revijasrp.si

Avtorji in prevajalci
Dokumenti Urednishtva
Edicija Pogum
  LIKOVNE PRILOGE Revije SRP in NASLOVNICE edicije
       
       
  LIKOVNIKI v Reviji SRP :    
       
 
Zvest Apollonio
Likovna dela /slike/
21/22, 90
 
Milan Batista
Likovna dela /slike/
77/78, 104
 
Milan Batista
Harlekin, 1999 /naslovnica/
2006/Zb.B.III nsl.
 
Mirsad Begich
Likovna dela /plastike/
53/54, 90
  Bojan Bensa
Likovna dela /slike/
105/106,96
 
Berko
Likovna dela /fotografije/
129/130, 96
 
Emerik Bernard
Likovna dela /slike/
31/32, 67
 
Mirko Bratusha
Likovna dela /skulpture/
63/64, 92
 
Jakov Brdar
Likovna dela /skulpture/
29/30, 64
 
Iztok Brodnjak
Tri Tri /naslovnice/
2008/1-3 nsl.
 
Franko Bushich
Ujetnica /naslovnica/
2000/1 nsl.
 
Franko Bushich
Volchje jabolko /naslovnica/
2000/3 nsl.
 
Dragica Chadezh
Likovna dela /skulpture/
61/62, 70
 
Avgust Chernigoj
Likovna dela /reprodukcije/
143/144, 108
 
Tone Demshar
Likovna dela /skulpture/
127/128, 92
 
Lev Detela
Vergil /naslovnica/
1999/3 nsl.
 
Lev Detela
Odsev /naslovnica/
2003/2 nsl.
Alenka Erzhen Shushtarshich Likovna dela
95/96, 80
 
Erna Ferjanich
Likovna dela /slike/
71/72, 88
 
Boris Gabrshchik
Umetnishke fotografije
55/56, 90
 
Damir Globochnik
Jurij s pusho /naslovnica/
2012/1 nsl.
 
Marjan Gumilar
Likovna dela /slike/
65/66, 90
 
Janez Hafner
Likovna dela /slike/
113/114, 102
 
Polona Hanzhek Novak
Tihozhitje, 1916 /naslovnica/
2017/2 nasl.
 
Branko J. Hribovshek
Slovanska in protoslovanska pismenost, 2007 /naslovnica/
2007/2 nsl.
 
Branko J. Hribovshek
Die Germania /naslovnica/
2013/1 nsl.
  Stane Jagodich Likovna dela /ilustracije/
121/122, 102
 
Matjazh Jarc
Asociacija /naslovnica/
2007/3 nsl.
 
Matjazh Jarc
Krizh
2009/1 nsl.
 
Matjazh Jarc
ON /naslovnica/
2014/1
 
Nadja Jarc
FOTOPRIZMATI /naslovnica/
2017/3
 
Zmago Jeraj
Likovna dela /slike/
33/34, 62
 
Boshtjan Jurechich Vega
Likovna dela /slike/
59/60, 94
  Jurij Kalan Likovna dela /slike/
101/102, 96
 
Dushan Kirbish
Likovna dela /slike/
27/28, 81
 
Luchka Koshchak
Likovna dela /skulpture/
43/44, 82
  Matej Krajnc
Nit /naslovnica/
2009/2
  Matej Krajnc
Songi /naslovnica/
2009/3
 
France Kralj
Likovna dela /reprodukcije/
141/142, 110
 
Tone Kralj
Likovna dela /reprodukcije/
135/136, 114
 
Stane Kregar
Likovna dela /reprodukcije/
133/134, 110
  Karol Kuhar Likovna dela /slike/
115/116, 86
  Marjan Kukec Likovna dela /reprodukcije/
119/120, 54
 
Janez Lenassi
Likovna dela /skulpture/
41/42, 72
 
Branko Lipnik
Likovna dela /slike/
67/68, 86
 
Branko Lipnik
Glasba V /naslovnica/
2005/3 nsl.
 
Branko Lipnik
Glasba I /naslovnica/
2006/3 nsl.
 
Dushan Lipovec
Likovna dela /slike/
57/58, 92
 
Lojze Logar
Likovna dela /slike, grafike/
19/20, 57
Irena Majcen Likovna dela /ilustracije/
117/118, 84
 
Vladimir Makuc
Likovna dela /grafike, slike/
25/26, 78
 
Henrik Marchel
Likovna dela /slike/
75/76, 96
 
Jozhe Meglich
Likovna dela
91/92, 88
  Janez Milkovich Jano Likovna dela /slike/
85/86, 96
  Franc Novinc
Likovna dela /slike
103/104,96
 
Radko Oketich
Likovna dela /slike/
73/74, 88
 
Kaja Osojnik
Zlata lina./naslovnica/
2015/1 nasl.
 
Agata Pavlovec
Likovna dela /slike/
83/84, 96
 
France Pavlovec
Likovna dela /slike/
139/140, 96
 
Andreja Peklaj
Likovna dela /fotografije/
123/124, 96
 
Mario Petrich
Likovna dela /slike/
79/80, 88
 
Shtefka Petrich
Likovna dela /plastike, slika/
79/80, 88
 
Veno Pilon
Likovna dela /reprodukcije/
137/138, 90
 
Shtefan Planinc
Likovna dela /slike/
23/24, 116
 
Matjazh Pochivavshek
Likovna dela /skulpture/
35/36, 82
 
Marjan Pogachnik
Likovna dela /grafike/
51/52, 90
  Marij Pregelj Likovna dela /reprodukcije/

145/146, 120

 
Irina Rahovsky Kralj
Likovna dela /portreti/
125/126, 86
 
Mirko Rajnar
Likovna dela /slike/
97/98, 80
 
Natasha Ribich Shtefanec
Likovna dela /slike/
39/40, 78
 
Mihael Rudl
Mozhicelj /naslovnica/
2007/1 nsl.
 
Boris Sajovic
Likovna dela /male plastike, slike/
89/90, 88
 
Silva Sever
Afera /naslovnica/
2010/1 nasl.
 
Tanja Shpenko
Likovna dela /slike/
45/46, 84
 
Darja Shtefanchich
Likovna dela /slike/
99/100, 96
 
Marjan Skumavc
Likovna dela /slike/
69/70, 90
 
Darko Slavec
Likovna dela /slike/
131/90, 96
 
Jozhe Spacal
Balet /naslovnica/
1/2-7/8, nsl.
 
Jozhe Spacal
Semafor A /naslovnica/
9/10, nsl.
 
Jozhe Spacal
Semafor B /naslovnica/
11/12, nsl.
 
Jozhe Spacal
Likovna dela /mozaiki/
13/14, 57
 
Jozhe Spacal
Likovna dela /grafike, slike/
15/16, 72
 
Jozhe Spacal
Likovna dela /televizijske scenografije/
17/18, 81
 
Jozhe Spacal
Zharek /naslovnica/
2001/1 nsl.
 
Jozhe Spacal
Luch /naslovnica/
2001/2 nsl.
 
Jozhe Spacal
Hishe /naslovnica/
2002/1 nsl.
 
Jozhe Spacal
Vola /naslovnica/
2002/2 nsl.
 
Jozhe Spacal
Erupcija /naslovnica/
2004/2 nsl.
 
Jozhe Spacal
Nevihta /naslovnica/
2005/1 nsl.
 
Vlado Stjepich
Likovna dela /slike/
87/88, 80
 
Veljko Toman
Likovna dela /slike/
37/38, 84
  Katarina Ulchar Likovna dela /slike/
81/82, 88
 
Ivan Varl
Likovna dela
93/94, 88
 
Brane Velikajne
Od Gospe svete /naslovnica/
2008-1 nsl.
 
Boris Vishnovec
Barje /naslovnica/
2001-3 nsl.
  Jana Vizjak Likovna dela /slike/
111/112, 94
 
Franc Vrtachnik
Likovna dela /slike/
49/50, 90
 
Natasha Vuga
Marionete /naslovnica/
2003/Zb.II nsl.
 
Karel Zelenko
Likovna dela /slike/
109/110, 92
 
Cveto Zlate
Umetnishke fotografije
47/48, 74
 
Urosh Weinberger
Likovna dela /slike/
107/108, 88