Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani

 

Inštitut za sociologijo, Cankarjeva 1

 

 

 

 

VREDNOSTNI SISTEM INSTITUCIONALNE STRUKTURE

 

 

 

 

 

 

 

raziskovalno poročilo 1985

 

 

Dodatek k

RAZISKOVALNEMU PROGRAMU ZA LETO 1985

 

URI

:

Teorija samupravnega socializma

PS

:

Nacionalna identiteta

TS

:

Vrednostni sistemi v samoupravni družbi

 

Nosilec raziskave  :  Rajko Šuštaršič

   

 

 

Ljubljana, december, 1985

 

 

 

 

 

 

 

vsebina:

 

O NACIONALNI IDENTITETI

Temeljne hipoteze – Je narod subjekt – če je narod subjekt – Svojskost naroda – Raznarodovanje – O pripadnikih naroda – O dveh subjektih – O nacionalnih institucijah – Vrednotni sistem naroda – O hlapčevstvu naroda – Sklepna hipoteza

 

O NEPOSREDNIH DEJSTVIH ZAVESTI

Poizkus afirmacije neposrednih dejstev zavesti po Henriju Bergsonu iz "Eseja o neposrednih dejstvih zavesti" – O ideji svobode – O čistem trajanju – O jazu – O umiranju globljega jaza na površini zavesti – O trivialni zmoti naše vsakdanje zavesti – O moči in nemoči simbola – O rasti duše, o brutal-nih besedah, o mrtvem jeziku – O živih čustvih – O soočenju s seboj, o redukcionizmu logike, moči poezije – O intuiciji

 

O VREDNOTAH KOT NEPOSREDNIH DEJSTVIH ZAVESTI

Še o vrednoti svbobode – Pravila vrednot kot dodatek O vrednotah (v) stvareh – Čarobna moč stvari kot simbola "amuleta" in stvar kot simbol sreče "talisman"   

 

VREDNOTNI SISTEM INSTITUCIONALNE STRUKTURE

Nekaj o poklicu, institucionalnem sistemu in njegovih vrednotah – Hevristični model legitimitete institucij – Shematska formalizacija nivojev institucionalne strukture – Vrednotna utemeljitev nivojev – O vrednoti delo – O hierarhiji – O personalni legitimiteti institucij – O deklarirani nehierarhiji – O sovisnosti vrednot institucionalne strukture – Modifikacija simbolov institucionalnih vrednot po nivojih sistema – Horizontalna struktura vrednotnega sistema – Apriorna klasifikacija subsistemov in shematski opis subsistemov – Preverjanje apriorne klasifikacije subsistemov – na osnovi poklica – na utemeljevanju hierarhije na osnovi njihove propagande – O dvopolnosti institucionalnih vrednot – SHEMA – Zaključek – Zagovor

 

 

 

1

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 137