revijasrp.si

Avtorji in prevajalci
Edicija Pogum Revije SRP
Likovna priloga Revije SRP
Urednishtvo – Dokumenti

AVTORSKO KAZALO Revije SRP: H

 

Irena Habalik
prev.: Lev Detela
Sprememba (Deset pesmi) 125/126, 65
Andrej Habich
Habotizmi /strip karikatura/
67/68, 98
Lipe Haderlap
Pesnikova tozhba
143/144,4
Janez Hafner
Likovna dela /slike/
113/114, 102
Béla Hamvas
prev.: Nadja Jarc
Vodnar
129/130, 117
Béla Hamvas
prev.: Nadja Jarc
Drevesa
137/138, 64
Matjazh Hanzhek –
Rajko Shustarshich
VREDNOTE SOCIALNE STRATIFIKACIJE
1999/1
Matjazh Hanzhek
Upravljanje RTV Slovenija v obdobju do leta 2000
Problem reorganizacije Radiotelevizije Slovenija - Analiza porochila razvojnega projekta
5/6, 110
Matjazh Hanzhek
Pesmi o drugachnosti – Nekaj besed o kaseti Na Polju bolnica stoji
11/12, 53
Matjazh Hanzhek
Socialna stratifikacija v Sloveniji; Primer izobrazhevanje
17/18, 121
Matjazh Hanzhek
Rajko Shushtarshich
Vrednote socialne stratifikacije III
Premene vrednotnega sistema v prehodni (transformni) druzhbi; Za osvezhitev zgodovinskega spomina nekega sistema (samoupravnega soc.); Iz zakladnice zgodovinskega spomina o raziskovanju vrednot soc. stratifikacije:
- socialne spremembe - ohranitev obstojechega socialnega reda
- socialna neenakost kot osnovna vrednota stratifikacije
- status kot sintetichna evaluacijska dimenzija (evaluacijska vrednota)
- aktualizacija vrednot v socialno veljavnem vrednotnem sistemu SS
- stalishcha kot indikator deklariranih in dejanskih (socialno veljavnih) vrednot
- realizacija socialno veljavnih vrednot (zadovoljstvo z realizacijo vrednot na individualnem in institucionalnem nivoju)
- norme in sankcije kot indikatorji vrednot (vrednotno utemeljevanje sankcij)
- aktualizacija nevrednot (v odnosu do statusa in legitimitete institucij)
- vrednotni sistem socialne stratifikacije v Zhivalski farmi
17/18, 128
 
 
 
 
 
17/18, 130
 
17/18, 132
 
17/18, 136
 
17/18, 142
 
17/18, 147
 
17/18, 158
 
17/18, 161
 
17/18, 165
 
17/18, 169
Matjazh Hanzhek in
Rajko Shushtarshich
Vrednote socialne stratifikacije IV /Povzetek prispevkov VSS I–III/
Premene vrednotnega sistema v prehodni (transformni) druzhbi
– Zgodovinski spomin in danashnja zaznava premene
– Premena vrednot, gledana na posameznih stratifikacijskih dimenzijah
Propagandni dodatek:
– O razdiralnosti premenjajochih vrednot na individuumove vrednote
– She o vrednotah kot neposrednih dejstvih zavesti
– Za zakljuchek uvod: O vrednotah socialne stratifikacije
– Popravki predhodnih prispevkov
 
 
19/20, 148
 
19/20, 149
19/20, 149
 
19/20, 152
19/20, 160
19/20, 163
 
19/20, 166
19/20, 171
Matjazh Hanzhek
Socialna stratifikacija v Sloveniji – Intergeneracijska izobrazbena mobilnost
19/20, 137
Matjazh Hanzhek
Umrli za tranzicijo
23/24, 157
Matjazh Hanzhek
Vrednote in umrljivost
25/26, 143
Matjazh Hanzhek
Vse je mirno /vizualija/
27/28, 105
Matjazh Hanzhek
UNDP in chlovekov razvoj
33/34, 120
Matjazh Hanzhek
Trg v zdravstvu
35/36, 136
Matjazh Hanzhek in
Martta Gregorchich
Gospodarska rast (ne)izboljshuje
chlovekovega zhivljenja
37/38, 130
Matjazh Hanzhek
Znanje in revshchina
39/40, 118
Matjazh Hanzhek
Nekaj besed o korupciji
57/58, 124
Matjazh Hanzhek
Rajko Shushtarshich
Franci Zagorichnik
ZHIGOSANA USTVARJALNOST
(za javnost zadeve – priloge, dokazi v nadaljevanju)
2003/3
Matjazh Hanzhek
Zhigosana ustvarjalnost Odgovor Varuha chlovekovih pravic RS
2003/3
Polona Hanzhek Novak
Tihozhitje, 1916 /naslovnica knjige B. Novak, Cvetni prah/
2017/2 nasl.
Fany Hausmann Umirajochi pesnik
93/94, 4
Urshka Henigman
POEZIJA PO POSHTI
23/24, 04
Vladimir Herceg
V ognjenem vrtincu /iz stripa/
89/90, 104
Andrej Herman
Letalishche brez strazh /iz stripa/
71/72, 100
Kristina Hochevar
Latentna groza
59/60, 4
Branko Hofman – Jaka Judnich
Nochna vozhnja /iz stripa/
59/60, 104
Jozhe Horvat
Dokument 1.1
Odgovor na Odprto pismo MKRS, X
/Kaj se dogaja? drugo nadaljevanje/
69/70, 199
Mishko Hrdlichka
Zgodba o uspehu /strip-karikatura/
53/54,107
Mishko Hrdlichka
General karneval /strip/
55/56,108
Mishko Hrdlichka
Izvirna reshitev /strip – karikatura/
55/56,109
Mishko Hrdlichka
Koliko je ura? /strip – karikatura/
57/58, 104
Mishko Hrdlichka
Kulturna mineshtra /strip karikatura/
59/60, 105
Mishko Hrdlichka
General karneval /strip – karikatura/
63/64, 103
Branko J. Hribovshek
IMENI RAETIA IN SCHWYZ
2006/2
Branko J. Hribovshek
Imeni Raetia in Schwyz, , I
75/76, 164
Branko J. Hribovshek
Imeni Raetia in Schwyz , II
77/78, 176
Branko J. Hribovshek
O IMENU SLOVANI
2007/2
Branko J. Hribovshek
O imenu Slovani, I
79/80, 162
Branko J. Hribovshek
O imenu Slovani, II
81/82, 160
Branko J. Hribovshek
KAMNOREZI NA ONESHKEM JEZERU
2009/4
Branko J. Hribovshek
Kamnorezi na Oneshkem jezeru, I
93/94, 142
Branko J. Hribovshek
Kamnorezi na Oneshkem jezeru, II
95/96, 128
B.J. Hribovshek
Kar je bilo in kar je ostalo 115/116, 30
Branko J. Hribovshek
»Najbolj nevarna knjiga« I
115/116, 123
Branko J. Hribovshek
»Najbolj nevarna knjiga« II
117/118, 147
Branko J. Hribovshek »Tacit in njegovi rokopisi« ? /Pripombe k pripombam/
117/118, 183
Branko J. Hribovshek
»NAJBOLJ NEVARNA KNJIGA«
2013/1
Branko J. Hribovshek Zaton Zahoda
123/124, 137
Branko J. Hribovshek Zaton Zahoda (II)
125/126, 128
Branko J. Hribovshek Zaton Zahoda (III)
127/128, 115
Branko J. Hribovshek ZATON ZAHODA

2016/1

Branko J. Hribovshek Göbekli Tepe – posvetno in nebeshko

141/142, 163

Luka Hrovat Besede
67/68, 19
Luka Hrovat
Spevi
81/82, 5
Luka Hrovat
Med reshetkami besed
85/86, 15
Luka Hrovat
Razjede srca
89/90, 14
Luka Hrovat
Mrtvilo
97/98, 12
Luka Hrovat
Mrtvina
105/106, 8
Luka Hrovat
Vstajenje chasa
113/114, 19
Luka Hrovat
Tirnice brezupa 121/122, 21
Luka Hrovat V mesu tvojega zhrela
131/132, 10
Luka Hrovat Confiteor
133/134, 6
Luka Hrovat Pobrezhja

141/142, 25

Luka Hrovat Pobrezhje (2. del)

145/146, 18

Jozhe Hudechek
Franc Vrtachnik – skoraj neznanec
49/50, 88
Simon Hudolin
Angazhirana umetnost
57/58, 85
Aldous Huxley
Peta filozofova pesem
59/60, 22

 

 

AVTORSKO KAZALO Revije SRP: I