revijasrp.si

Avtorji in prevajalci
Edicija Pogum Revije SRP
Likovna priloga Revije SRP
Urednishtvo – Dokumenti

AVTORSKO KAZALO Revije SRP: V

 

Fran Valenchich La bella Venezia
121/122, 168
Ivan Varl Likovna dela
93/94, 88
Stefano Valentini
prev.: Jolka Milich
Tretja polovica ljubezni
37/38, 7
Paul Valéry
prev.: Ivo Antich
Silf in Narcis
49/50, 23
Ivan Varl Likovna dela
93/94, 88
Mirko Vasiljevich - Ivo Antich
Service-express /strip/
27/28, 98
Glorjana Veber
Dva pridevnika in en poet
83/84, 9
Glorjana Veber Poper in sol /Tim Oliver Wüster/
83/84, 194
Glorjana Veber
Chlovek v kocki
89/90, 7
Tom Veber Skozi srce morja

143/144, 26

Brane Velikajne
Knezhji obred /grafichni listi/
75/76, 108
Brane Velikajne
Od Gospe svete, naslovnica – /grafichni list, 2006/
2008-1
Paul Verlaine
prev.: B.J. Hribovshek
Nekdanje jeseni 115/116, 82
Paul Verlaine
prev.: Vladimir Foerster
Somrak mistishkega vechera
135/136, 93
Drashko Veselinovich
Globalizacija vsega?
43/44, 117
Aglaja Veteranyi
prev.: Lev Detela
Besedna chrpalka
69/70, 26
Tit Vidmar
Slikarska izpoved Marjana Skumavca
69/70, 79
Srechko Vilhar
Nekaj misli o plebiscitu v Beneshki Sloveniji pred sto leti
109/110, 160
Srechko Vilhar
Kaj so Rezijani?
109/110, 164
Boris Vishnovec
JUBILEJNO LETO
2000/3
Boris Vishnovec
SKRIVNOST V MOCHVIRJU
2001/3
Boris Vishnovec
Barje, naslovnica /fotografija/, 2000
2001-3
Boris Vishnovec
Sprijaznjenje
25/26, 27
Boris Vishnovec
Ljubezenska pesem planeta Zemlje
27/28, 36
Boris Vishnovec
Jubilejno leto
31/32, 19
Boris Vishnovec
Okus po morju
33/34, 41
Boris Vishnovec
Jubilejno leto II
33/34, 53
Boris Vishnovec
Jubilejno leto III
35/36, 35
Boris Vishnovec
Oko vesolja
37/38, 33
Boris Vishnovec
Jubilejno leto IV
37/38, 40
Boris Vishnovec
Polet
39/40, 68
Boris Vishnovec
Jubilejno leto V
39/40, 71
Boris Vishnovec
Poletje, takshno ali drugachno
41/42, 23
Boris Vishnovec
Skrivnost v mochvirju
41/42, 29
Boris Vishnovec
Osebnost umetnika in vzgibi ustvarjalnosti
41/42, 84
Boris Vishnovec
Skrivnost v mochvirju III
43/44, 62
Boris Vishnovec
Karta za Bayreuth
45/46, 47
Boris Vishnovec
Skrivnost v mochvirju V
45/46, 57
Boris Vishnovec
Pricheti znova
47/48, 31
Boris Vishnovec
Prodajalka svile
49/50, 39
Boris Vishnovec
Bukovnik – Andrej Shuster Drabosnjak
49/50, 57
Boris Vishnovec
Bukovnik, II – Andrej Shuster Drabosnjak
51/52, 61
Boris Vishnovec
Od Gospe svete zvon, I /Zagon tiskarskega stroja/
75/76, 55
Boris Vishnovec
Od Gospe svete zvon, II /Sejem v Brnici/
77/78, 58
Boris Vishnovec
Ki ni od tega sveta
83/84, 57
Boris Vishnovec
OD GOSPE SVETE ZVON
2008/4
Boris Vishnovec
Obsedenost
85/86, 50
Jana Vizjak Likovna dela /slike/
111/112, 94
Valentin Vodnik
Povedanje od slovenskiga jezika /odlomek/
Zb. 2006, 67
Bozho Vodushek Rozhe in plevel
67/68, 8
Walther von der Vogelweide
prev.: Bogdan Gjud
Na poljani
35/36, 19
Darjo Volarich
POEZIJA PO POSHTI
23/24, 04
Jozhe Volarich
Haiku
29/30, 12
Jozhe Volarich
Dve zbirki haikujev
29/30, 169
Jozhe Volarich
Aforizmi
31/32, 102
Jozhe Volarich
Letni chasi bezga
33/34, 28
Jozhe Volarich
Shopek haiku zbirk
33/34, 151
Jozhe Volarich
Aforizmi
35/36, 108
Jozhe Volarich
Na nitki /haibuni/
37/38, 12
Jozhe Volarich
Aforizmi
39/40, 91
Jozhe Volarich
Pravljichnost v haikuju
39/40, 152
Jozhe Volarich
Peterostishja
41/42, 13
Jozhe Volarich
Koraki do sivine
43/44, 8
Jozhe Volarich
Stojim ob reki
45/46, 13
Jozhe Volarich
Senryu
47/48, 86
Jozhe Volarich
Dota
49/50, 27
Jozhe Volarich
Aforizmi
51/52, 105
Jozhe Volarich
Slaba kura
55/56, 19
Jozhe Volarich
V objemu haibuna
57/58, 198
Zlata Volarich
Mashkare /risba/
49/50, 105
Zlata in Jozhe Volarich
Skupaj
59/60, 8
Jozhe Volarich
Chrna ovca /trije haikuji/ 63/64, 22
Voltaire
prev: Nadja Jarc
O svobodi; Svoboda misli /dva dialoga/
121/122, 94
Gita Vonchina - Franci Zagorichnik
radijski intervju
15/16, 86
Sonja Votolen
Plasti besed
37/38, 4
Sonja Votolen
Tri chrtice
37/38, 16
Sonja Votolen
Bulerji /tri chrtice/
39/40, 29
Sonja Votolen
Blabla zhenska /tri chrtice/
43/44, 38
Sonja Votolen
Ko sem zhito
47/48, 6
Sonja Votolen
Mila
47/48, 24
Sonja Votolen
Ko sem zhito
51/52, 9
Sonja Votolen
Trezikini backi
51/52, 34
Sonja Votolen
Stranzmenki
53/54, 13
Sonja Votolen
Sluzhba /chrtici/
53/54, 32
Sonja Votolen
Vetru kradem trave
55/56, 9
Sonja Votolen
Zhe kar zrela/chrtici/
55/56, 30
Sonja Votolen
Stranzmenki
57/58, 29
Sonja Votolen
Na vsak nachin otroka
57/58, 31
Sonja Votolen
Mobitel je poljubil Dravo
59/60, 23
Sonja Votolen Stranzmenki
61/62, 12
Sonja Votolen
Videti zhivljenje tako, kakrshno je/Kirschner/
61/62, 177
Sonja Votolen
Skalasta sem
65/66, 16
Sonja Votolen
Antika
65/66, 50
Sonja Votolen
Oaza miru
75/76, 39
Sonja Votolen
Blizhine odkrhnjenosti
79/80, 18
Sonja Votolen
Da bi povila nemir
81/82, 9
Sonja Votolen Takratke
137/138, 11
Sonja Votolen Razlichnost (chrtici)
137/138, 17
Bojan Vrenk - Ivo Antich
Takt za pakt /strip/
31/32, 100
Bojan Vrenk - Ivo Antich
Prehodna vizija /strip/
39/40, 116
Iztok Vrhovec
Pot v neznano
53/54, 110
Iztok Vrhovec
Sprehod
55/56, 34
Iztok Vrhovec
Moderni chlovek
57/58, 4
Iztok Vrhovec
Kacha
57/58, 33
Iztok Vrhovec
Lana
59/60, 27
Iztok Vrhovec
Starec
61/62, 23
Iztok Vrhovec
Fichfirich
63/64, 16
Iztok Vrhovec
Hinavec
63/64, 39
Iztok Vrhovec
Trepetlika
65/66, 19
Iztok Vrhovec
Smrt
65/66, 52
Iztok Vrhovec

Svoboda

67/68, 15
Iztok Vrhovec

Rolando in Luiza

67/68, 50
Iztok Vrhovec
Chrni vran
69/70, 8
Iztok Vrhovec
Adolf P.
69/70, 39
Iztok Vrhovec
Starka
71/72, 12
Iztok Vrhovec
Eni in drugi
71/72, 36
Iztok Vrhovec
Prevara
73/74, 10
Iztok Vrhovec
Slovo
73/74, 35
Iztok Vrhovec
Svitanje
75/76, 18
Iztok Vrhovec
Zhivalski vrt
75/76, 47
Iztok Vrhovec
Mozhicelj /igra/
75/76, 77
Iztok Vrhovec
Shchavnjek
77/78, 12
Iztok Vrhovec
Beli chlovek
77/78, 51
Iztok Vrhovec
Mozhicelj, II /igra/
77/78, 79
Iztok Vrhovec
PREVARE
2006/3
Iztok Vrhovec
MOZHICELJ
2007/1
Iztok Vrhovec
Minevanja
79/80, 13
Iztok Vrhovec
Mrtvi in zhivi
79/80, 59
Iztok Vrhovec
Nekoch in danes
81/82, 11
Iztok Vrhovec
Deklica s shkrlatnimi ochmi
81/82, 50
Iztok Vrhovec
Uganka s chasom
83/84, 65
Iztok Vrhovec
Deklica s shkrlatnimi ochmi (II)
83/84, 78
Iztok Vrhovec
Oranzhna in Bela dezhela
85/86, 37
Iztok Vrhovec
Bach ali Nasvidenje v naslednji vojni
85/86, 53
Iztok Vrhovec
Rojstni dan
87/88, 45
Iztok Vrhovec
Baletka
87/88, 49
Iztok Vrhovec Gospod Rad Laja
89/90, 53
Iztok Vrhovec Na luno, kaj pa!
89/90, 55
Iztok Vrhovec Na drugem bregu
91/92, 14
Iztok Vrhovec V gorah
91/92, 50
Iztok Vrhovec Helga
91/92, 54
Iztok Vrhovec
 Zarota
93/94, 40
Iztok Vrhovec
Gospodar muh
93/94, 44
Iztok Vrhovec
Ljubica in  ljubchek
95/96, 27
Iztok Vrhovec
Jagoda R.
95/96, 31
Iztok Vrhovec
Rihard, I
97/98, 35
Iztok Vrhovec
Rihard, II
99/100, 44
Iztok Vrhovec
Rihard, III
101/102, 41
Iztok Vrhovec
Pust; V vrtincu /dve zgodbi/
103/104, 54
Iztok Vrhovec
Bozhichna vecherja; Mojchara Mojca /dve zgodbi/
105/106, 70
Iztok Vrhovec
Afrodita; Kalkuta/dve zgodbi/
107/108, 34
Franc Vrtachnik
Reprodukcije slik
49/50, 90
Lucijan Vuga
Hologram spreobrnjenja, Psi padajo z neba /pesmi/
19/20, 4
Lucijan Vuga
Najlepshe zvezde je videti podnevi
39/40, 4
Lucijan Vuga
Iskanja nenasitnost
41/42, 10
Lucijan Vuga
Jutri ne bo vremena /slushna igra/
41/42, 57
Lucijan Vuga
“Protoslovani” na Apeninskem polotoku
41/42, 123
Lucijan Vuga
Indoevropejci
43/44, 143
Lucijan Vuga
Sochna breskev
45/46, 10
Lucijan Vuga
Ali je kljuch do Etrushchanov v Vinchi
45/46, 124
Lucijan Vuga
"Protoslovani" na Apeninskem polotoku
Zb. 2001, 99
Lucijan Vuga
Indoevropejci
Zb. 2001, 102
Lucijan Vuga
Ali je kljuch do Etrushchanov v Vinchi?
Zb. 2001, 102
Lucijan Vuga
Veneti v luchi sodobne teorije kontinuitete
Zb. 2001, 108
Lucijan Vuga
Kjer schasoma bomo spet iskali nov in neokrnjen svet
47/48, 8
Lucijan Vuga
Veneti v luchi sodobne teorije kontinuitete
47/48, 114
Lucijan Vuga
Hisha na meji, IV-I
49/50, 70
Lucijan Vuga
Mor-da mor-ne
51/52, 15
Lucijan Vuga
Hisha na meji, IV- (II)
51/52, 73
Lucijan Vuga, Barbara Cheh, Jolka Milich; Dokument 3
Pisma urednishtvu: Lucijan Vuga, Barbara Cheh, Jolka Milich
51/52, 204
Lucijan Vuga
Hisha na meji, IV-III
53/54, 71
Lucijan Vuga
HISHA NA MEJI
2002/1
Lucijan Vuga
Da svet se lahko obracha
55/56, 16
Lucijan Vuga
Hisha na meji, IV- (IV)
55/56, 76
Lucijan Vuga
Semitolog Giovanni Semerano – priklicevalec davnine
55/56, 130
Lucijan Vuga
Hisha na meji, IV - (V)
57/58, 68
Lucijan Vuga
Etrushchani – teorije za 21. stoletje
Zb. 2003, 123
Lucijan Vuga
Medeja /igra/
59/60, 53
Lucijan Vuga
Epilog k Medeji /o zgodovinskem ozadju drame/
59/60, 69
Lucijan Vuga
Etrushchani – teorije za 21. stoletje
59/60, 156
Lucijan Vuga
Samo meni
61/62, 8
Lucijan Vuga
Etrushchani – teorije za 21. stoletje (II)
61/62, 156
Lucijan Vuga
MEGALITSKI JEZIKI
2004/1
Lucijan Vuga Ptice skoznice
63/64, 14
Lucijan Vuga Megalitski jeziki /Spomin na Karla Oshtirja/
63/64, 150
Lucijan Vuga Konec morale
63/64, 173
Lucijan Vuga Megalitski jeziki /Od kod Veneti/
65/66, 167
Lucijan Vuga Amuleti mrtvi
67/68, 9
Lucijan Vuga Megalitski jeziki /Etrushchina/
67/68, 159
Lucijan Vuga
PRAH PRETEKLOSTI
2005/1
Lucijan Vuga
Megalitski jeziki /Veneti in Anti/
69/70, 160
Lucijan Vuga
Shahovska kraljica /drama/
71/72, 68
Lucijan Vuga
Megalitski jeziki /Veneti in Anti, II/
71/72, 165
Lucijan Vuga
Glina je nash obraz
73/74, 4
Lucijan Vuga
Polja kjer sva vse spochela
73/74, 5
Lucijan Vuga
Shahovska kraljica, II /drama/
73/74, 69
Lucijan Vuga
Megalitski jeziki /Veneti in Anti, III/
73/74, 151
Lucijan Vuga
VENETI V TROJI
2006/1
Lucijan Vuga
Divje babe
75/76, 159
Lucijan Vuga
Divje babe, II
77/78, 159
Lucijan Vuga
Divje babe, III
/Prazgodovinsko kolo z Ljubljanskega barja/
 
79/80, 142
Lucijan Vuga
Veneti v Troji, I
79/80, 150
Lucijan Vuga
Divje babe, IV /Svetolucijska kultura/
81/82, 136
Lucijan Vuga
Veneti v Troji, II /Ali vemo, kdo je bil v resnici Homer?/
81/82, 152
Lucijan Vuga
Divje babe, V /Starinski jezikovni sledovi/
83/84, 148
Lucijan Vuga
Veneti v Troji, III
83/84, 174
Lucijan Vuga
Veneti v Troji, IV /Zagate o izvoru Indoevropejcev/
85/86, 151
Lucijan Vuga Veneti v Troji, V /Indoevropejci v Anatoliji/
87/88, 150
Lucijan Vuga Veneti v Troji, VI /Skrivnostni Hetiti – od kod so prishli?/
89/90, 154
Lucijan Vuga
Veneti v Troji, VII
/Povezave med Hetiti in paflagonskimi Veneti/
 
91/92, 148
Lucijan Vuga
Veneti v Troji, VIII
/Povezave med Veneti in Hetiti, 2 /
 
93/94, 133
Lucijan Vuga
Veneti v Troji, IX
/Povezave med Hetiti in paflagonskimi Veneti, 3/
 
95/96, 164
Lucijan Vuga
Veneti v Troji, X
/Povezave med Hetiti in paflagonskimi Veneti, 4
Najnovejshe teorije o izvoru Indoevropejcev/
 
 
97/98, 147
Lucijan Vuga
Veneti v Troji, XI
Zakljuchek
 
99/100, 167
Lucijan Vuga
Veneti v Troji, XII
Dodatek
 
101/102, 151
Natasha Vuga
Naslovnica: marionete, Bohorichica II, 2003
Zbornik /2003

 

 

AVTORSKO KAZALO Revije SRP: W