Pogum Revije SRP 2001/1

Rajko Shushtarshich

 

IZ VSEBINE PRVE IZDAJE KNJIGE
TRAKTAT O SVOBODI ALI VREDNOTNI SISTEM
 
Zalozhbe LUMI iz Ljubljane, leta 1992
 

1
TRAKTAT O SVOBODI
O N A C I O N A L N I I D E N T I T E T I
Temeljne hipoteze Je narod subjekt Che je narod subjekt Svojskost naroda Raznarodovanje O pripadnikih naroda O dveh subjektih O nacionalnih institucijah Vrednotni sistem naroda O hlapchevstvu naroda Sklepna hipoteza
9

O N E P O S R E D N I H D E J S T V I H Z A V E S T I
Poizkus afirmacije neposrednih dejstev zavesti po Henriju Bergsonu iz "Eseja o neposrednih dejstvih zavesti" O ideji svobode O chistem trajanju O jazu O umiranju globljega jaza na povrshini zavesti O trivialni zmoti nashe vsakdanje zavesti O mochi in nemochi simbola O rasti dushe, o brutalnih besedah, o mrtvem jeziku O zhivih chustvih O soochenju s seboj, o redukcionizmu logike, mochi poezije O intuiciji
15

O V R E D N O T A H KOT NEPOSREDNIH DEJSTVIH ZAVESTI
Vrednot ni mogoche definirati She o vrednoti svobode O prostovoljnem suzhenjstvu, Etienne de La Boetie Povzetek: o njem, ki nam jemlje svobodo Pravila vrednot kot dodatek O vrednotah (v) stvareh Charobna moch stvari kot simbola "amuleta" in stvar kot simbol sreche "talisman"
25

2
V R E D N O T N I SISTEM INSTITUCIONALNE STRUKTURE
Nekaj o poklicu, institucionalnem sistemu in njegovih vrednotah Hevristichni model legitimitete institucij Shematska formalizacija nivojev institucionalne strukture Vrednotna utemeljitev nivojev O vrednoti delo O hierarhiji O personalni legitimiteti institucij O deklarirani nehierarhiji O sovisnosti vrednot institucionalne strukture Modifikacija simbolov institucionalnih vrednot po nivojih sistema Horizontalna struktura vrednotnega sistema Apriorna klasifikacija subsistemov in shematski opis subsistemov Preverjanje apriorne klasifikacije subsistemov na osnovi poklica na utemeljevanju hierarhije na osnovi njihove propagande O dvopolnosti institucionalnih vrednot SHEMA Zakljuchek Zagovor
57
3
DODATEK: she obljubljena poglavja o konkretnih propagandah:
IZ VREDNOTNIH ORIENTACIJ EKONOMSKE PROPAGANDE
Razmishljanja o ekonomski propagandi na ljubljanaski televiziji Vrednotne orientacije ekonomske propagande (Pogled na ekonomsko propagando z z vidika teoretske refleksije komunikacijskega procesa), Teze, Monopropagandna televizija, Podruzhbljanje televizije
113

IZ VREDNOTNIH ORIENTACIJ POLITICHNE PROPAGANDE
Uvod, povzetek "Nekoch" Aktualni dogodki v luchi vrednot Igre sistema Iz zgodovine lincha: (Nahujskana mnozhica, Zakon mnozhice ali o pravichni sodbi, Sodba drhali ali izrek sodbe na Gabati)
125

IZ VREDNOTNIH ORIENTACIJ VOJNE PROPAGANDE
Vmes je bila vojna Uvod (Teze o vojski) Slovenija konkretni sistem Teze o slovenski vojski (ali kako se je zachelo to s slovensko vojsko?) Vrednotne orientacije teritorialne obrambe ali vrednotna neutemeljitev slovenske drzhavne vojske (Konkretizacija nekaj tez vrednotnih orientacij vojske) Vrednotne orientacije vojashke propagande kot primer hitre analize (Primeri iz vojne propagande na mediju RTVS) Dokumenta: Vrednotne orientacije vojashke propagande Porochilo o VOVP
151

IZ BOJA ZA NACIONALNO RADIOTELEVIZIJO, VREDNOTNE ORIENTACIJE NACIONALNE RADIOTELEVIZIJE
Boj za nacionalno radiotelevizijo Uvod, povzetek, pojasnila Drugi premislek, Medij noche vedeti O kriterijih resnice za mnozhice, Medijevi kriteriji resnice Ali bosta slovenski radio in slovenska televizija nacionalna medija Kakshno TV nochemo Kako do nacionalne radiotelevizije, sprenevedanje ali krinka Vrednote avtonomnega novinarstva Stavka Medij in chas Zakljuchek Med Scilo in Karibdo, resnico in mochjo, znanostjo in ideologijo
180

 

IZ VREDNOTNIH ORIENTACIJ AVTONOMNE PROPAGANDE ZNANOSTI
(s poudarkom na soochenju individua in institucije)
Uvod s povzetkom Prvi premislek; Bistva opeharjena znanost Tretji premislek; Spoznanje samo po sebi nima mochi Razglas Arhimedov zakon Iz zapushchine Egona Tomca (prispevek Alenke Puhar) Obupna pisma
212

IZ VREDNOTNIH ORIENTACIJ AVTONOMNE PROPAGANDE ZNANOSTI 2
(s poudarkom na soochenju individua in institucije)
Samo za primer: Raziskava na sodishchu Razpis Alternativni sociolog na socioloshkem srechanju Osebni pogled na chase, ko je bilo razpushchanje politichna moda (intervju Alenke Puhar) Spomin na zachetek (porochilo mentorja, prof.dr. Dushana Pirjevca)
Sogovorniki izven chasa
239

Bibliografija objavljenih razprav, chlankov, raziskav (19721992)
267

Recenzija Recenzija knjige Traktat o svobodi Alenke Goljevshchek (Revija SRP 1/2)
Recenzija knjige Traktat o svobodi Denisa Ponizha (Revija SRP 1/2)

     
Prva izdaja knjige: Traktat o svobodi ali Vrednotni sistem, Rajko Shushtarshich, Lumi 1992, Ljubljana, je vsebovala she (najobsezhnejshi) tretji del:
*Dodatek she obljubljena poglavja o konkretnih propagandah, in pa prichevanje o akciji raziskovalca, vendar danes medim, da to morda sodi v posebno knjigo.
Vrstni red dveh antipodov Traktata o svobodi inVrednot sistema v Revijah SRP 31-42, in tudi v prichujochi internetni izdaji je obrnjen.
Nekaj poglavij pa je dodanih. (Predvsem uvodna in zakljuchna poglavja Vrednote sistema I, XI, XII in Vrednote (supra)sistema VII poglavja o Chlovekovih pravicah.)
Prva objajava raziskovalnega porochila: Vrednostni sistem institucionalne strukture, Rajko Shushtarshich, IS Univerze v Ljubljani, 1985; (glej: naslovnica vsebina).
Posamezna poglavja sedanje internetne izdaje, ki so objavljana tudi v Revijah SRP 31-47, rubriki Chlokov razvoj :
Rajko Shushtarshich, Vrednote sistena I, II, SRP 31/32, 1999, 116
Rajko Shushtarshich, Vrednote sistena III, IV, SRP 33/34, 1999, 125
Rajko Shushtarshich, Vrednote sistena V, VI, SRP 35/36, 2000, 138
Rajko Shushtarshich, Vrednote sistena VII, SRP 37/38, 2000, 136
Rajko Shushtarshich, Vrednote sistena VIII, SRP 39/40, 2000, 128
Rajko Shushtarshich, Vrednote sistena IX, SRP 41/42, 2001, 107
Rajko Shushtarshich, Vrednote sistena X, SRP 43/44, 2001, 120
Rajko Shushtarshich, Vrednote (supra)sistena XI, SRP 45/46, 2001, 116
Rajko Shushtarshich, Vrednote (supra)sistena XII, SRP 47/48, 2002, 108
Drugi kasnejshi chlanki, v Revijah SRP (vkljuchi v Traktat, ali pa so z njim tematsko povezani):
Rajko Shushtarshich, Endofazija II - O narodu iz metastvarnosti, SRP 29/30, 1999, 73
Rajko Shushtarshich, Neodvisni mediji, SRP 41/42, 2001, 99
Rajko Shus, Babilonski stolp, SRP 45/46, 2001, 95
Rajko Shushtarshich, Znanje ali vednost? Chlovekov izobrazbeni oz. izobrazhevalni razvoj, SRP 49/50, 2002, 132
Rajko Shushtarshich, Umiranje naroda in volja do mochi, SRP 51/52, 2002, 122
Rajko Shushtarshich, Pakt ali svoboda?, SRP 51/52, 2002, 187
Rajko Shushtarshich, O verbalnem deliktu kasneje in danes, SRP 53/54, 2003, 182
Rajko Shushtarshich, Grenkoba vladanja /reforma sistema/, SRP 71/72, 2006, 136
(Ljubljana, 1985, 1992, 2001, 2006)