revijasrp.si

Avtorji in prevajalci

Likovna priloga

Edicija Pogum

Dokumenti

DOKUMENTI PRICHEVANJA v Zbrnikih Bohorichica I, II, III

 

Zbrnik Bohorichica I

 

 

 

Rajko Shushtarshich

UVOD ali predgovor /za Zbornik Bohorichica 2001/

Zb. 2001, 6

France Presheren

Zabavljivi sonetje

Zb. 2001, 8

France Presheren

Nar vech sveta otrakam slishi Slave?

Zb. 2001, 10

Rajko Shus

To ni shala

Zb. 2001, 11

Ivo Antich

Kaša ali kasha

Zb. 2001, 12

Ivo Antich

Nasha kasha zmeraj ista

Zb. 2001, 13

Ivo Antich

Rana, v svetlobo dana

Zb. 2001, 14

Ivo Antich

Clintonizmi

Zb. 2001, 15

Lev Detela

Starosvetni spevi

Zb. 2001, 17

Rajko Shushtarshich

Bohorichica, dragi bralci!

Zb. 2001, 21

Lev Detela

Sanje ali resnichnost?

Zb. 2001, 22

Ivo Antich

V Evropo – z bohorichico

Zb. 2001, 24

Ivo Antich

Mladina: V Evropo – z bohorichico?

Zb. 2001, 27

Ivo Antich

Odmevi na odmeve

Zb. 2001, 28

Lev Detela

O chrkah in chrkopisih

Zb. 2001, 29

Ivo Antich

Potem pa vse tiho je bilo

Zb. 2001, 34

Jolka Milich – Rajko Shushtarshich

Utrinki ob izidu zbornika Bohorichica

Zb. 2001, 38

Jolka Milich

O mishmash narechju

Zb. 2001, 48

Nelda Shtok–Vojska

Jezichna krashevka in istrsko narechje

Zb. 2001, 52

Jolka Milich

Odgovor istrski pisateljici Neldi Shtok–Vojska

Zb. 2001, 54

Rajko Shushtarshich

Utopija? /globalizacija planeta in bohorichica/

Zb. 2001, 58

Adam Bohorich

Zimske urice

Zb. 2001, 64

Francka Premk

Vrachanje Ttubarjeve besede

Zb. 2001, 70

Marijan Mauko

Slovenske kulturne dobe

Zb. 2001, 77

Pavel Knobl

Sh... /Shtiri pare novih pesmi – naslovnica/

Zb. 2001, 96

Srechko Kosovel

Refleksije o koroshkem dnevu /Koroshki plebiscit – 80 let/

Zb. 2001, 97

Lucijan Vuga

"Protoslovani" na Apeninskem polotoku

Zb. 2001, 99

Lucijan Vuga

Indoevropejci

Zb. 2001, 102

Lucijan Vuga

Ali je kljuch do Etrushchanov v Vinchi?

Zb. 2001, 102

Lucijan Vuga

Veneti v luchi sodobne teorije kontinuitete

Zb. 2001, 108

Rajko Shushtarshich

Vprashalnika o bohorichici

Zb. 2001, 135

Rajko Shushtarshich

(za urednishtvo)

Odprta vprashanja I – SAZU, France Bernik

Zb. 2001, 139

Shtefan Oshtir

Vprashalnik Bohorichica, 1. Odgovor

Zb. 2001, 141

Shtefan Oshtir

Pismo

Zb. 2001, 142

Tomazh Savodnik

Kako se pishe …

Zb. 2001, 143

Andrej Orel

Shumevci se nam rogajo

Zb. 2001, 144

Wladyslaw Kryzia

Bohorichica zhe na Poljskem

Zb. 2001, 146

Urednishtvo

Protiargument?

Zb. 2001, 147

Rajko Shushtarshich

Javni razpis ali..?

Zb. 2001, 148

Urednishtvo

Odprta vprashanja II – Slovenskemu parlamentu, Borut Pahor, vsem poslanskim skupinam /ob zakonu o rabi slovenshchine/

Zb. 2001, 150

Urednishtvo

Odprta vprashanja III – Institutu Jozhef Stefan, Vito Turk

Zb. 2001, 153

 

Zbrnik Bohorichica II

 

 

 

Rajko Shushtarshich

Uvod ali predgovor (Smoter zbornika Bohorichica?)

Zb. 2003, 6

Ivo Antich

Med zidom in razvidom (K drugemu tematskemu zborniku o bohorichici)

Zb. 2003, 13

Urednishtvo

Odprta vprashanja IV – Zavodu RS za sholstvo

Zb. 2003, 20

Urednishtvo

Odprta vprashanja V – Microsoftu, podruzhnici za Slovenijo

Zb. 2003, 21

Erik Ushaj

Odgovor Microsofta

Zb. 2003, 23

Rajko Shushtarshich

(za urednishtvo)

Odgovor Microsoftu

Zb. 2003, 24

Matjazh Kovach

Pismo urednishtvu

Zb. 2003, 26

Just Rugel

Pismo urednishtvu

Zb. 2003, 26

Aleksander J. Kavs

Pismo urednishtvu

Zb. 2003, 26

James O'Brien

Pismo urednishtvu

Zb. 2003, 26

Rajko Shushtarshich

Umiranje naroda in volja do mochi

Zb. 2003, 31

Andrej Lenarchich

Stonehenge in chlovek izpod Alp

Zb. 2003, 48

Lev Detela

Staroslovenska zabavljica

Zb. 2003, 50

Andrej A. Golob

SLOVAR SPREMENJENIH POMENOV

Zb. 2003, 52

Pavel V. Tulajev

Veneti: predniki Slovanov

Zb. 2003, 59

Igor Pirnovar

Venetski "rachunalnik"

Zb. 2003, 108

Sergej Solovjov

Antichni pisci o Venedih – Slovanih

Zb. 2003, 117

Pavel V. Tulajev

Prva ruska znanstvena raziskava o Slovencih

Zb. 2003, 118

Ivo Antich

Belezhka k »ruskemu vprashanju«

Zb. 2003, 120

Lucijan Vuga

Etrushchani – teorije za 21. stoletje

Zb. 2003, 123

Mira Puc

Kako vam je ime? /Lojze Adamich/

Zb. 2003, 174

Rajko Shushtarshich

Spremenite ime! (Nomen est omen!)

Zb. 2003, 177

 

Zbrnik Bohorichica III

 

 

 

Feliks Dev

Moto

Zb. 2006, 5

Rajko Shushtarshich

Namesto uvoda /»Crkarska pravda« – slast ali strast?/

Zb. 2006, 6

Ivo Antich

Povedano v gluhi lozi /K zborniku Bohorichica III/

Zb. 2006, 9

Feliks Dev

Orthographia /pesnitev o latinici/

Zb. 2006, 22

Janez Zh. V. Popovich

Raziskave morja /odlomek/

Zb. 2006, 40

Marko Pohlin

Predgovor h Kraynski grammatiki

Zb. 2006, 42

Anton Tomazh Linhart

Poskus zgodovine Kranjske I. /Prvi sledovi prebivalstva v dezheli/

Zb. 2006, 47

Anton Tomazh Linhart

Poskus zgodovine Kranjske II. /Premishljevanje o zhivljenju starih slovanov na kranjskem/

Zb. 2006, 56

Valentin Vodnik

Povedanje od slovenskiga jezika /odlomek/

Zb. 2006, 67

Jernej Kopitar

Iz uvoda v slovnico /odlomek/

Zb. 2006, 71

Jernej Kopitar

Domoljubne sanjarije nekega Slovana /odlomek/

Zb. 2006, 76

Jernej Kopitar

Beseda o ljubljanski abecedni vojski /odlomek/

Zb. 2006, 78

Matija Chop

Karakteristika kranjsko-slovenskega jezika/

Zb. 2006, 79

Matija Chop

Slovenska abecedna vojska /odlomki iz razprave sht. 1/

Zb. 2006, 81

Matija Chop

Pismo Terleju

Zb. 2006, 86

Avgust Pirjevec

Pregled chrkarske pravde

Zb. 2006, 87

Janez Galjot

Nasha prva revolucija /gledalishki list v Novi atlantidi/

Zb. 2006, 89

Milan V. Smolej

Prva slovnica slovanskega jezika?

Zb. 2006, 91

A. A. Reformatski

O standardizaciji transliteracije ruskih tekstov

z latinichnimi chrkami /odlomek/

Zb. 2006, 96

Akademija zn. SSSR

Sistemi transliteracije ruske abecede /shumniki/

Zb. 2006, 97

Sergej Ivanov

Samovoljni narod /Razmishljanja o ruskem nacionalnem znachaju/

Zb. 2006, 98

Rajko Shushtarshich

Istovetnosti se branimo – na vse kriplje!

Zb. 2006, 101

Lev Detela

O slovenski bohorichici pri Petru Handkeju

Zb. 2006, 104

Ivo Antich

Dva epigramizma in ena popara

Zb. 2006, 106

Ivo Antich

Janez & Jovan /strip – karikatura/

Zb. 2006, 107

Ivo Antich

Lettere inutili /vizualija/

Zb. 2006, 108