Pogum Revije SRP 2001/1

Rajko Shushtarshich

 

 

BIBLIOGRAFIJA Rajka Shushtarshicha iz raziskovalnega obdobja 1972 - 1977
(na Inshtitutu za sociologijo in filozofijo Univerze v Ljubljani; ter zunanjega sodelovanja z ISU):

 

a. "Neke vrste estetika" (Shtudija o dvoplastnosti pojava likovne umetnosti kot analitichna osnova za model prouchevanja likovne umetnosti - po izhodishchih Pierra Francastela), Inshtitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi, Ljubljana, 1973, p.114; slov., tipk., lit. 26, graf. 6; U - 1973, 31, shtudija, Sociologija kulture, Predmet estetike, likovna umetnost, /avtor/
b. Analiza vrednotnega sistema z vidika socialne stratifikacije
Inshtitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi, Ljubljana, 1973, p.173, slov., tipk., lit. 72., graf.10, shema; U - 1974, raziskava teoretichna, porochilo, /avtor R.Sh., sodelavec Marjan Kroflich/
c. Vrednotni sistemi v samoupravni druzhbi II., III.
Inshtitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi, Ljubljana, 1974, p.213, app.333, slov., cikl., tab. 350; ISF, raziskava, druzhbena stratifikacija, vrednote /avtor R.Sh., sodelavec Marjan Kroflich/
d. Shtepanjsko naselje I.
Inshtitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi, Ljubljana, 1977, p.116 + 125, slov., cikl., app. tabele, intervju; ISF - sht. 401, raziskava, druzhbena stratifikacija, vrednote /avtor R.Sh., nosilec Bernard Stritih, sodelavci: Darka Podmenik, Frane Adam, Bojan Dekleva/
e. Vrednote v procesu planiranja
Inshtitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi, Ljubljana, 1977, p.400, slov., xerox, app.tabele; ISF, raziskava, sociologija lokalnih skupnosti, druzhbeno planiranje, vrednote; nosilec raziskave: Vesna Boshnjak, sodelavci: dr. Vladimir Arzenshek, dr. Dushko Sekulich, dr. Misho Jezernik, Rajko Shushtarshich
/avtor poglava Vrednote planiranja z vidika socialne stratifikacije Rajko Shushtarshich; p.104/
f. Socialna deprivacija v procesu intergeneracijske mobilnosti
Drushtveni konflikti i socialistichki razvoj jugoslavije III. deo;
Socialna deprivacija u procesu intergeneracione obrazovne mobilnosti; Jugoslovensko udruzhenje za sociologiju, 1972, p.63 - 76, srbohrv., xerox, tab. 5, sheme 4; knjiga ISF - posvetovanje - referat; sociologija poklicev, poklicna mobilnost, obcha soc. - disjunktivni druzhbeni procesi, sociologija politike - socializem; /soavtorja: Obranovich Stane, Rajko Shushtarshich/

 

 
 
BIBLIOGRAFIJA raziskovalnega obdobja 1979 - 1992 na RTVS (SShP, DERPO RTVL)
in zunanjega sodelovanja z ISU, MK RS, ZMAR RS

 

01 Poti in stranpoti II, Analiza odmevnosti na nadaljevanko Poti in stranpoti, Bilten SShP 31, 1979, Ljubljana, p.80, /avtor/
01.1 Analiza odmevnosti na nadaljevanko Poti in stranpoti II, Celotno - interno raziskovalno porochilo s celotnim naslovom: Analiza vsebine kritichnih zapisov in mnenj o nadaljevanki Poti in stranpoti II v dnevnem in tedenskem tisku in analiza odmevnosti na nadaljevanko pri gledalcih Bilten SShP, marec, 1979, Ljubljana, p.168
02 Poti in stranpoti, Izstopajocha stalishcha o nadaljevanki kot indikator druzhbenih protislovij ali druzhbenih problemov z vidika komunikacijskega procesa", chlanek, revija: Bilten SShP, sht. 1,2, 1979, Ljubljana, p.56-73, /avtor/
03 Kvalitativna analiza vsebine kritichnih zapisov in mnenj o nadaljevanki "Poti in stranpoti" v slovenskem tisku, chlanek, revija: Bilten SShP, sht. 3, 1979, Ljubljana, p.63-89, /avtor/
04 Razmishljanja o ekonomski propagandi na ljubljanaski televiziji, chlanek, revija: Problemi, sht. 7, 1980, Ljubljana, p.77-80, /avtor/
04.1 "Razmetavanje sredstev in raziskovalnih mochi", chlanek, revija: Obveshchanje in odlochanje, sht. 4, 1981, Ljubljana, p.55-57, /avtor/
05 Administrativno raziskovanje mnozhichnih medijev, Bilten SShP 42, 1981, Ljubljana, p.71, /nosilec/, /sodelavca: Peter Ocepek, Branko Shibal /
06 Radio Koper 80, Bilten SShP 41, 1981, Ljubljana, p.89 /soavtor/
07 Vrednotne orientacije EP Bilten SShP 48,1982, Ljubljana, p.45, /avtor/
08 Raziskava o raziskovanju, "Ali je raziskovanje komunikacijskega procesa v instituciji mnozhichnega medija mogoche?", Bilten SShP 51, 1983, knjiga - Tiskarna RTVL, Ljubljana, p.107, /avtor/
09 Izvirno gradivo - Izbrani dokumenti o dejstvih, (dokumentarna priloga Raziskave o raziskovanju), Bilten SShP 51/III, 1983, Ljubljana, p.196, /avtor, dokumentarist/
10 Eksamen avtonomne propagande znanosti, (Zaplenjena Raziskava) Bilten SShP 51/IV, 1983, Ljubljana, p.48,/avtor/
11 Reorganizacija, izbris ali ukinitev raziskovanja ? "Kmalu turistichni radio", chlanek, Delo, sobotna priloga: (pisma bralcev, naslov brez originalnega podnaslova),17.11.1984, Ljubljana, p.23, /avtor/
12 Trije premisleki iz raziskave o raziskovanju, (Ob ukinitvi neke raziskovalne enote): 1. Bistva opeharjena znanost, 2. Medij noche vedeti, 3. Spoznanje samo po sebi nima mochi; chlanek, revija: Problemi, sht. 5, 1984, Ljubljana, p.112-131, /avtor/
13 Vrednotne orientacije ekonomske propagande, chlanek, revija: Problemi, sht. 9-11, 1984, Ljubljana, p.156-164, /avtor/
14 Vrednotni sistem institucionalne strukture, raziskava, ISU, 1985, Ljubljana, p.137, /avtor/
15 Vrednotne orientacije avtonomne propagande znanosti, raziskava, ISU, 1986 Ljubljana, p.294, /nosilec r.sh., sodelavca: Alenka Puhar, Matevzh Krivic/
16 Nahujskana mnozhica, tednik: Mladina, sht. 5, 1985, Ljubljana, p.35, /avtor/
17 Dosje sociologa, "Zavezanost, pobratenje med medijema Delom in RTVL pri ukinjanju raziskovanja", izbrani chlanki, tednik: Mladina, sht. 11, priloga Prizma,1985, Ljubljana, p.21-28, /avtor/
18.1 Obvestilo javnosti o ukinjanju raziskovanja in "Znanstvena analiza lastnega konca" raziskovalnega centra pri Zvezi sindikatov slovenije, Teleks, sht.19, p.48, 8.5.1986, Ljubljana, /avtor/
18 (35.1) Janezovo razodetje, knjiga, za ISU, oz. samozalozhba, 1.izd., 1986, Ljubljana, p154, /avtor/
19 O neposrednih dejstvih zavesti, chlanek, revija: Dialogi, sht. 9-10, 1987, Maribor, p.109-116, /avtor/
20 Zgodba o Pilatu, poglavje iz knjige: Janezovo razodetje, revija: Dialogi, sht. 10-11, 1988, Maribor, p.44-53, /avtor/
21 Aktualni dogodki v luchi vrednot, chlanek, revija: Dialogi, sht.10-11, 1988, Maribor, p.112-114, /avtor/
22 Igre sistema, chlanek, revija:Likovne besede, sht.8-9, 1988, Ljubljana, p.94-101, /avtor/
23 O nacionalni identiteti, chlanek, revija: Dialogi, sht.1-2, 1989, Maribor, p.82-85, /avtor/
24 Iz zgodovine lincha, chlanek, revija: Dialogi, sht.5-6, 1989, Maribor, p.89-97 /avtor/
25 O kriterijih resnice za mnozhice, Medijevi kriteriji resnice,
chlanek, revija: Dialogi, sht.4-5-6, 1990, Maribor, p.119-122, /avtor/
26 Alternativni sociolog na socioloshkem srechasnju, chlanek, Delo, sobotna priloga: 3.6.1990, Ljubljana,p.31, /avtor/
27 Raziskovanje medijev: Osebni pogled na chase, ko je bilo razpushchanje politichna moda, intervju, Alenka Puhar, Delo,priloga znanje za razvoj: 27.6.1990, Ljubljana, p.23, /intervju/
28 Odprto pismo: Predlog Sindikata kulturnih in umetnishkih ustvarjalcev RTV Slovenija, chlanek, Delo, sobotna priloga: 7.7.1990, Ljubljana, p.30-31, /soavtor/
29 Radiotelevizija Slovenija: I. Ali bosta slovenska TV in slovenski radio nacionalna medija, II. Kashne TV nochemo !, chlanek, Delo, sobotna priloga, pisma bralcev: (chlanka brez naslovov, v napachnem vrstnem zaporedju), 15.9.1990, p.18; Delo, 8.9.1990, Ljubljana, p.18 /avtor/
30 Odprto pismo slovenski javnosti, skupshchini RS, chlanek, Delo, mnenjska stran: 25.9.1990, Ljubljana, p.6, /soavtor/
31 Sporochilo javnosti, chlanek, Delo, mnenjska stran: 28.9.1990, Ljubljana, p.6, /soavtor/
32 Kako do nacionalne radiotelevizije, Sprenevedanja ali krinka,
Kako konchati agonijo RTV ? chlanek, Demokracija, sht.41, 23.10.1990, Ljubljana, p.13, /avtor/
33 Vrednote avtonomnega novinarstva, Vrednotne orientacije avtonomnih novinarjev v metezhu medijske propagande na Slovenskem, Avtonomija novinarja v obdobju med totalitarizmom in porajajocho se demokratizacijo nashega sistema, chlanek, Demokracija, sht.43, 6.11.1990, Ljubljana, p.6, /avtor/
33 Vrednote avtonomnega novinarstva, chlanek, Delo, mnenjska stran: sht.259, 6.11.1990, Ljubljana, p.6, /avtor/
34 Medij in chas, Nekaj aktualnega o mediju RTV Slovenija danes,
z ochmi kritichnega raziskovalca, chlanek, Demokracija, sht.44: (objavljena polovica chlanka), 13.11.1990, Ljubljana, p.3, /avtor/
35 Janezovo razodetje, knjiga, Zalozhnishtvo slovenske knjige, 1990, Ljubljana, p.139, ISBN 86-7509-012-9 / CIP 886.3-97 /avtor/
36 Traktat o svobodi ali Vrednotni sistem, knjiga, Zalozhba LUMI, 1992, Ljubljana, p. 272, CIP 316.75 / ISBN 27992576, /avtor/

 

Dosedanje objave knjige Janezovo razodetje /ali O treh vrednotah/:

 

1 Janezovo razodetje, (raziskovalno porochilo o treh vrednotah za IS Univerze v Ljubljani, oz. samozalozhba), 1986, Ljubljana, p.154
2 Janezovo razodetje, Zalozhnishtvo slovenske knjige, 1990, Ljubljana, p.139, ISBN 86-7509-012-9 / CIP 886.3-97
 
- Zgodba o Pilatu, iz knjige: Janezovo razodetje, revija: Dialogi, sht. 10-11, 1988, Maribor, p.44-53
 
Posamezni odlomki iz knjige Janezovo razodetje she v chlankih oz.v knjigi:
- Iz zgodovine lincha, chlanek, revija: Dialogi, sht.5-6, 1989, Maribor, p.89-97
v knjigi:
- Traktat o svobodi ali vrednotni sistem, Zalozhba LUMI,
1992, Ljubljana, (Izgubljene vrednote, Sanjsko porochilo, p 44-47,
Zakon mnozhice ali o pravichni sodbi, Sodba drhali ali
izrek sodbe na Gabati p.141-150), CIP 316.75 / 27992576.

 

Interne publikcije (nekatere kasneje deloma ali tudi v celoti objavljene):

 

1 Vrednotne orientacije nacionalne radiotelevizije, (Povzetek porochila o dejavnosti sindikata (KUU RTVS) v boju za nacionalno radiotelevizijo), 1991, Ljubljana, p.54, /interno porochilo - soavtor/

2 Vrednotne orientacije nacionalne radiotelevizije, (Raziskovalno porochilo za leto 1991), SRP RTVS, 1991, Ljubljana, p.70, (5 izvodov),/nosilec/

3 Vrednotne orientacije avtonomne propagande znanasti II, (Nadaljevanje in zakljuchek raziskovalnega porochila iz leta 1986, ISU v Ljubljani - Raziskovalno porochilo za leto 1991), SRP RTVS, 1991, Ljubljana, p.265, (dokumenti: p.139, skupaj: p.395, 5 izvodov), /nosilec r.sh., sodelavca: Alenka Puhar, Matevzh Krivic/

4 Vrednotne orientacije vojashke propagande, - Akcijska raziskava aktualizacije vrednot (vrednotnih orientacij) v vojni, SRP RTVS, 11.julija, 1991,

Poglavja:1Teze o vojashki propagandi na mas medijih; 2 Shematski primeri; 3 Usodna odlochitev; 4 Prostovoljno suzhenjstvo - Étienne de La Boétie; Po vojni so generali pametni. (Raziskava je bila poslana in sproti poshiljana na kljuchna mesta sistema in na Radioteleviziji Slovenija. glej Dokument, porochilo o akcijski raziskavi VOVP gen. Dir. Dr. Janezu Jerovshku v Traktatu o svobodi, p. 178.); Ljubljana, p.23, (10 "kljuchnih" izvodov), /avtor/.

5 Vrednotne orientacije vojne (vojashke) propagande, - Akcijska raziskava aktualizacije vrednot (vrednotnih orientacij) v vojni, (raziskovalna inachica porochila); z dodatkom orientacije vojne propagande Slovenije v vojni leta 1991, ("Vrednotne orientacije teritorialne obrambe sistema, ali vrednotna neutemeljitev slovenske vojske, ali Slovenija konkretni sistem") SRP RTVS, julija, 1991, Ljubljana, p.60, (10 izvodov), /avtor/.

6 Splav, Pravica do splava in nova slovenska ustava ali (Splav v politichni propagandi demokratichnega sistema) - Interno raziskovalno porochilo, Interpretacija ankete o splavu 13.12.1991 /avtor/

7 Stavka, (Analiza nekaterih relevantnih dejstev v zvezi s stavko novinarjev RTVS v marcu 1992 - Poskus celostne interpretacije stavke); Raziskovalno porochilo Svetu RTV Slovenija, 13. aprila 1992 /avtor/

_______
Opomba k moji bibliografiji: Metoda, ki jo uporabljam ali vsaj skusham uporabljati pri eksplikaciji nekega problema, je morda potrebna pojasnila. Posamezni problem skusham osvetliti z vidika vrednot, posredovanih, posrednih in neposrednih dejstev zavesti, ker so vrednote, vrednotne orientacije, vrednotni sistemi edina problematika, s katero se v raziskovanju sploh ukvarjam. Vsi posamezni problemi pa so na nek nachin vezani na celoto, celostno dojetje vrednot, tako, ki bi mu tezhko rekli , da je omejeno zgolj na nek zakljuchen vrednotni sistem. Vrednote se namrech ne puste ujeti v noben sistem. Temu postopku bi morda lahko rekli celostni pristop ali hermenevtichni princip. Intuitivno dojemanje ga pozna, zgolj racionalni pristop v analizi problemov pa ga seveda zavracha. Za deshifiranje tega pristopa in z njim posameznih problemov vrednot je vendarle potrebna neka knjiga, ki tak pristop pojasnjuje kolikor toliko celostno. Knjiga Traktat o svobodi ali vrednotni sistem, skusha shirshe pojasniti sovisnost, prezhetost obchih vrenot, vrednotnih orientacij, vrednotnih sistemov. Rad priznam, da prevech priljubljeno tako pogosto sklicevanje na lastne bibliografske podatke zhe ne more biti. A to je davek subjektnega pristopa k subjektivnim dejstvom, za razliko od objektivnega pristopa k tako imenovanim objektivnim dejstvom. Vrednote so neposredna dejstva zavesti, in osebne so. Drugache nam ne puste blizu, in ostanemo na povrshini posredovanih dejstev nashi zavesti.

Rajko Shushtarshich

 

BIBLIOGRAFIJA iz raziskovalnega obdobja 1979 - 1997