revijasrp.si

Avtorji in prevajalci
Likovna priloga
Edicija Pogum
Dokumenti
DOKUMENTI PRICHEVANJA v Zbrnikih Bohorichica I, II, III
 
Zbrnik Bohorichica I
     
Rajko Shushtarshich
UVOD ali predgovor /za Zbornik Bohorichica 2001/
Zb. 2001, 6
France Presheren
Zabavljivi sonetje
Zb. 2001, 8
France Presheren
Nar vech sveta otrakam slishi Slave?
Zb. 2001, 10
Rajko Shus
To ni shala
Zb. 2001, 11
Ivo Antich
Kaša ali kasha
Zb. 2001, 12
Ivo Antich
Nasha kasha zmeraj ista
Zb. 2001, 13
Ivo Antich
Rana, v svetlobo dana
Zb. 2001, 14
Ivo Antich
Clintonizmi
Zb. 2001, 15
Lev Detela
Starosvetni spevi
Zb. 2001, 17
Rajko Shushtarshich
Bohorichica, dragi bralci!
Zb. 2001, 21
Lev Detela
Sanje ali resnichnost?
Zb. 2001, 22
Ivo Antich
V Evropo – z bohorichico
Zb. 2001, 24
Ivo Antich
Mladina: V Evropo – z bohorichico?
Zb. 2001, 27
Ivo Antich
Odmevi na odmeve
Zb. 2001, 28
Lev Detela
O chrkah in chrkopisih
Zb. 2001, 29
Ivo Antich
Potem pa vse tiho je bilo
Zb. 2001, 34
Jolka Milich – Rajko Shushtarshich
Utrinki ob izidu zbornika Bohorichica
Zb. 2001, 38
Jolka Milich
O mishmash narechju
Zb. 2001, 48
Nelda Shtok–Vojska
Jezichna krashevka in istrsko narechje
Zb. 2001, 52
Jolka Milich
Odgovor istrski pisateljici Neldi Shtok–Vojska
Zb. 2001, 54
Rajko Shushtarshich
Utopija? /globalizacija planeta in bohorichica/
Zb. 2001, 58
Adam Bohorich
Zimske urice
Zb. 2001, 64
Francka Premk
Vrachanje Ttubarjeve besede
Zb. 2001, 70
Marijan Mauko
Slovenske kulturne dobe
Zb. 2001, 77
Pavel Knobl
Sh... /Shtiri pare novih pesmi – naslovnica/
Zb. 2001, 96
Srechko Kosovel
Refleksije o koroshkem dnevu /Koroshki plebiscit – 80 let/
Zb. 2001, 97
Lucijan Vuga
"Protoslovani" na Apeninskem polotoku
Zb. 2001, 99
Lucijan Vuga
Indoevropejci
Zb. 2001, 102
Lucijan Vuga
Ali je kljuch do Etrushchanov v Vinchi?
Zb. 2001, 102
Lucijan Vuga
Veneti v luchi sodobne teorije kontinuitete
Zb. 2001, 108
Rajko Shushtarshich
Vprashalnika o bohorichici
Zb. 2001, 135
Rajko Shushtarshich
(za urednishtvo)
Odprta vprashanja I – SAZU, France Bernik
Zb. 2001, 139
Shtefan Oshtir
Vprashalnik Bohorichica, 1. Odgovor
Zb. 2001, 141
Shtefan Oshtir
Pismo
Zb. 2001, 142
Tomazh Savodnik
Kako se pishe …
Zb. 2001, 143
Andrej Orel
Shumevci se nam rogajo
Zb. 2001, 144
Wladyslaw Kryzia
Bohorichica zhe na Poljskem
Zb. 2001, 146
Urednishtvo
Protiargument?
Zb. 2001, 147
Rajko Shushtarshich
Javni razpis ali..?
Zb. 2001, 148
Urednishtvo
Odprta vprashanja II – Slovenskemu parlamentu, Borut Pahor, vsem poslanskim skupinam /ob zakonu o rabi slovenshchine/
Zb. 2001, 150
Urednishtvo
Odprta vprashanja III – Institutu Jozhef Stefan, Vito Turk
Zb. 2001, 153

 

Zbrnik Bohorichica II

     
Rajko Shushtarshich
Uvod ali predgovor (Smoter zbornika Bohorichica?)
Zb. 2003, 6
Ivo Antich
Med zidom in razvidom (K drugemu tematskemu zborniku o bohorichici)
Zb. 2003, 13
Urednishtvo Odprta vprashanja IV – Zavodu RS za sholstvo
Zb. 2003, 20
Urednishtvo Odprta vprashanja V – Microsoftu, podruzhnici za Slovenijo
Zb. 2003, 21
Erik Ushaj Odgovor Microsofta
Zb. 2003, 23
Rajko Shushtarshich
(za urednishtvo)
Odgovor Microsoftu
Zb. 2003, 24
Matjazh Kovach Pismo urednishtvu
Zb. 2003, 26
Just Rugel Pismo urednishtvu
Zb. 2003, 26
Aleksander J. Kavs Pismo urednishtvu
Zb. 2003, 26
James O'Brien Pismo urednishtvu
Zb. 2003, 26
Rajko Shushtarshich Umiranje naroda in volja do mochi
Zb. 2003, 31
Andrej Lenarchich Stonehenge in chlovek izpod Alp
Zb. 2003, 48
Lev Detela Staroslovenska zabavljica
Zb. 2003, 50
Andrej A. Golob SLOVAR SPREMENJENIH POMENOV
Zb. 2003, 52
Pavel V. Tulajev Veneti: predniki Slovanov
Zb. 2003, 59
Igor Pirnovar Venetski "rachunalnik"
Zb. 2003, 108
Sergej Solovjov
Antichni pisci o Venedih – Slovanih
Zb. 2003, 117
Pavel V. Tulajev
Prva ruska znanstvena raziskava o Slovencih
Zb. 2003, 118
Ivo Antich
Belezhka k »ruskemu vprashanju«
Zb. 2003, 120
Lucijan Vuga
Etrushchani – teorije za 21. stoletje
Zb. 2003, 123
Mira Puc
Kako vam je ime? /Lojze Adamich/
Zb. 2003, 174
Rajko Shushtarshich
Spremenite ime! (Nomen est omen!)
Zb. 2003, 177

 

Zbrnik Bohorichica III

     
Feliks Dev
Moto
Zb. 2006, 5
Rajko Shushtarshich
Namesto uvoda /»Crkarska pravda« – slast ali strast?/
Zb. 2006, 6
Ivo Antich
Povedano v gluhi lozi /K zborniku Bohorichica III/
Zb. 2006, 9
Feliks Dev
Orthographia /pesnitev o latinici/
Zb. 2006, 22
Janez Zh. V. Popovich
Raziskave morja /odlomek/
Zb. 2006, 40
Marko Pohlin
Predgovor h Kraynski grammatiki
Zb. 2006, 42
Anton Tomazh Linhart
Poskus zgodovine Kranjske I. /Prvi sledovi prebivalstva v dezheli/
Zb. 2006, 47
Anton Tomazh Linhart
Poskus zgodovine Kranjske II. /Premishljevanje o zhivljenju starih slovanov na kranjskem/
Zb. 2006, 56
Valentin Vodnik
Povedanje od slovenskiga jezika /odlomek/
Zb. 2006, 67
Jernej Kopitar
Iz uvoda v slovnico /odlomek/
Zb. 2006, 71
Jernej Kopitar
Domoljubne sanjarije nekega Slovana /odlomek/
Zb. 2006, 76
Jernej Kopitar
Beseda o ljubljanski abecedni vojski /odlomek/
Zb. 2006, 78
Matija Chop
Karakteristika kranjsko-slovenskega jezika/
Zb. 2006, 79
Matija Chop
Slovenska abecedna vojska /odlomki iz razprave sht. 1/
Zb. 2006, 81
Matija Chop
Pismo Terleju
Zb. 2006, 86
Avgust Pirjevec
Pregled chrkarske pravde
Zb. 2006, 87
Janez Galjot
Nasha prva revolucija /gledalishki list v Novi atlantidi/
Zb. 2006, 89
Milan V. Smolej
Prva slovnica slovanskega jezika?
Zb. 2006, 91
A. A. Reformatski
O standardizaciji transliteracije ruskih tekstov
z latinichnimi chrkami /odlomek/
Zb. 2006, 96
Akademija zn. SSSR
Sistemi transliteracije ruske abecede /shumniki/
Zb. 2006, 97
Sergej Ivanov
Samovoljni narod /Razmishljanja o ruskem nacionalnem znachaju/
Zb. 2006, 98
Rajko Shushtarshich
Istovetnosti se branimo – na vse kriplje!
Zb. 2006, 101
Lev Detela
O slovenski bohorichici pri Petru Handkeju
Zb. 2006, 104
Ivo Antich
Dva epigramizma in ena popara
Zb. 2006, 106
Ivo Antich
Janez & Jovan /strip – karikatura/
Zb. 2006, 107
Ivo Antich
Lettere inutili /vizualija/
Zb. 2006, 108