revijasrp.si

Avtorji in prevajalci
Dokumenti Urednishtva
Likovna priloga

Pogum Revije SRP

 
Avtorji edicije : EDICIJA POGUM – knjige v elektronskem mediju :
 
Matjazh Hanzhek
Rajko Shustarshich
 
VREDNOTE SOCIALNE STRATIFIKACIJE
 
1999/1
Ivo Antich
CLINTONIZMI
1999/2
Lev Detela
STAROSVETNI SPEVI
1999/3
Franko Bushich
prev.: Namita Jurach
POSTBALKANEC
2000/1
Igor Korshich
V EVROPO
2000/2
Boris Vishnovec
JUBILEJNO LETO
2000/3
Rajko Shustarshich
TRAKTAT O SVOBODI ali VREDNOTE SISTEMA
2001/1
Rajko Shustarshich
JANEZOVO RAZODETJE ali O treh vrednotah
2001/2
Boris Vishnovec
SKRIVNOST V MOCHVIRJU
2001/3
Lucijan Vuga
HISHA NA MEJI
2002/1
Ivo Antich
MEDIJSKI VAMP
2002/2
Rajko Shustarshich
RAZISKAVA O RAZISKOVANJU
2003/1
Lev Detela
PRESVETLJEVANJE POLPRETEKLOSTI –
Spomini iz obdobja tranzicije in globalizacije 1989 - 2003
 
2003/2
Rajko Shushtarshich
Franci Zagorichnik
Matjazh Hanzhek
ZHIGOSANA USTVARJALNOST
Za javnost zadeve – priloge, dokazi v nadaljevanju
 
2003/3
Lucijan Vuga
MEGALITSKI JEZIKI
2004/1
Ivo Antich
POPARE
2004/2
Bogdan Novak
PESEM O KRALJU MATJAZHU
2004/3
Lucijan Vuga
PRAH PRETEKLOSTI
2005/1
Bogdan Novak
PAVLIHOVA FRACHA
2005/2
Ivo Antich
EPIGRAMIZMI
2005/3
Lucijan Vuga
VENETI V TROJI
2006/1
Branko J. Hribovshek
IMENI RAETIA IN SCHWYZ
2006/2
Iztok Vrhovec
PREVARE
2006/3
Iztok Vrhovec
MOZHICELJ
2007/1
Branko J. Hribovshek
O IMENU SLOVANI
2007/2
Matjazh Jarc
ZACHARANO MESTO
2007/3
Ivo Antich
TRIZOB KNJIZHNI TRIPTIH I
2008/1
Ivo Antich
TRIPOT KNJIZHNI TRIPTIH II
2008/2
Ivo Antich
TRISTIH KNJIZHNI TRIPTIH III
2008/3
Boris Vishnovec
OD GOSPE SVETE ZVON
2008/4
Lev Detela
TRI ZVEZDE
Roman o celjskih grofih in Veroniki Desenishki
 
2008/5
Matjazh Jarc
PESMI
2009/1
Matej Krajnc
DOMEN FRAS
(metaposhizichni roman)
2009/2
Matej Krajnc
CELJSKE BALADE
(songi)
2009/3
Branko J. Hribovshek
KAMNOREZI NA ONESHKEM JEZERU
2009/4
Damir Globochnik
AFERA THEIMER
2010/1
Jolka Milich
O PREVAJANJU IN POEZIJI
2011/1
Damir Globochnik
LIKOVNA SATIRA
2012/1
Matej Krajnc
PLASHCH
2012/2
Rajko Shustarshich
ENDOFAZIJA
2012/3
Branko J. Hribovshek
»NAJBOLJ NEVARNA KNJIGA«
Tacitova Germanija od Rimskega imperija do Tretjega rajha
2013/1
Matjazh Jarc
ON
2014/1
Matjazh Jarc
ZLATA LINA.
2015/1
Branko J. Hribovshek
ZATON ZAHODA
2016/1
Bogdan Novak
SREDI ZHIVLJENJA SMO S SMRTJO OBDANI
2017/1
Bogdan Novak
CVETNI PRAH
2017/2
Nadja & Matjazh Jarc
FOTOPRIZMATI
2017/3
Rajko Shustarshich
ENDOPHSIA (Slovenian English)
2018/1