Pogum Revija SRP 1999/3

Lev Detela

 

VERGIL - ilustracija avtorja knjige, 1989
/naslovnica knjige Starosvetni spevi, 2003/