Raziskava o raziskovanju

Rajko Shushtarshich

 
RADIOTELEVIZIJA LJUBLJANA
Sluzhba za shtudij programa
 
RAZISKAVA O RAZISKOVANJU
 
Ali je raziskovanje komunikacijskega procesa v instituciji mnozhichnega medija mogoche?"
 
"Razvrednotenje raziskovalnega dela v raziskovalni enoti"
"Kako unichiti vsako ustvarjalnost v raziskovalni enoti?"
"Ali je mogocha avtonomno utemeljena znanost, ki je danashnji znanosti alternativna znanost?"
"Administrativna rutinizacija raziskovanja, podreditev raziskovanja interesom institucije ali kar institucionalizacija raziskovanja"
Rajko Shushtarsich
Ljubljana, marec 1983

 

 
POJASNILO K VSEBINI RAZISKAVE
Celotna raziskava ima tri dele:
 
1. izvirno gradivo izbrani dokumenti o dejstvih
2. komentarji k dokumentom in interpretacija akcijske raziskave
3. raziskovalna porochila v fragmentih, to je akcijski dokumenti

Zaradi prevelike obsezhnosti bodo (oz. so bili) izbrani izvirni dokumenti o dejstvih le v nekaj izvodih (20-tih) v arhivu Sluzhbe za shtudij programa, na voljo morebitnim interesentom. Le celoten dokument je po nashem mnenju primerno prichevanje o nekem socialnem dejstvu, dogodku, procesu. Citat ali izvlechek iz dokumentov je namrech po nashem mnenju nevarnejshi za raziskovalno pristranost kot pa sam izbor dokumentov. Ti se namrech kompletirajo v celoto po imanentni strukturalni povezanosti samega dogajanja, ki ga sociolog ne more spregledati.

Prichujocha skrajshana verzija raziskovalnega porochila pa vsebuje le:

I. akcijske dokumente oziroma raziskovalno porochilo v fragmentih
II. komentarje in interpretacijo akcijske raziskave (deloma opremljene s citati, ki jih je mogoche kontrolirati v celotni raziskavi)

Bralcem se opravichujemo, ker raziskovalno porochilo ni moglo biti krajshe. Zato je sistematizirano tako, da lahko bralec dolochena poglavja izpusti in se odlochi za branje samo tistih poglavij, ki se mu zde bolj zanimiva.

 

Izdaja v elektronskem mediju vsebuje she:
dva kasneje objavljena dokumenta izvornega gradiva Raziskave o Raziskovanju III;
ter uvod in she pet dokumentov iz Raziskave Raziskovanju IV:
IZVIRNO GRADIVO
IZBRANI DOKUMENTI O DEJSTVIH
RAZISKAVA O RAZISKOVANJU III
 
RAZISKAVA O RAZISKOVANJU IV
/Eksamen avtonomne propagande znanosti
V januar 1984!/

 

1.1.1. Komisiji DSSS

IZ VSEBINE