Raziskava o raziskovanju

Rajko Shushtarshich

 

IZ VSEBINE RAZISKAVE O RAZISKOVANJU
 
Bilten Sluzhbe za shtudij programa, Radiotelevizije Ljubljana, sht 51, marec 1983

 

Vsebina

stran

POJASNILO K VSEBINI RAZISKAVE

I.
FRAGMENTARNO RAZISKOVALNO POROCHILO RAZISKAVE O RAZISKOVANJU
Akcijski dokumenti (32) 1.1.1. - 1.9.2.
7
1.1.1.
DE RPO Komisiji DS
9
1.2.3.
1.2.5
1.2.6
Sestanek delavcev DE RPO z dne 16.5.1980;
Proshnja za recenzijo dr. Vregu;
Predflog za recenzijo raziskovalne naloge Raziskovalni skupnosti Slovenije
11
1.3.1.1.
1.3.1.2 1.3.2.3
Analiza kadrovske strukture in mobilnosti kadrov v DO RTVL;
Katalog problemov
Evidenca programskih raziskovalnih interesov
15
1.4.4.
Finance
21
1.5.3.
1.6.3.
1.6.4.
Pismo predsedniku sosveta
DE vodstvu: O postopku imenovanja vodje
Pismo predsedniku delavskega sveta DSSS
22
1.7.1.
Administriranje
24
1.8.1.
Samupravljanje
28
1.9.2.
Reorganizacija oz. ukinitev raziskovalne enote
35
2.0.
"MALI FINALE" Posebno zakljuchno poglavje Fragmentarnega raziskovalnega porochila ali Televizijska raziskovalna nadaljevanka (19) fragmentov iz raziskave o raziskovanju
38
2.6.
UGOVOR - RAZGLAS
44
2.1.1.
MANJ POMEMBNI FRAGMENTI
48

II.
OPOMBE, KOMENTARJI IN INTERPRETACIJA AKCIJSKE RAZISKAVE O RAZISKOVANJU
55
Uvod
57
Opomba k rojstvu SShP
57
Usmeritev oziroma predmetni okvir raziskovanja
58
Financhno razvrednotenje raziskovanja (Ali, kako je postalo mogoche to, kar smo raziskovalci mislili, da je nemogoche, pa se je primerilo komisiji za vrednotenje del in nalog)
59
Ukinjanje javnosti raziskovalnega dela (Razvrednotenje raziskovalnih rezultatov vodi do ukinjanja javnosti raziskovalnega dela)
60
Raziskovalni smotri (ali bolje, kako dosechi odsotnost raziskovalnih smotrov v raziskovalni enoti Skrivnostnost "programskih interesov")
62
Financhno planiranje v raziskovalni enoti (ali bolje, financhno manipuliranje z raziskovalno enoto ali kar raziskovanjem)
68
Ukinjanje znanstvenega sosveta
72
1.6.
Neimenovanje vodje je administrativno obglavljanje raziskovalne enote
73
Administrativno vodenje in upravljanje obglavljene raziskovalne enote
76
Izginotje samoupravne dimenzije v raziskovalni enoti je bila demonstracija samovolje (Navzven institucionaliziran konflikt tri vloge Druzhbenemu pravobranilcu Ljubljana)
80
Reorganizacija raziskovalne enote (ali bolje dezorganizacija DE Raziskovanje programov in obchinstva pri RTV Ljubljana ali kar organizacijska sabotazha v raziskovalni enoti)
83
"Mali finale" ukinitve raziskovalne enote (Klic raziskovalca javnosti ali kako "televizijska raziskovalna nadaljevanka" ne more prodreti v javnost preko konkurenchnega medija)
87
Komentar k 2.0., "Mali finale"
90
     
TRIJE PREMISLEKI
91
3.1.
Prvi premislek: "BISTVA OPEHARJENA ZNANOST" (Premislek ob raziskavi "Administrativno raziskovanje mnozhichnih medijev" ali za nameshchenca RTV nenavaden pogled na raziskovanje radia in televizije)
91
Drugi premislek: "MEDIJ NOCHE VEDETI" (Premislek ob raziskavi "Ali je raziskovanje v instituciji mnozhichnega medija mogoche" ali za nameshchenca RTV nenavadna raziskovalna akcija na radiu in televiziji)
96
99

Pogum Revije SRP na internetu, januar 2003, shtevilka 1

 

IZVIRNO GRADIVO IZBRANI DOKUMENTI O DEJSTVIH RAZISKAVA O RAZISKOVANJU III
EKSAMEN AVTONOMNE PROPAGANDE ZNANOSTI RAZISKAVA O RAZISKOVANJU IV
POJASNILO K VSEBINI RAZISKAVE
I. FRAGMENTARNO RAZISKOVALNO POROCHILO