Pogum Revija SRP 1999/3

Lev Detela

 

SPREMNA BESEDA

 

Lev Detela se je rodil leta 1939 v Mariboru. Po prvih povojnih letih v Ljubljani, kjer je maturiral na nekdanji Klasichni gimnaziji tik pred njeno ukinitvijo in do leta 1960 na univerzi obiskoval predavanja iz slavistike, je prebegnil v Avstrijo, kjer je na dunajski univerzi shtudiral slovansko filologijo in umetnostno zgodovino. Zhivi kot samostojni pisatelj in kulturni publicist pretezhno na Dunaju, pishe v slovenshchini in nemshchini. V nekdanjem jugoslovanskem sistemu je bil motecha figura. Svoja dela je lahko zato do leta 1990 objavljal le v tujini, kjer je prejel mnogo literarnih nagrad. Je avtor dvaindvajsetih slovenskih pesnishkih, proznih, dramskih in esejistichnih knjig ter enajstih nemshkih knjig. V Sloveniji so izshla naslednja Detelova dela: Poslednja gora - Izbrana dela I (uredil Brane Gradishnik), Art agencija, Ljubljana 1991; Duh in telo - Izbrane pesmi (uredil Tone Pavchek), Zalozhba Mihelach, Ljubljana 1993; Emigrant Pregnanec med dvema svetovoma 1960-1990 (uredil Janez Kajzer), Nova revija, Ljubljana 1999.

 
STAROSVETNI SPEVI so Detelova deveta pesnishka knjiga. V samosvojem prepletu lirske izpovedi in epsko razvejane ekspresivnosti nam avtor ponuja z raznovrstnimi transformacijami izoblikovani preskok v labirinte resnichne ali navidezne zgodovine, v kateri so meje med realnim in nadrealnim zabrisane, stiska chloveka - posameznika in rodu - ljudstva - naroda pa se sredi represivnih anomalij samo stopnjuje. Ilustracije v knjigi so avtorjeva samostojna zamisel in delo. Skupaj s posebnostmi stare nove slovenske zgodovinske pisave (reformirane bohorichice) dajejo knjigi svojevrsten pechat.
_______
NAVODILO ZA PRAVILNO BRANJE SLOVENSKIH SHUMNIKOV V NOVI BOHORICHICI:
ch = ; sh = ; zh = .

 

__________
* (Glej tudi sestavek O Starosvetnih spevih Leva Detele izpod peresa Marjana Tomshicha iz Kopra, objavljen v Reviji SRP 49/50, junij 2002)