 2003, shtevilka 1

 

Kasneje objavljeni dokumenti ali deli dokumentov iz Raziskave o raziskovanju v Reviji SRP:
1 TEZE 4. SKUPSHCHINE RTVL 1975; Revija SRP 1/2
2 UVERTURA V POGREBNI RITUAL BILTENA SShP: MNENJE MILANA; POROCHILO KOMISIJE;SKLEP; Revija SRP 7/8

 

IZ VSEBINE