revijasrp.si

Avtorji in prevajalci
Likovna priloga
Edicija Pogum
Zborniki
  DOKUMENTI UREDNISHTVA v Revijah SRP
  DOKUMENTI PRICHEVANJA v Zbrnikih Bohorichica I, II, III

 

 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Sindikatu KUU RTV Slovenija
1/2, 151
 
Dokument 2
Rajko Shushtarshich
Svetu, vodstvu RTV Slovenija
1/2, 153
 
Dokument 3
Predsetsto KUU RTVS
Predsedstvo sindikata KUU RTVS
Vodstvu RTVS, direktorjem in kolegijem!
1/2, 155
 
Dokument 4
Rajko Shushtarshich
Svetu RTV Slovenija
1/2, 158
 
Dokument 5
Rajko Shushtarshich
Apel posameznikom - chlanom Sveta RTVS
1/2, 160
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Razpis
3/4, 189
 
Dokument 2
Rudi Sheligo
Sklep Sveta RTVS /34. seje/
3/4, 190
 
 
Dokument 2.1
Rudi Sheligo
Sklep Sveta RTVS /31. seje/
3/4, 191
 
Dokument 3
Rajko Shushtarshich
Izpolnitev sklepa /34. seje/
3/4, 191
 
Dokument 4
Misho Jezernik
Stalishche Programskega sveta TVS /25. seje/
3/4, 192
 
 
K dokumentu 4
Rajko Shushtarshich
Kratko pojasnilo k dokumentu 4
3/4, 193
 
 
Dokument 1
Urednishtvo
Ureditev statusa Revije SRP na RTVS
 
5/6, 146
 
Dokument 2
Urednishtvo
Promocijski izvodi Revije SRP chlanom Sveta RTVS
5/6, 148
 
Dokument 3
Maks Oblak
Obvestilo v.d. preds. Sveta RTVS
5/6, 149
 
Dokument 3.1
Rajko Shushtarshich
Dodatno pojasnilo preds. Sveta RTVS
5/6, 150
 
Dokument 3.2
Urednishtvo
Pojasnilo vodstvu RTVS
5/6, 150
 
Dokument 4
Zalozhba Lumi - Urednishtvo
Vloga na Open Society Fund - Slovenia za sofinanciranje
alternativne Revije SRP
5/6, 151
 
 
Dokument 5.1
Kolegij dir. RTVS
Kolegij direktorjev OE RTVS: O pobudi Revije SRP
5/6, 154
 
Dokument 5.2
Urednishtvo
Stalishche urednishkega odbora Revije SRP:
O javnosti raziskovanja tudi na RTVS
 
5/6, 155
 
Dokument 6.1
Vojko Stopar
Obvestilo o sklepu Sveta RTVS: O pobudi Revije SRP
5/6, 156
 
Dokument 6.2
Urednishtvo
Stalishche urednishkega odbora Revije SRP:
O obvestilu, ki zaobide pobudo Revije SRP
5/6, 157
 
Ustavno sodishche RS
Odlochba Ustavnega sodishcha v "zadevi Petan"
7/8, 109
 
Dokument 1
Andrej Rot
Mnenje o Reviji SRP za Svet RTVS
v.d. direktorja radijskih programov Andreja Rota
 
7/8, 157
 
Dokument 2
Urednishtvo
Promocijski izvodi Revije SRP 5/6
chlanom Sveta Radiotelevizije Slovenija
7/8, 158
 
Dokument 3
Urednishtvo - Bruno Cvikl
Amandma k statutu javnega zavoda RTVS, dr.
7/8, 159
 
Dokument 4.1 - 4.2
Rajko Shushtarshich
Program dela za leto 1995 (projekta SRP)
Financhni predlog za izvedbo programa dela za leto 1995 (projekta SRP)
7/8, 161
7/8, 162
 
Dokument 5
Zalozhba Lumi - Urednishtvo
MIK, Sergeju Pelhanu
7/8, 164
 
Dokument 1
Franci Gerbec
Predgovor k nadaljevanki Poti in stranpoti
9/10, 157
 
Dokument 2
Zharko Petan
Sklepi vodstva RTVS ob vladni zavrnitvi
povishanja RTV narochnine
 
9/10, 161
 
Dokument 3.1
Rajko Shushtarshich
Dve porochili Vodstvu Televizije Slovenija -
Janezu Lombergarju - glavnemu uredniku TVS:
Zadeva: Porochilo o (opravljenem) delu v letu 1994
9/10, 163
 
Dokument 3.2
Rajko Shushtarshich
Zadeva: Porochilo o (planiranem) delu v letu 1995
9/10, 166
 
Dokument 1
Justin Dukes
Londonski dokument: Predlog za strateshki pregled
Justina Dukes za Rudija Sheligo
Opomba redakcije: slovarchek slonovoreka - anglonovoreka
 
11/12, 142
 
Dokument 2
Rajko Shushtarshich
O interakciji druzhbe in zavoda RTVS
/prispevek k pripravi predloga za raziskavo/
11/12, 147
 
Dokument 3
Rajko Shushtarshich
Javni zavod RTVS - dileme in perspektive, Prihodnost javne
TV v Sloveniji
 
11/12, 149
 
Urednishto -
Rajko Shushtarshich
Pobuda Revije SRP
13/14, 182
 
Ustavno sodishche RS
Odlochba Ustavnega sodishcha v "zadevi Vladimirja Bogolina"
 
13/14, 183
 
 
Matevzh Krivic -
Ustavno sodishche RS
Odklonilno locheno mnenje sodnika
 
13/14, 184
 
 
Dokument 1 -
Komorni zbor RTV
Komorni zbor RTVS, Svetu in vodstvu RTVS
 
13/14, 180
 
Dokument 2 -
Zastopstvo KUP
Zastopstvo urednishtev KUP RTV - Svetu RTVS
/preds. g. Stoparju/ob volitvah odg. urednikov na TVS,
dne 8.12.1995
 
13/14, 190
 
Dokument 3
Matjazh Hanzhek -
Franci Zagorichnik
Zahvala MIK
 
 
13/14, 192
 
Dokument 1 -
Zharko Petan
Ukinitev raziskovalnega projekta Javna RTV - dileme in perspektive
 
15/16, 193
 
Dokument 2
Sklep Ustavnega sodishcha o pobudi Zharka Petana iz Ljubljane
 
15/16, 197
 
Dokument 3
 
Odprto pismo Ministru za kulturo R. S. dr. Janezu Dularju
15/16, 198
 
Dokument 1
Luj Peixin
prev.: Natasha Mueller
Kitajski vecher /Nagovor gospoda Luja Peixina, veleposlanika LR Kitajske v Sloveniji/
 
17/18, 172
 
Dokument 1
Porochilo, program o raziskavah, proshnja za
enkratno subvencijo Revije SRP - RTV S
19/20, 173
 
Dokument 2
Zahvala RTV Slovenija za enkratno pomoch
19/20, 175
 
Dokument 1/2
Matevzh Krivic
Pobalinstvo v "Odmevih",
Neverjetno
21/22, 209
21/22, 210
 
Dokument 3
Matevzh Krivic
Pismo Matevzha Krivica redakciji oddaje
Odmevi 31. jan. 1997
21/22, 213
 
Dokument 4
TVS
Odgovor ustavnemu sodniku Matevzhu Krivicu,
Redakcija oddaje Odmevi, feb. 1997
21/22, 215
 
Dokument 5
Zalozhba Lumi, Revija SRP
Odprto pismo Ivanu Kristanu, preds. DS RS, 25.3.1997
21/22, 116
 
Dokument 1
Drzhavni svet RS
Ivan Kristan
Pismo Ivana Kristana, preds. DS RS: Ministrstvu za kulturo;
Sklep DS /podpora vprashanjema drzhavnega svetnika
Poldeta Bibicha/
 
23/24, 182
 

 

Dokument 2
Ministrstvo za kulturo RS:
Majda Shirca
Odgovor MK Odbora za mladinsko periodiko,
Majde Shirca, drzhavne sekretarke MK
 
 
23/24, 183
 
Dokument 3
Lumi in Revija SRP
Matjazh Hanzhek
Ob odgovoru Odbora za mladinsko periodiko
Ministrstva za kulturo Drzhavnemu svetu /Pojasnila
Matjazha Hanzhka, Zalozhbe Lumi, odg. ur. Revije SRP/
 
23/24, 184
 
Dokument 4
Matjazh Hanzhek
Zahvala Poldetu Bibichu
 
23/24, 187
 
Dokumenti 5, 6
Dokazilni dokumenti
23/24, 187
 
Dokument 1
Vloga MK RS
25/26, 181
 
Dokument 2
Urednishtvo Revije SRP slovenskim knjizhnicam
in slovenski kulturni javnosti
25/26, 183
 
Dokument 1
Marko Zhupanchich
Pismo urednishtvu
27/28, 182
 
Dokument 1
Urednishtvo1
Urednishtvo Revije SRP svojim bralcem,
slovenski kulturni javnosti in Ministrstvu za kulturo RS
ter Varuhu chlovekovih pravic RS
 
29/30, 173
 
Dokument 1
Urenishtvo1
Ureditev formalno-statusne obveznosti Revije SRP do drzhave, Ministrstva za kulturo RS (14.4.1999) ter zahvala MK RS in (OSI S) Zavodu za odprto druzhbo,
za financhno pomoch
31/32, 163
 
Dokument 2 - Urednishtvo
Iz statuta zavoda Revija SRP
31/32, 165
 
Dokument 3 - Urednishtvo
Nesoglasje MZT: Reviji SRP za prikljuchitev na omrezhje interneta ARNES, 20.4.1999
 
31/32, 168
 
Dokument 4 - Urednishtvo
Vloga Revije SRP na ARNES, 28.1.1999
31/32, 171
 
Dokument 1
Rajko Shustarshich
Bohorichica, dragi bralci!
33/34, 165
 
Dokument 2
Lev Detela
Sanje ali resnichnost?
33/34, 166
 
Dokument 3
Ivo Antich
V Evropo - z bohorichico?
33/34, 168
 
Dokument 1
Mladina: V Evropo z bohorichico
35/36, 180
 
Dokument 2, 3
Frane Goljevshchek
Kako premagati "demokratichni" totalitarizem?
Chakamo pa nich
Le kje je gospod Perry?
35/36, 181
35/36, 182
 
Dokument 1
Deklaracija pravic chloveka in drzhavljana kakor jo je predlozhil Maximilien Robespierre,
37/38, 165
 
Dokument 2, 3
Sploshna deklaracija chlovekovih pravic
Nachela ustanovne listine ZN
37/38, 169
37/38, 173
 
Dokument 4
Rajko Shushtarshich
Odprto zaprto pismo MK RS
/Urednishki program Revije SRP v letu 2001/
 
37/38, 175
 
Dokument 5
Ivo Antich
Odmevi na odmeve /Kaj ne bi bila boljsha reshitev bohorichica?/
37/38, 178
 
Dokument 1
Dushan Nendl
Izjava
Politichna struktura in politika EZ
39/40, 157
 
Dokument 2
MK RS: Majda Shirca -
Bozhidar Premrl
Odgovor na odprto zaprto pismo Revije SRP
 
 
39/40, 160
 
Dokument 3
Rajko Shushtarshich
Odprto zaprto pismo II
She o vrednotah in vrednotenju
39/40, 162
 
Urednishtvo -
Rajko Shushtarshich
Odprta vprashanja I Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
 
41/42, 153
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Odprto zaprto pismo MK RS III
Nekoliko nenavadno porochilo
 
41/42, 155
 
Dokument 2.1
Rajko Shushtarshich
Odprto zaprto pismo MOL
 
41/42, 160
 
Dokument 2.2
Rajko Shushtarshich
 
Prijava na javni razpis MOL
 
41/42, 163
 
Odprto zaprto pismo IV – MK RS
Slovenskim knjizhnicam IVa
43/44, 179
43/44, 181
 
Urednishtvo
Protiargumenti?
43/44, 176
 
Urednishtvo
Rajko Shushtarshich
Javni razpis ali ..?
 
43/44, 177
 
Urednishtvo -
Rajko Shushtarshich
Odprta vprashanja II – Slovenskemu parlamentu
/ob zakonu o rabi slovenshchine/
45/46, 154
 
Slovenskemu parlamentu (vsem poslanskim skupinam)
45/46, 166
 
Urednishtvo,
Rajko Shushtarshich
Odprta vprashanja III – Inshtitutu Jozhef Stefan
47/48, 183
 
Dokument 1
Slovenskemu parlamentu /poslanskim skupinam/
47/48, 185
 
Dokument 2
Rajko Shushtarshich
Odprto zaprto pismo MK RS V
/Andreji Richter, ministrstrici za kulturo RS/
47/48, 186
 
Dokument 3
Just Rugel
Obvestilo ob prazniku
47/48, 190
 
Just Rugel
Spominski plakat ob odkritju Preshernovega spomenika
47/48, 192
 
Urednishtvo
Rajko Shushtarshich
Odprta vprashanja IV – Zavodu RS za sholstvo
49/50, 170
 
Urednishtvo
Rajko Shushtarshich
Odprta vprashanja V – Microsoftu d.o.o.
49/50, 171
 
Microsoft
Erik Ushaj
Odgovor Microsofta
49/50, 173
 
Urednishtvo
Rajko Shushtarshich
Odgovor Microsoftu
49/50, 174
 
Dokument 1
Frane Goljevshchek
Civilna druzhba Slovenije za mejo v Istri: Porochilo
49/50, 176
 
Dokument 2
Rajko Shushtarshich
Odprto zaprto pismo MK RS VI /Merila in kriteriji MK RS – konkretno/
49/50, 182
 
Dokument 3
Matjazh Kovach, Just Rugel, Aleksander J. Kavs
Pisma urednishtvu (Kovach, Rugel, J. Kavs)
49/50, 188
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Odprto zaprto pismo MK RS VII /
Diferenciacija slovenskih revij in program neodvisne Revije SRP 2003 do 2012/
51/52, 198
 
Dokument 2
Andreja Rihter
Odgovor ministrice MK RS na odprto pismo VII
51/52, 202
 
Dokument 3
Lucijan Vuga, Barbara Cheh,
Jolka Milich
Pisma urednishtvu: Lucijan Vuga, Barbara Cheh, Jolka Milich
51/52, 202
 
Dokument 1
Ministrstvo za kulturo RS,
Ivan Pal
Vpis v razvid ... Najava odlochbe .... /Ivan Pal/
53/54, 195
 
Dokument 2
Rajko Shushtarshich
Vpis Revije SRP v razvid medijev
53/54, 196
 
Dokument 3
Ministrstvo za kulturo RS,
Ivan Pal
Odlochba vishjega inshpektorja Ivana Pala
/izvajanje ZMED/
53/54, 198
 
Dokument 4
Drushtvo dr. F. Preshern
Predstavitev Drushtva dr. F. P. iz Moskove
53/54, 200
 
Dokument 5
Bruno Cvikl
Ustavnemu sodishchu RS
/Razpis volitev rektorja Univerze v Mariboru/
53/54, 202
 
Dokument 6
James O'Brien
Pisma urednishtvu: James O'Brien
53/54, 205
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Odprto zaprto pismo MK RS VIII Andreji Rihter
/Zavrzhene slovenske revije/
55/56, 202
 
Dokument 2
Urosh Grilc
Odgovor svetovalca vlade RS
55/56, 204
 
Dokument 3
Rajko Shushtarshich
Odgovor na odgovor /nadaljnja poizvedovanja/
55/56, 205
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Odprto zaprto pismo MK RS IX Andreji Rihter
/Kaj se dogaja/
57/58, 203
 
Dokument 1.1
Rajko Shushtarshich
Odprto zaprto pismo MK RS IX-1 Andreji Rihter
/Kaj se dogaja (1.1) prvo nadaljevanje/
57/58, 205
 
Dokument 1
Jolka Milich
Odprto pismo Jozhetu Horvatu, podsekretarju Ministrstva za kulturo
63/64, 179
 
Dokument 2
Just Rugel
Zakljuchno porochilo DFP (1999-2004)
63/64, 183
 
 
Dokument 1
Ivo Antich
 »Jubilejni« pogled na edinstveni dokument
65/66, 205
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Odprto pismo MKRS X Vasku Simonitiju
/Kaj se dogaja?, drugo nadaljevanje/

67/68, 188

 

 

Dokument 1.1
Jozhe Horvat
Odgovor na Odprto pismo MKRS, X
/Kaj se dogaja? drugo nadaljevanje/
69/70, 199
 
Dokument 1.2
Rajko Shushtarshich
Odprto pismo MKRS, X-1
/Kaj se dogaja? tretje nadaljevanje/
69/70, 201
 
Dokument 1.3
Rajko Shushtarshich
Nadzorstvena pritozhba Ministrstvu
za pravosodje RS – Lovru Shturmu
69/70, 203
 
Dokument 1.1
Robert Marolt
Intervencija Ministrstva za pravosodje RS
/zaprosilo Upravnemu sodishchu RS/
71/72, 205
 
Dokument 1.2
Jasna Shegan
Porochilo Upravnega sodishcha RS –
podpredsednica sodishcha Jasna Shegan
71/72, 206
 

 

Dokument 1
Jolka Milich
Odprto pismo /Barbari Brezigar, dr. Lovru Shturmu, Matjazhu Hanzhku, Zdenki Cerar/
73/74, 184
 

 

Dokument 2
Darinka Marguch
Sodba v imenu ljudstva – predsednica senata Upravnega sodishcha RS 
73/74, 193
 

 

Dokument 3
Rajko Shushtarshich
Pritozhba zoper Sodbo v imenu ljudstva Upravnega sodishcha RS /v vednost sodelavcem in za javnost zadeve/
73/74, 198
 
 
Dokument 1
Jolka Milich
Zhe spet o Bredi Smolnikarjevi
75/76, 197
 
 
Dokument 2
Vasko Simoniti
Odlochba MzK
75/76, 199
 
 
Dokument 3
Ivo Antich
Pritozhba
75/76, 201
 

 

Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Odprto pismo Vasku Simonitiju, MzK RS XI
/Kaj se dogaja?, chetrto nadaljevanje/
79/80, 202
 
Dokument 2
Ivo Antich
Pritozhba na Vishje Delovno in socialno sodishche v Ljubljani
79/80, 205
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Odprto pismo Janezu Janshi – prvemu ministru RS
/OP XII – Zadeva: Neodvisni mediji/
81/82, 200
 

 

Dokument 1
Jolka Milich
Zasluzhni Primorci 83/84, 204
 
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Opomnja sistemu:
She o neodvisnih medijih /Kabinetu predsednika vlade RS, Ministrstvu za kulturo – Kabinetu ministra/
 
85/86, 206
 
Dokument 1
Jolka Milich
 
Pisma urednishtvu: Jolka Milich /Mladiki/
 
87/88, 203
 
 
Dokument 2
Igor Prodnik Vasko Simoniti
Odgovor Direktorata za medije pri MzK
/Opomba urednika k pismu/
 
 
87/88, 205
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Sodno ozhigosana ustvarjalnost
Zadeva: primer Iva Anticha je sodno zakljuchen
/Kaj se dogaja? – shesto nadaljevanje/
 
 
89/90, 204
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
 
Zavednim Slovencem
 
91/92, 206
 

 

Dokument 1
Rajko Shushtarshich
 
Nadzorstvena pritozhba (druga)
 
93/94, 202
 
 
Dokument 2
Franc Testen
Vrhovno sodishche RS
Urad predsednika /Obvestilo/
 
93/94, 206
 
 
Dokument 1
Martina Lippai
 
Sodba Vrhovnega sodishcha RS
 
95/96, 199
 
 
Dokument 2
Rajko Shushtarshich
 
Opombe urednika Revije SRP k sodbi VS RS
 
95/96, 204
 

 

Dokument 1
(na internetu)
 
ARTICLES PRÉLIMINAIRES DE PAIX
Mirovni sporazum med Napoleonom in cesarjem Francem, sklenjen pri Leobnu leta 1797
 
 
97/98, int.
 
Dokument 1
Feliks J. Bister
 
Lavdacija za Leva Detelo
 
101/102, 205
  Jolka Milich Kaj naj si mislim o slovenski ambasadi v Rimu?
103/104, 197
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
 
Slovenskim Knjizhnicam II
 
109/110, 178
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
 
Program Revije SRP je izpolnjen
 
111/112, 177
 

 

Dokument 1
Matej Krajnc
 
Svoboda, Resnica, Pogum
 
113/114, 171
 
Dokument 1-2
Rajko Shushtarshich
 
Urednishke zadeve 2013
 
115/116, 174
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Urednishke zadeve 2013 (II)
»Kdo bo koga?«
 
117/118, 190
 
 
Dokument 2
Jolka Milich
 
Odprto pismo pisateljici Bredi Smolnikar
 
117/118, 196
 
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
 
Program resnichno neodvisne Revije SRP (2013-2022)
 
121/122, 191
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
»Breme lastnishtva« – Kres za praznik ustvarjalnega dela? In she nekaj malega o vrednoti delo
 
123/124, 193
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich – Ivo Antich
She o ukinjanju neodvisne Revije SRP (2015) /Zavod ni bil prava oblika institucionalizacije za neodvisno Revijo SRP/
 
125/126, 175
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Povzetek o absurdnem ukinjanju Revije SRP (samo nekaj absurdov)
 
127/128, 184
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Se bo nadaljevalo! Doklej? /Porochilo nekdanjega papirnatega direktorja/
 
129/130, 191
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
 
Pritozhba, ki ni pritozhba (Pa saj to ne more biti res?)
 
131/132, 171
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Nagrada za ustvarjalno delo /Zadeva: uveljavljanje sodnega varstva pravic/
 
133/134, 184
 
Dokument 2
Rajko Shushtarshich
Administrativna stvarnost /Ob njej pa she paralelna stvarnost/ (Zadeva: Odgovor na Odgovor ZPIZ)
 
133/134, 186
 
Dokument 3
Rajko Shushtarshich
Birokratsko shikaniranje za primer ...
133/134, 188
 
Dokument 4
Rajko Shushtarshich
Kratka zgodovina zavoda Revija SRP (1998-2015)
133/134, 191
  Ivo Antich Chetrt stoletja »svetokletja« (25 letnikov Revije SRP)
135/136, 191
 
Dokument 1
Matevzh Krivic
 
»Summum ius – summa iniuria«
 
137/138, 171
 
Dokument 2
Matevzh Krivic
 
»Nasciturus pro iam nato habetur«
 
137/138, 181
  Ivo Antich Kruh, denar in poezija 

143/144, 200

 
Rajko  Shushtarshich
Epilog zadeve »Epizoda Zavod«
143/144, 204
  Janez J. Shvajncer Ponarejanje zgodovine

145/146, 156

 

 

Janez J. Shvajncer
Odprta pisma:
Urednishtvu
Zdaj vsaj vemo
Prijatelju Milanu Zveru
 
 
 
145/146, 192