Raziskava o raziskovanju
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
TELEVIZIJA SLOVENIJA
Sluzhba za raziskave programov
Kolodvorska 2, Ljubljana
Rajko Shushtarshich

 

BIBLIOGRAFIJA Rajka Shushtarshicha iz raziskovalnega obdobja 1972 - 1977
(Inshtitut za sociologijo in filozofijo Univerze v Ljubljani):

 

a. "Neke vrste estetika" (Shtudija o dvoplastnosti pojava likovne umetnosti kot analitichna osnova za model prouchevanja likovne umetnosti - po izhodishchih Pierra Francastela), Inshtitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi, Ljubljana, 1973, p.114; slov., tipk., lit. 26, graf. 6; U - 1973, 31, shtudija, Sociologija kulture, Predmet estetike, likovna umetnost, /avtor/
b. Analiza vrednotnega sistema z vidika socialne stratifikacije
Inshtitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi, Ljubljana, 1973, p.173, slov., tipk., lit. 72., graf.10, shema; U - 1974, raziskava teoretichna, porochilo, /avtor R.Sh., sodelavec Marjan Kroflich/
c. Vrednotni sistemi v samoupravni druzhbi II., III.
Inshtitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi, Ljubljana, 1974, p.213, app.333, slov., cikl., tab. 350; ISF, raziskava, druzhbena stratifikacija, vrednote /avtor R.Sh., sodelavec Marjan Kroflich/
d. Shtepanjsko naselje I.
Inshtitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi, Ljubljana, 1977, p.116 + 125, slov., cikl., app. tabele, intervju; ISF - sht. 401, raziskava, druzhbena stratifikacija, vrednote /avtor R.Sh., nosilec Bernard Stritih, sodelavci: Darka Podmenik, Frane Adam, Bojan Dekleva/
e. Vrednote v procesu planiranja
Inshtitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi, Ljubljana, 1977, p.400, slov., xerox, app.tabele; ISF, raziskava, sociologija lokalnih skupnosti, druzhbeno planiranje, vrednote; nosilec raziskave: Vesna Boshnjak, sodelavci: dr. Vladimir Arzenshek, dr. Dushko Sekulich, dr. Misho Jezernik, Rajko Shushtarshich
/avtor poglava Vrednote planiranja z vidika socialne stratifikacije Rajko Shushtarshich; p.104/
f. Socialna deprivacija v procesu intergeneracijske mobilnosti
Drushtveni konflikti i socialistichki razvoj jugoslavije III. deo;
Socialna deprivacija u procesu intergeneracione obrazovne mobilnosti; Jugoslovensko udruzhenje za sociologiju, 1972, p.63 - 76, srbohrv., xerox, tab. 5, sheme 4; knjiga ISF - posvetovanje - referat; sociologija poklicev, poklicna mobilnost, obcha soc. - disjunktivni druzhbeni procesi, sociologija politike - socializem; /soavtorja: Obranovich Stane, Rajko Shushtarshich/

 

 

BIBLIOGRAFIJA raziskovalnega obdobja 1979 - junija 1997
na SRP RTVS (SShP, DERPO RTVL) in zunanjega sodelovanja z ISU, MK RS, ZMAR RS
01 Poti in stranpoti II, Analiza odmevnosti na nadaljevanko Poti in stranpoti, Bilten SShP 31, 1979, Ljubljana, p.80, /avtor/
01.1 Analiza odmevnosti na nadaljevanko Poti in stranpoti II, Celotno - interno raziskovalno porochilo s celotnim naslovom: Analiza vsebine kritichnih zapisov in mnenj o nadaljevanki Poti in stranpoti II v dnevnem in tedenskem tisku in analiza odmevnosti na nadaljevanko pri gledalcih Bilten SShP, marec, 1979, Ljubljana, p.168
02 Poti in stranpoti, Izstopajocha stalishcha o nadaljevanki kot indikator druzhbenih protislovij ali druzhbenih problemov z vidika komunikacijskega procesa", chlanek, revija: Bilten SShP, sht. 1,2, 1979, Ljubljana, p.56-73, /avtor/
03 Kvalitativna analiza vsebine kritichnih zapisov in mnenj o nadaljevanki "Poti in stranpoti" v slovenskem tisku, chlanek, revija: Bilten SShP, sht. 3, 1979, Ljubljana, p.63-89, /avtor/
04 Razmishljanja o ekonomski propagandi na ljubljanaski televiziji, chlanek, revija: Problemi, sht. 7, 1980, Ljubljana, p.77-80, /avtor/
04.1 "Razmetavanje sredstev in raziskovalnih mochi", chlanek, revija: Obveshchanje in odlochanje, sht. 4, 1981, Ljubljana, p.55-57, /avtor/
05 Administrativno raziskovanje mnozhichnih medijev, Bilten SShP 42, 1981, Ljubljana, p.71, /nosilec/, /sodelavca: Peter Ocepek, Branko Shibal /
06 Radio Koper 80, Bilten SShP 41, 1981, Ljubljana, p.89 /soavtor/
07 Vrednotne orientacije EP Bilten SShP 48,1982, Ljubljana, p.45, /avtor/
08 Raziskava o raziskovanju, "Ali je raziskovanje komunikacijskega procesa v instituciji mnozhichnega medija mogoche?", Bilten SShP 51, 1983, knjiga - Tiskarna RTVL, Ljubljana, p.107, /avtor/
09 Izvirno gradivo - Izbrani dokumenti o dejstvih, (dokumentarna priloga Raziskave o raziskovanju), Bilten SShP 51/III, 1983, Ljubljana, p.196, /avtor, dokumentarist/
10 Eksamen avtonomne propagande znanosti, (Zaplenjena Raziskava) Bilten SShP 51/IV, 1983, Ljubljana, p.48,/avtor/
11 Reorganizacija, izbris ali ukinitev raziskovanja ? "Kmalu turistichni radio", chlanek, Delo, sobotna priloga: (pisma bralcev, naslov brez originalnega podnaslova),17.11.1984, Ljubljana, p.23, /avtor/
12 Trije premisleki iz raziskave o raziskovanju, (Ob ukinitvi neke raziskovalne enote): 1. Bistva opeharjena znanost, 2. Medij noche vedeti, 3. Spoznanje samo po sebi nima mochi; chlanek, revija: Problemi, sht. 5, 1984, Ljubljana, p.112-131, /avtor/
13 Vrednotne orientacije ekonomske propagande, chlanek, revija: Problemi, sht. 9-11, 1984, Ljubljana, p.156-164, /avtor/
14 Vrednotni sistem institucionalne strukture, raziskava, ISU, 1985, Ljubljana, p.137, /avtor/
15 Vrednotne orientacije avtonomne propagande znanosti, raziskava, ISU, 1986 Ljubljana, p.294, /nosilec r.sh., sodelavca: Alenka Puhar, Matevzh Krivic/
16 Nahujskana mnozhica, tednik: Mladina, sht. 5, 1985, Ljubljana, p.35, /avtor/
17 Dosje sociologa, "Zavezanost, pobratenje med medijema Delom in RTVL pri ukinjanju raziskovanja", izbrani chlanki, tednik: Mladina, sht. 11, priloga Prizma,1985, Ljubljana, p.21-28, /avtor/
18.1 Obvestilo javnosti o ukinjanju raziskovanja in "Znanstvena analiza lastnega konca" raziskovalnega centra pri Zvezi sindikatov slovenije, Teleks, sht.19, p.48, 8.5.1986, Ljubljana, /avtor/
18 (35.1) Janezovo razodetje, knjiga, za ISU, oz. samozalozhba, 1.izd., 1986, Ljubljana, p154, /avtor/
19 O neposrednih dejstvih zavesti, chlanek, revija: Dialogi, sht. 9-10, 1987, Maribor, p.109-116, /avtor/
20 Zgodba o Pilatu, poglavje iz knjige: Janezovo razodetje, revija: Dialogi, sht. 10-11, 1988, Maribor, p.44-53, /avtor/
21 Aktualni dogodki v luchi vrednot, chlanek, revija: Dialogi, sht.10-11, 1988, Maribor, p.112-114, /avtor/
22 Igre sistema, chlanek, revija:Likovne besede, sht.8-9, 1988, Ljubljana, p.94-101, /avtor/
23 O nacionalni identiteti, chlanek, revija: Dialogi, sht.1-2, 1989, Maribor, p.82-85, /avtor/
24 Iz zgodovine lincha, chlanek, revija: Dialogi, sht.5-6, 1989, Maribor, p.89-97 /avtor/
25 O kriterijih resnice za mnozhice, Medijevi kriteriji resnice,
chlanek, revija: Dialogi, sht.4-5-6, 1990, Maribor, p.119-122, /avtor/
26 Alternativni sociolog na socioloshkem srechasnju, chlanek, Delo, sobotna priloga: 3.6.1990, Ljubljana,p.31, /avtor/
27 Raziskovanje medijev: Osebni pogled na chase, ko je bilo razpushchanje politichna moda, intervju, Alenka Puhar, Delo,priloga znanje za razvoj: 27.6.1990, Ljubljana, p.23, /intervju/
28 Odprto pismo: Predlog Sindikata kulturnih in umetnishkih ustvarjalcev RTV Slovenija, chlanek, Delo, sobotna priloga: 7.7.1990, Ljubljana, p.30-31, /soavtor/
29 Radiotelevizija Slovenija: I. Ali bosta slovenska TV in slovenski radio nacionalna medija, II. Kashne TV nochemo !, chlanek, Delo, sobotna priloga, pisma bralcev: (chlanka brez naslovov, v napachnem vrstnem zaporedju), 15.9.1990, p.18; Delo, 8.9.1990, Ljubljana, p.18 /avtor/
30 Odprto pismo slovenski javnosti, skupshchini RS, chlanek, Delo, mnenjska stran: 25.9.1990, Ljubljana, p.6, /soavtor/
31 Sporochilo javnosti, chlanek, Delo, mnenjska stran: 28.9.1990, Ljubljana, p.6, /soavtor/
32 Kako do nacionalne radiotelevizije, Sprenevedanja ali krinka,
Kako konchati agonijo RTV ? chlanek, Demokracija, sht.41, 23.10.1990, Ljubljana, p.13, /avtor/
33 Vrednote avtonomnega novinarstva, Vrednotne orientacije avtonomnih novinarjev v metezhu medijske propagande na Slovenskem, Avtonomija novinarja v obdobju med totalitarizmom in porajajocho se demokratizacijo nashega sistema, chlanek, Demokracija, sht.43, 6.11.1990, Ljubljana, p.6, /avtor/
33 Vrednote avtonomnega novinarstva, chlanek, Delo, mnenjska stran: sht.259, 6.11.1990, Ljubljana, p.6, /avtor/
34 Medij in chas, Nekaj aktualnega o mediju RTV Slovenija danes,
z ochmi kritichnega raziskovalca, chlanek, Demokracija, sht.44: (objavljena polovica chlanka), 13.11.1990, Ljubljana, p.3, /avtor/
35 Janezovo razodetje, knjiga, Zalozhnishtvo slovenske knjige, 1990, Ljubljana, p.139, ISBN 86-7509-012-9 / CIP 886.3-97 /avtor/
36 Traktat o svobodi ali Vrednotni sistem, knjiga, Zalozhba LUMI, 1992, Ljubljana, p. 272, CIP 316.75 / ISBN 27992576, /avtor/
37 Uvodna utemeljitev Revije SRP,
Revija SRP 1/2, 10/1993, p.21, /avtor/
38 Porochila raziskovalca Programskemu svetu:
38.1 Programskemu svetu RTV Slovenija I. Primernost Tednika ali Kako unichiti vsako ustvarjalnost v nacionalni radioteleviziji,
Revija SRP 1/2, 10/1993, Ljubljana, p.24, /avtor/
38.2 Programskemu svetu RTV Slovenija II. Kako preprechiti vsako ustvarjalnost v Sluzhbi za raziskave programov
Revija SRP 1/2, 10/1993, Ljubljana, p.29, /avtor/
38.3 Programskemu svetu RTV Slovenija III.
Problem raziskav razvedrilnega programa
Revija SRP 1/2, 10/1993,Ljubljana, p.32, /avtor/
38.4 Programskemu svetu RTV Slovenija IV.
Avtonomija raziskovanja raziskovalca SRP
Revija SRP 1/2, 10/1993, Ljubljana, p.36, /avtor/
38.5 Programskemu svetu RTV Slovenija V.
Personalna legitimiteta v malem ali Vrednotni sistem enega
Revija SRP 1/2, 10/1993, Ljubljana, p.42, /avtor/
38.6 Programskemu svetu RTV Slovenija VI.
Epilog - Kako unichiti vsako ustvarjalnost v nacionalni radioteleviziji
Revija SRP 1/2, 10/1993, Ljubljana, p.51, /avtor/
38.7 Programskemu svetu RTV Slovenija VII.
Problem raziskav informativnega programa in avtonomija raziskovanja, raziskovalca na M.M. (mas mediju)
Revija SRP 1/2, 10/1993, Ljubljana, p.57, /avtor/
39 (04) Razmishljanja o ekonomski propagandi na ljubljanaski televiziji, chlanek, zbornik: Gledanje na daljavo, Recepcija televizije na Slovenskem - Slovenski gledalishki in filmski muzej Ljubljana, 1993, p.148, /avtor/
40 Iz raziskav SShP, DERPO, SRP
Za osvezhitev zgodovinskega spomina na programsko usmeritev nekdanje raziskovalne enote (organizacije) DERPO in RTVL
40.1 Medij in chas, Cenzurirani tekst iz Demokracije
40.2 Iz Razglasa
40.3 Iz Arhimedovega zakona
40.4 Iz Obupnih pisem
40.5 Alternativni sociolog na srechanju sociologov
40.8 Samo za primer: Raziskava na sodishchu
40.9 Trije premisleki iz Raziskave o raziskovanju
- Prvi premislek: Bistva opeharjena znanost
- Drugi premislek: Medij noche vedeti
- Tretji premislek: Spoznanje samo po sebi nima mochi
40.10 Kratka predstavitev Kataloga problemov medija RTVL/S
- Medijevi kriteriji resnice
- Splav
- Stavka
40.11 Chetrti premislek: Moch sama po sebi, Demokracija mochi
- Slovenske volitve 1992
- "Primopredajno porochilo gen. dir. dr Janeza Jerovshka":
(najava chlanka za naslednjo shtevilko Revije SRP)
- She o demokraciji v moji dezheli
- O hlapchevstvu naroda
- Prostovoljno suzhenjstvo - Étienne de La Boétie: (prevod R. Sh.)
Revija SRP 1/2, 10/1993, Ljubljana, p.63-146, /avtor/
41 Dokumenti:
41.1 Sindikatu KUU RTV Slovenija
Revija SRP 1/2, 10/1993, Ljubljana, p.151, /avtor/
41.2 Svetu, vodstvu RTV Slovenija
Problematika sluzhbe SRP RTVS oziroma problem telefonskih anket M.T.. in L.A. za SRP RTVS
Revija SRP 1/2, 10/1993, Ljubljana, p.153, /avtor/
41.4 Svetu RTV Slovenija
Ustanovitev Revije SRP RTVS
Revija SRP 1/2, 10/1993, Ljubljana, p.158, /avtor/
41.5 Apel posameznikom - chlanom Sveta RTVS
Revija SRP 1/2, 10/1993, Ljubljana, p.160, /avtor/
42 O pobudi Revije SRP Svetu RTV Slovenija
O nemozhnosti komunikacije ali Tri razlage o ozhivljanju in mrtvichenju neke revije
Revija SRP 3/4, 4/1994, Ljubljana, p.80, /avtor/
43 Legitimnost narochnine za radiotelevizijo in vrednotna orientacija medija:
43.1 Historiat problema
43.2 O zgodovini problema narochnine RTVL, iz leta 1978
43.3 Ideoloshki slovarchek Novoreka
43.4 Iz Vrednotnih orientacij ekonomske propagande
43.5 Iz raziskav Vrednotnega sistema institucionalne strukture
43.6 Shema vrednot institucionalne strukture
43.7 O integralnem vrednotnem utemeljevanju
43.8 Zakon o Radioteleviziji Slovenija in narochnina
43.9 Kratka predstavitev telefonske ankete O slovenski javni RTV
43.10 Povzetek problema legitimnost RTV narochnine
43.11 Diagnoza ali zachasni zakljuchek
43.12 Razreshitev problema
Revija SRP 3/4, 4/1994, Ljubljana, p.89-142, /avtor/
44 Kratko pojasnilo k dokumentu o stanju zadeve glede pobude za ustanovitev Revije SRP RTVS (Carigrajska deklaracija)
Revija SRP 3/4, 4/1994, Ljubljana, p.193, /soavtor/
45 Televizijske manipulacije z javnomnenjskimi anketami?,
(Odgovor Ladu Ambrozhichu, odgovornemu uredniku Informativnega programa TVS, chlanek, Dnevnik, rubrika: mnenja, sobota 30 aprila 1994, Ljubljana, p.2, /avtor/
46 Problem raziskav in avtonomija raziskovanja, raziskovalcev v medijih, chlanek, Delo, sobotna priloga, rubrika prejeli smo: 7. maja 1994, Ljubljana, p.39, /avtor/
47 Janezovo razodetje ali O treh vrednotah, 3. dopolnjena izd.; Kranj: F. Zagorichnik, 1994, p.151, CIP - katalozhni zapis NUK: 244886.3-821 - 886.3-79; Zbirka Fondi Oryja Pála, 39360768
48 Dopolnitev, sklepno poglavje iz tretje izdaje knjige Janezovo razodetje (tretja dopolnjena izdaja); revija Nova Atlantida - Gorenjska revija, sht. 1-2, 1994, Kranj, p.185 /avtor/
49 Televizijske manipulacije z javnomnenjskimi anketami razveljavljajo svobodo, Revija SRP 5/6, 10/1994, Ljubljanma, p.102, /avtor/
50 Izgubljene iluzije raziskovalca - v boju za nacionalno radiotelevizijo, (v rubriki Za osvezhitev zgodovinskega spomina institucije RTVL/S)
50.1 Nadaljevanje raziskave Inshtituta za sociologijo Univerze iz leta 1986, povzetek raziskave VOAPZ II
50.2 Igre sistema, O sistemu v luchi sistemske teorije in malo drugache
50.3 Boj za nacionalno radiotelevizijo
50.4 Zakljuchek razmisleka o boju za nacionalno radiotelevizijo
50.5 Med Scilo in Karibdo, resnico in mochjo, znanostjo in ideogijo
Revija SRP 5/6, 10/1994, Ljubljana, p.118-146 /avtor/
51 Dokumenti:
51.1 Svetu, vodstvu RTV Slovenija: Ureditev statusa Revije SRP na RTVS
51.2 Promocijski izvodi Revije SRP chlanom Sveta RTVS
51.3.1 Obvestilo v.d. predsedniku Sveta RTVS dr. Maksu Oblaku
51.3.2 Pojasnilo vodstvu Radiotelevizije Slovenija:
Stalishche urednishkega odbora Revije SRP: O nemozhnosti komunikacije s Svetom RTVS, (Revija SRP ni ilegalna revija)
51.4 Vloga Open Society Fund Slovenia za sofinanciranje alternativne Revije SRP
51.5.2 Kolegiju direktorjev OE RTVS: O pobudi Revije SRP:
Stalishche urednishkega odbora Revije SRP: O javnosti raziskovanja tudi na RTVS
51.6.2 Stalishche urednishkega odbora Revije SRP:
O obvestilu, ki zaobide pobudo Revije SRP
Revija SRP 5/6, 10/1994, Ljubljana, p.146-159, /soavtor/
52 Personalna legitimiteta medija v sistemu, Primer gen. dir. RTVS Zharka Petana na vrhovnem in ustavnem sodishchu in institucionalne vrednote medija v legitimiteti sistema;
Poseben propagandni dodatek - O neposrednih dejstvih zavesti
Revija SRP 7/8, 2/1995, Ljubljanma, p.119-141 /avtor/
53 Uvertura v pogrebni ritual Biltena SShP, Ukinjanje javnosti raziskovanja (Za osvezhitev zgodovinskega spomina institucije RTVL/S)
Revija SRP 7/8, 2/1995, Ljubljanma, p.145-156 /avtor/
54 Dokumenti:
54.2 Dokument 2 Promocijski izvodi Revije SRP 7/8
chlanom Sveta Radiotelevizije Slovenija
54.3 Dokument 3 Amandma k statutu javnega zavoda RTVS, dr. Bruno Cvikl /soavtor/
54.4.1 Dokument Program dela za leto 1995 (projekta SRP)
54.4.2 Dokument Financhni predlog za izvedbo programa dela za leto 1995 (projekta SRP)
54.5 Dokument 5 MIK, Sergeju Pelhanu
Revija SRP 7/8, 2/1995, Ljubljanma, p.157-164 /soavtor/
55 Igre sistema, Spoved sistemu, O sistemu v luchi sistemske teorije in malo drugache (v rubriki Za osvezhitev zgodovinskega spomina institucije RTVL/S)
Revija SRP 9/10, 6/1995, Ljubljanma, p.113-129 /avtor/
56 Poti in stranpoti SSD - (samoupravne socialistichne druzhbe)
Problemi v ustvarjanju TV nadaljevanke na instituciji RTVL in umetnishke
smeri SSR - (samoupravnega socrealizma) v Jugoslaviji iz konca 70 let
Revija SRP 9/10, 6/1995, Ljubljanma, p.142-156 /avtor/
57 Dokumenti:
57.1 Predgovor k nadaljevanki Poti in stranpoti, Franci Gerbec /dokumentiral in povzel objavo Rajko Shushtarshich/
57.3 Dve porochili Vodstvu Televizije Slovenija - Janezu Lombergarju
57.3.1 Zadeva: Porochilo o (opravljenem) delu v letu 1994
57.3.2 Zadeva: Porochilo o (planiranem) delu v letu 1995
Revija SRP 9/10, 6/1995, Ljubljanma, p.157-167 /avtor/
58 Endofazija, Kako se je pravzaprav zachelo in zapletlo to z Revijo SRTP?, She o (ne)mozhnosti moje komunikacije, Samogovor ali samointervju (v pogovoru samega s seboj)
Revija SRP 11/12, 10/1995, Ljubljanma, 1. julija 1995, p.92-117 /avtor/
59 Medij noche vedeti; Propad mastodontka ali le kriza nacionalnega medija, Prispevek k raznishljanju o usodi medija RTVS ali nekaj malega iz zgodovine medija, njegovih sedanjih poglavitnih tezhevah in mogochi bridki usodi javne TV v Sloveniji; Naslovi poglavij:
59.1 Drugi premislek: Medij noche vedeti
59.2 Skica mogoche krize M.M. televizije in slovenske nacionalke she posebej, Strukturne znachilnosti institucije v spreminjajochem se sistemu
59.3 Drama reorganizacije in 10 Njegovih zapovedi
59.3.1 Gurujsko navdahnjeni predlog reorganizacije, Upravljanje RTV Slovenija v obdobju do leta 2000: Prestrukturiranje RTVS
59.3.2 Komentar k Njegovim desetim zapovedim
59.4 Nekaj zakljuchnih propagandnih opomb
Iz zakladnice zgodovinskega spomina o raziskovanju medija (v rubriki Za osvezhitev zgodovinskega spomina institucije RTVL/S)
Revija SRP 11/12, 10/1995, Ljubljanma, 10. avgusta 1995, p.118-141 /avtor/
60 Dokumenti
60.2 Dokument 2: Za raziskavo O interakciji druzhbe in zavoda RTV Slovenija, 10.7.1995 - prof.dr. Brunu Cviklu, chlanu Sveta RTVS
60.3 Dokument 3: Prihodnost javne TV v Sloveniji /Javni zavod RTVS - dileme in perspektive; preds. Sveta RTVS, Vojku Stoparju; 10.8.1995
Revija SRP 11/12, 10/1995, Ljubljanma, p.147-149 /avtor/

61 Kandidati na reshetu, medij v mukah ali Mogochi pogled na tezhave pri izvolitvi odgovornih urednikov na TVS, Ljubljana, 27. decembra, 1995

Revija SRP 13/14, 2/1996, Ljubljanma, 27.decembr 1995, p.32-47 /avtor/

62 Kosilo na travi; Negledanost TV programov na Slovenskem, to je zdaj vprashanje; (Mogochi naslovi, podnaslovi:)

Problem nepristanskosti meritev (raziskav) televizijskega programa
Nagradni natechaj Revije SRP: Ugotovite (resnichne) delezhe gledalcev in negledalcev TV programov na pomlad v letu 1996 na Slovenskem
Revija SRP 13/14, 2/1996, Ljubljanma, 4. januarja 1996, p.5-10 /avtor/
63 Vrednote socialne stratifikacije I.
Iz zakladnice zgodovinskega spomina o raziskovanju vrednot;
Premene vrednotnih sistemov samoupravne druzhbe;
Vrednotni sistem soc. stratifikacije v Zhivalski farmi
K predgovoru Vrednotam socialne strafikacije 1973
K uvodu Vrednotam socialne strafikacije
Nekaj povzetkov o vrednotah in vrednotnih sistemih
Spremna besede k Janezovemu razodetju
Iz Traktata o svobodi
Ontoloshki status vrednot (v kasnejshih objavah)
Nekaj povzetkov, o ontoloshkem statusu vrednot
Revija SRP 13/14, 2/1996, Ljubljanma, p.125-179 /avtor/
64 Pobuda Revije SRP 13/14: Predgovor k: Narochnina slovenskega radia in televizije na Ustavnem sodishchu Slovenije;
Revija SRP 13/14, 2/1996, Ljubljanma, p.180-183 /avtor/
65 Ne mechi biserov /Beg iz pekla Damirja Zlatarja Freya/
Iz zgodovine lincha
Trivialna struktura zavesti
Revija SRP 15/16, 6/1996, Ljubljanma, p.7-33 /avtor/
66 Vrednote socialne stratifikacije II.
Premene vrednotnega sistema v prehodni /transformni/ druzhbi;
Za osvezhitev zgodovinskega spomina nekega sistema (samoupravnega soc.)
Iz zakladnice zgodovinskega spomina o raziskovanju vrednot soc. stratifkacije
Nekaj o poklicu, institucionalnem sistemu in njegovih vrednotah
Revija SRP 15/16, 6/1996, Ljubljanma, p.168-192 /avtor/
67 Dokumenti
67.1 Dokument 1:Opomba urednishtva k Ukinitvi raziskovalnega projekta Javna RTV - dileme in perspektive /avtor/
67.2 Dokument 2: Vloga za vpogled v javni dokument Sklep Ustavnega sodishcha o pobudi Zharka Petana iz Ljubljane /soavtor/
67.3 Dokument 3: Odprto pismo Ministru za kulturo R. S. dr. Janezu Dularju
Revija SRP 15/16, 6/1996, Ljubljanma, p.194-199 /soavtor/
68 Streha sveta /Obisk dolincev na strehi sveta/, esej
Pobuda revije SRP 17/18; Propagandni dodatek: Medijevi kriteriji resnice, Étienne de La Boétie, Lao Ce
Revija SRP 17/18, 10/1996, Ljubljanma, p.68 /avtor/
69 Vrednote socialne stratifikacije III
Premene vrednotnega sistema v prehodni (transformni) druzhbi
Za osvezhitev zgodovinskega spomina nekega sistema (samoupravnega soc.)
Iz zakladnice zgodovinskega spomina o raziskovanju vrednot soc. stratifikacije:
- socialne spremembe - ohranitev obstojechega socialnega reda
- socialna neenakost kot osnovna vrednota stratifikacije
- status kot sintetichna evaluacijska dimenzija (evaluacijska vrednota)
- aktualizacija vrednot v socialno veljavnem vrednotnem sistemu SS
- stalishcha kot indikator deklariranih in dejanskih (socialno veljavnih) vrednot
- realizacija socialno veljavnih vrednot (zadovoljstvo z realizacijo vrednot na individualnem in institucionalnem nivoju)
- norme in sankcije kot indikatorji vrednot (vrednotno utemeljevanje sankcij)
- aktualizacija nevrednot (v odnosu do statusa in legitimitete institucij)
- Vrednotni sistem socialne stratifikacije v Zhivalski farmi
Revija SRP 17/18, 10/1996, Ljubljanma, p.130 - 172 /soavtor; Rajko Shushtarshich, Matjazh Hanzhek /
70 Dokumenti: Pobuda revije SRP 17/18;/ ob Kitajskem vecheru: Nagovoru gospoda Luja Peixina, veleposlanika LR Kitajske v RS/ Revija SRP 17/18, 10/1996, Ljubljanma, p.72 /soavtor/
71 Razzharjeno zharishche - Kdo koga, kaj kako in zakaj sprashuje
/Ob anketi TVS - Po volitvah/, esej
Revija SRP 19/20, 2/1997, Ljubljanma, p.78 /avtor/
72 Vrednote socialne stratifikacije IV (Povzetek prispevkov VSS I.-III.)
Premene vrednotnega sistema v prehodni (transformni) druzhbi
Za osvezhitev zgodovinskega spomina nekega sistema
- Zgodovinski spomin in danashnja zaznava premene
- Premena vrednot, gledana na posameznih stratifikacijskih dimenzijah
- Propagandni dodatek:
- O razdiralnosti premenjajochih vrednot na individuumove vrednote
- She o vrednotah kot neposrednih dejstvih zavesti
- Za zakljuchek uvod: O vrednotah socialne stratifikacije
- Popravki predhodnih prispevkov
Revija SRP 19/20, 2/1997, Ljubljanma, p.148 - 171 /soavtor; Rajko Shushtarshich, Matjazh Hanzhek /
73 Dokumenti
Dokument 1 Porochilo, program o raziskavah, proshnja za enkratno subvencijo Revije SRP - RTV S
Revija SRP 19/20, 2/1997, Ljubljanma, p.173 /avtor/
74 Pilatove sanje, Sporochilo ob Njegovem slovesu /Pilatove sanje - o transcendirajochi tajnosti; Sporochilo - o metafiziki - zunajchasnosti sistema
Revija SRP 21/22, 6/1997, Ljubljanma, p. 39* /avtor/
75 Odmevi preteklosti; Kako v Odmevih odmevajo duhovi preteklosti? /Ob novi oddaji informativnega programa TVS /: Za zgodovinski spomin nekega sistema
Revija SRP 21/22, 6/1997, Ljubljanma, p. 151* /avtor/
76 Dokumenti
Dokument 5: Zalozhba Lumi, Revija SRP:
Odprto pismo Ivanu Kristanu, preds. DZ RS, 25.3.1997
Revija SRP 21/22, 6/1997, Ljubljanma, p.167*/soavtor, Rajko Shushtarshich, Matjazh Hanzhek /

 

Dosedanje objave knjige Janezovo razodetje /ali O treh vrednotah/:
1 Janezovo razodetje, (raziskovalno porochilo o treh vrednotah za IS Univerze v Ljubljani, oz. samozalozhba), 1986, Ljubljana, p.154
2 Janezovo razodetje, Zalozhnishtvo slovenske knjige, 1990, Ljubljana, p.139, ISBN 86-7509-012-9 / CIP 886.3-97
3 Janezovo razodetje ali O treh vrednotah, 3. dopolnjena izd.; Kranj: F. Zagorichnik, 1994, p.151, CIP - katalozhni zapis NUK: 244886.3-821 - 886.3-79; Zbirka Fondi Oryja Pála, 39360768
- Zgodba o Pilatu, iz knjige: Janezovo razodetje, revija: Dialogi, sht. 10-11, 1988, Maribor, p.44-53
- Dopolnitev, sklepno poglavje iz tretje izdaje knjige Janezovo razodetje ali O treh vrednotah (tretja dopolnjena izdaja); revija Nova Atlantida - Gorenjska revija, sht. 1-2, 1994, Kranj, p.185
Posamezni odlomki iz knjige Janezovo razodetje she v chlankih oz.v knjigi:
- Iz zgodovine lincha, chlanek, revija: Dialogi, sht.5-6, 1989, Maribor, p.89-97
v knjigi:
- Traktat o svobodi ali vrednotni sistem, Zalozhba LUMI,
1992, Ljubljana, (Izgubljene vrednote, Sanjsko porochilo, p
44-47, Zakon mnozhice ali o pravichni sodbi, Sodba drhali ali
izrek sodbe na Gabati p.141-150), CIP 316.75 / 27992576.
- Spremna besede k Janezovemu razodetju (Nekaj povzetkov o vrednotah in vrednotnih sistemih v kasnejshih porochilih); Revija SRP 13/14, 2/1996, Ljubljanma, p.142-151
-Iz zgodovine lincha; Zakon mnozhice ali o pravichni sodbi; Sodba drhali ali izrek sodbe na Gabati; Trivialna struktura zavesti
(K chlanku: Ne mechi biserov; Beg iz pekla Damirja Zlatarja Freya); Revija SRP 15/16, 6/1996, Ljubljanma, p.10-33
- Pilatove sanje, Sporochilo ob Njegovem slovesu /Pilatove sanje - o transcendirajochi tajnosti; Sporochilo - o metafiziki - zunajchasnosti sistema /
Revija SRP 21/22, 6/1997, Ljubljanma, p. 39* /avtor/

 

Interne publikcije (nekatere kasneje deloma ali tudi v celoti objavljene):

1 Vrednotne orientacije nacionalne radiotelevizije, (Povzetek porochila o dejavnosti sindikata (KUU RTVS) v boju za nacionalno radiotelevizijo), 1991, Ljubljana, p.54, /interno porochilo - soavtor/

2 Vrednotne orientacije nacionalne radiotelevizije, (Raziskovalno porochilo za leto 1991), SRP RTVS, 1991, Ljubljana, p.70, (5 izvodov),/nosilec/

3 Vrednotne orientacije avtonomne propagande znanasti II, (Nadaljevanje in zakljuchek raziskovalnega porochila iz leta 1986, ISU v Ljubljani - Raziskovalno porochilo za leto 1991), SRP RTVS, 1991, Ljubljana, p.265, (dokumenti: p.139, skupaj: p.395, 5 izvodov), /nosilec r.sh., sodelavca: Alenka Puhar, Matevzh Krivic/

4 Vrednotne orientacije vojashke propagande, - Akcijska raziskava aktualizacije vrednot (vrednotnih orientacij) v vojni, SRP RTVS, 11.julija, 1991,

Poglavja:1Teze o vojashki propagandi na mas medijih; 2 Shematski primeri; 3 Usodna odlochitev; 4 Prostovoljno suzhenjstvo - Étienne de La Boétie; Po vojni so generali pametni. (Raziskava je bila poslana in sproti poshiljana na kljuchna mesta sistema in na Radioteleviziji Slovenija. glej Dokument, porochilo o akcijski raziskavi VOVP gen. Dir. Dr. Janezu Jerovshku v Traktatu o svobodi, p. 178.); Ljubljana, p.23, (10 "kljuchnih" izvodov), /avtor/.

5 Vrednotne orientacije vojne (vojashke) propagande, - Akcijska raziskava aktualizacije vrednot (vrednotnih orientacij) v vojni, (raziskovalna inachica porochila); z dodatkom orientacije vojne propagande Slovenije v vojni leta 1991, ("Vrednotne orientacije teritorialne obrambe sistema, ali vrednotna neutemeljitev slovenske vojske, ali Slovenija konkretni sistem") SRP RTVS, julija, 1991, Ljubljana, p.60, (10 izvodov), /avtor/.

6 Splav, Pravica do splava in nova slovenska ustava ali (Splav v politichni propagandi demokratichnega sistema) - Interno raziskovalno porochilo, Interpretacija ankete o splavu 13.12.1991 /avtor/

7 Stavka, (Analiza nekaterih relevantnih dejstev v zvezi s stavko novinarjev RTVS v marcu 1992 - Poskus celostne interpretacije stavke); Raziskovalno porochilo Svetu RTV Slovenija, 13. aprila 1992 /avtor/

8 Katalog problemov mas medija RTVL/S (Informacijski sistem SRP), nasilec raziskave Rajko Shushtarshich RTVS, sodelovanje z ZMAR (ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE za makroekonomske analize in razvoj), Gregorchicheva 25, Ljubljana, Matjazh Hanzhek in UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUZhBENE VEDE, INShTITUT ZA DRUZhBENE VEDE CRJM IN MK, dr. Janez Jerovshek; (Celotno gradivo raziskave, ki she poteka, obsega (maja 1994) 208 strani.)

Poglavitni deli naloge so sproti objavljani v Reviji SRP.

9.1 Javni zavod RTVS - dileme in perspektive, Prihodnost javne TV v Sloveniji (Prispevek k razmishljanju o prihodnosti javne RTV v Sloveniji, pogojena iz strukturnih problemov medija v sedanjosti in njegove preteklosti); Raziskovalno porochilo Svetu RTVS in komisiji sveta za raziskave, 10 avgusta 1995, 30 strani /avtor/,

Raziskovalno porochilo MIK RS Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije; v celoti objavljeno v Reviji SRP 11/12, 10/1995, Ljubljanma, 1. julija 1995, p.118-141; z naslovom: Medij noche vedeti, Propad mastodontka ali le kriza nacionalnega medija; Prispevek k razmishljanju o usodi medija RTVS ali nekaj malega iz zgodovine medija, njegovih sedanjih poglavitnih tezhevah in mogochi bridki usodi javne TV v Sloveniji

9.2 Analiza razmerij medija RTVS, Analiza vrednotne utemeljitve in orientacije medija RTVS (Podnaslovi: Mogochi pogledi na "interakcijo druzhbe in M.M. RTVL/S" oz. o vlogi medija v sistemu; Raziskava O interakciji druzhbe in zavoda RTV Slovenija; Vrednotna analiza medija RTVS v sistemu RS);

Prispek k razpisani temi komisije Sveta RTVS: Analiza medsebojnih razmerij med svetom in vodstvom RTVS ter vlado, parlamentom, strankami, civilno druzhbo in she posebej o vlogi, avtonomiji in mochi novinarjev; V Ljubljani, septembra 1995; 207 strani /avtor/

9.3 K Analizi razmerij medija RTVS; K analizi vrednotne utemeljitve in orientacije medija RTVS; shtudija primera, Porochilo Komisiji Sveta RTVS za raziskave, Ljubljana, januarja 1996; chlanek za Revijo SRP 13/14:

Kandidati na reshetu, medij v mukah ali Mogochi pogled na tezhave pri izvolitvi odgovornih urednikov na TVS, Ljubljana, 27. decembra, 1995 /avtor/
Vsebina:
1. dejanje: (Prevech che-jev, ker-ov in ali-jev)
2. dejanje: (Problem legalnosti in legitimnosti)
3. dodatek: Iz Traktata o svobodi - Vrednotni sistem institucij° in Revija SRP
/Objavljeno v Reviji SRP 13/14, 2/ 1996/

9.4 Kosilo na travi; Negledanost TV programov na Slovenskem, to je zdaj vprashanje; (podnaslovi: Problem nepristanskosti meritev (raziskav) televizijskega programa; Nagradni natechaj Revije SRP: Ugotovite (resnichne) delezhe gledalcev in negledalcev TV programov na pomlad v letu 1996 na Slovenskem) /Objavljeno v Reviji SRP 13/14, 2/ 1996/

10 Vrednote socialne stratifikacije I.
Iz zakladnice zgodovinskega spomina o raziskovanju vrednot; Premene vrednotnih sistemov samoupravne druzhbe; Vrednotni sistem soc. stratifikacije v Zhivalski farmi; K predgovoru Vrednotam socialne strafikacije 1973; K uvodu Vrednotam socialne strafikacije; Nekaj povzetkov o vrednotah in vrednotnih sistemih; Iz: Spremne besede k Janezovemu razodetju; Iz Traktata o svobodi; Ontoloshki status vrednot (v kasnejshih objavah); Nekaj povzetkov, o ontoloshkem statusu vrednot

/Raziskovalno porochilo v okviru projekta Katalog problemov mas medija RTVL/S, sodelovanje z ZMAR (ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE za makroekonomske analize in razvoj), p.50 /avtor/ Objavljeno v Reviji SRP 13/14, 2/ 1996/

10.1 Pobuda Revije SRP /Predgovor k: Narochnina slovenskega radia in televizije na Ustavnem sodishchu Slovenije;/
Revija SRP 13/14, 2/1996, Ljubljanma, p.180-183 /avtor/
11 Vrednote socialne stratifikacije II.
Spreminjanje vrednot na prehodu v pogojih Strategije gospodarskega razvoja Slovenije
Premene vrednotnega sistema socialne stratifikacije v Sloveniji ali
Vrednotni sistemsocialne restratifikacije v transformni druzhbi
Za osvezhitev zgodovinskega spomina nekega sistema samoupravnega socializma (SRS v SFRJ)
Iz zakladnice zgodovinskega spomina o raziskovanju vrednot soc. stratifkacije I.,II.,III.
Nekaj o poklicu, institucionalnem sistemu in njegovih vrednotah
Raziskovalno porochilo ZMAR Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj; Ljubljanma, 30. aprila 1996; p.23 /avtor/
/Objavljeno v Reviji SRP 15/16, 6/1996/

Rajko Shushtarshich, Matjazh Hanzhek

Vrednote socialne stratifikacije III.
Premene vrednotnega sistema v prehodni (transformni) druzhbi
Za osvezhitev zgodovinskega spomina nekega sistema (samoupravnega soc.)
17/18 130
Iz zakladnice zgodovinskega spomina o raziskovanju vrednot soc. stratifikacije:    
- socialne spremembe - ohranitev obstojechega socialnega reda   132
- socialna neenakost kot osnovna vrednota stratifikacije   133
- status kot sintetichna evaluacijska dimenzija (evaluacijska vrednota)   137
- aktualizacija vrednot v socialno veljavnem vrednotnem sistemu SS   144
- stalishcha kot indikator deklariranih in dejanskih (socialno veljavnih) vrednot   148
- realizacija socialno veljavnih vrednot (zadovoljstvo z realizacijo vrednot na individualnem in institucionalnem nivoju)   159
- norme in sankcije kot indikatorji vrednot (vrednotno utemeljevanje sankcij)   162
- aktualizacija nevrednot (v odnosu do statusa in legitimitete institucij)   165
- Vrednotni sistem socialne stratifikacije v Zhivalski farmi
/Objavljeno v Reviji SRP 17/18, 10/1996/

 

170
Vrednote socialne stratifikacije IV. (Povzetek prispevkov VSS I.-III.)
Premene vrednotnega sistema v prehodni (transformni) druzhbi
Za osvezhitev zgodovinskega spomina nekega sistema
- Zgodovinski spomin in danashnja zaznava premene
- Premena vrednot, gledana na posameznih stratifikacijskih dimenzijah
- Propagandni dodatek:
- O razdiralnosti premenjajochih vrednot na individuumove vrednote
- She o vrednotah kot neposrednih dejstvih zavesti
- Za zakljuchek uvod: O vrednotah socialne stratifikacije
- Popravki predhodnih prispevkov
/Objavljeno v Reviji SRP 19/20, 2/1997/
19/20
148
149
152

160

163
166
171
Dokumenti:
Dokument 5 Zalozhba Lumi, Revija SRP: Odprto pismo Ivanu Kristanu, preds. DZ RS, 25.3.1997
Revija SRP 21/22, 6/1997, Ljubljanma, p.167*/soavtor, Rajko Shushtarshich, Matjazh Hanzhek/
_______
Opomba k moji bibliografiji: Metoda, ki jo uporabljam ali vsaj skusham uporabljati pri eksplikaciji nekega problema, je morda potrebna pojasnila. Posamezni problem skusham osvetliti z vidika vrednot, posredovanih, posrednih in neposrednih dejstev zavesti, ker so vrednote, vrednotne orientacije, vrednotni sistemi edina problematika, s katero se v raziskovanju sploh ukvarjam. Vsi posamezni problemi pa so na nek nachin vezani na celoto, celostno dojetje vrednot, tako, ki bi mu tezhko rekli , da je omejeno zgolj na nek zakljuchen vrednotni sistem. Vrednote se namrech ne puste ujeti v noben sistem. Temu postopku bi morda lahko rekli celostni pristop ali hermenevtichni princip. Intuitivno dojemanje ga pozna, zgolj racionalni pristop v analizi problemov pa ga seveda zavracha. Za deshifiranje tega pristopa in z njim posameznih problemov vrednot je vendarle potrebna neka knjiga, ki tak pristop pojasnjuje kolikor toliko celostno. Knjiga Traktat o svobodi ali vrednotni sistem, skusha shirshe pojasniti sovisnost, prezhetost obchih vrenot, vrednotnih orientacij, vrednotnih sistemov. Rad priznam, da prevech priljubljeno tako pogosto sklicevanje na lastne bibliografske podatke zhe ne more biti. A to je davek subjektnega pristopa k subjektivnim dejstvom, za razliko od objektivnega pristopa k tako imenovanim objektivnim dejstvom. Vrednote so neposredna dejstva zavesti, in osebne so. Drugache nam ne puste blizu, in ostanemo na povrshini posredovanih dejstev nashi zavesti.

Rajko Shushtarshich

 

IZ VSEBINE